HELİPAK Tedavi Paketi

Endikasyon Bilgisi :

İlacın etken maddesi Klaritromisin, Lansoprazol, Amoksisilin’dir. HELİPAK Tedavi Paketi:Klaritromisin 500 mg film tablet, Lansoprazol 30 mg Mikropellet Kapsül ve Amoksisilin 1000 mg Tablet  ihtiva eder. Bu üç ayrı ilaç; Helicobacter pylori enfeksiyonu tedavisinde ve mide – duodenal ülser hastalığı tedavisinde kullanılır. Klaritromisin 500 mg Film Tablet ve Amoksisilin 1000 mg Tablet , mide ülseri ve duodenal ( duodenal ülser : onikiparmak bağırsağında bakteriler nedeniyle enfeksiyon meydana gelmesi ile oluşan bir ülser türüdür.) ülserlerin  sebeplerinden biri olan Helicobacter pylori adı verilen bakteriyi öldürmeye yardımcı olan antibiyotik ilaçlardandır.  Lansoprazol 30 mg Mikropellet Kapsül : midede üretilen asit miktarını azaltan bir proton pompası inhibitörüdür.

HELİPAK Tedavi Paketi Hakkında Bilinmesi Gereken Hususlar :

 1. İlacın etken maddesine karşı bir alerjiniz varsa bu ilacı kullanmanız önerilmez.
 2. HELİPAK , Helicobacter pylori enfeksiyonu tedavisinde ve mide – duodenal ülser hastalığı tedavisinde kullanılır.
 3. Eğer Antepsin(sukralfat) kullanıyorsanız, bu ilaçla birlikte kullanmayınız. Antepsin, ilacın emilimini zorlaştırabilir. İlacınızı aldıktan sonra Antepsini almak için en az 30 dakika beklemelisiniz.
 4. Tedaviniz tamamlanmadan da belirtilerinizde iyileşmeler görülebilir. Ancak ilacınızı doktorunuzun size reçete ettiği süre boyunca kullanmaya devam ediniz.
 5. Eğer  geçmişte antibiyotiğe karşı alerjik reaksiyon, böbrek rahatsızlığı, karaciğer rahatsızlığı, siroz, diyabet (şeker hastalığı), eklemlerinizde problemler, kanda potasyum seviyesinin düşük olması, myastenia gravis (çizgili kas zayıflığı) hastalığı,  kişisel veya aile geçmişinde uzun QT sendromu, epilepsi (sara)  durumlarından herhangi birine sahipseniz bu ilacı kullanmadan önce muhakkak doktorunuza söyleyiniz. Bu ilacın kullanımı sizin için uygun olmayabilir veya ilacı güvenli bir şekilde kullanabilmeniz için doz ayarlamalarına ve spesifik testlere ihtiyaç duyabilirsiniz.
 6. İlacın kullanımından 2 saat öncesi ve sonrası herhangi bir antiasit, sukralfat, didanosin ya da vitamin veya mineral takviyeleri kullanmayınız.
 7. Tedaviniz sırasında ilacın durumunu iyileştirdiğinden emin olmanız için,  kan değerlerinizi tahlil ettirmelisiniz. Ayrıca karaciğer ve böbrek fonksiyonlarınızı da test ettirmelisiniz.
 8. HELİPAK, soğuk algınlığı veya grip gibi virüslerin yol açtığı  enfeksiyonları tedavi etmemektedir.
 9. Tedaviniz tamamlanmadan da belirtilerinizde iyileşmeler görülebilir. Ancak ilacınızı doktorunuzun size reçete ettiği süre boyunca kullanmaya devam ediniz. Aksi halde ilaç enfeksiyonu tamamen temizlemeyebilir. Bu durum enfeksiyonun tekrarlamasına sebep olabilir.
 10. Tedaviniz sırasında eklemlerinizin herhangi birinde ani gelişen ağrı, hassasiyet, hareket problemleri ve şişme olursa ilacın kullanımını durdurup acilen doktorunuzdan yardım isteyiniz.
 11. Eğer karaciğer veya fenilketonüri hastasıysanız bu ilacı kullanmadan önce doktorunuzu bilgilendirmelisiniz. İlacı güvenli bir şekilde kullanabilmeniz için doz ayarlamalarına ve spesifik testlere ihtiyaç duyabilirsiniz.
 12. İlacınızı düzenli bir şekilde atlamadan kullanmalısınız. İlacınız tamamen bitmeden doktorunuza tekrar  reçete ettiriniz.
 13. Yaşlı hastalarda, ilacın yan etkilerine maruz kalma olasılığı daha fazladır.
 14. HELİPAK,  kullanımı sırasında herhangi bir canlı aşı yaptırmadan önce doktorunuza danışınız.
 15. Hamilelik döneminde iseniz veya hamile kalmayı planlıyorsanız  ya da  emziriyorsanız veya emzirmeyi planlıyorsanız;  kullanmayınız.

HELİPAK Tedavi Paketi’nin Kullanım Şekli :

 1. Doktorunuz bu ilacı nasıl reçete ettiyse o şekilde kullanmanız gerekmektedir. Tedavi süresince lütfen doktorunuzun direktiflerine uyunuz.
 2. İlacınızın her dozunu bir bardak dolusu su ile birlikte  alınız. Sabah ve akşam yemeklerden önce 12 saat ara ile alınmalıdır.

İlacın Olası Yan Etkileri :

 1. Karın ağrısı , nefes almada güçlük, kurdeşen, yüzde , dudaklarda , dilde ve boğazda şişlik gibi bir durumda acilen doktorunuzu bilgilendiriniz.
 2. Baş ağrısı, tat alma bozukluğu, ağız kuruluğu, solunum bozukluğu, kısa süren ishal veya kabızlık yaygın görülen yan etkilerdir.

 

İlaç Etken Maddesi:   Klaritromisin, Lansoprazol, Amoksisilin
İlaç Marka İsmi: HELİPAK Tedavi Paketi

HELİPAK Tedavi Paketi (ilaç prospektüsü, nedir ne için kullanılır, nasıl kullanılır, kullanmadan önce dikkat edilmesi hususlar, yan etkileri)

HELİPAK TEDAVİ PAKETİ
Ağızdan uygulanır
 Etkin maddeler: Klaritromisin 500 mg, amoksisilin 1000 mg ve lansoprazol 30 mg
mikropellet
 Yardımcı maddeler:
Klaritromisin 500 mg Film Tablet için; sodyum nişasta glikolat (explotab), hidroksipropil
selüloz (düşük sübstitueli)(LH-21), mikrokristalin selüloz (avicel pH 101), mikrokristalin
selüloz (avicel pH 112), stearik asit, sodyum stearil fumarat, talk, kolloidal silikon dioksit
(HDK N 20), etil alkol, Opadry White Y-1-7000 (HPMC 2910/Hipromellos 5 cP,
titanyum dioksit, makrogol /PEG 4009), sorbik asit, muz esansı, deiyonize su,
Amoksisilin 1000 mg Tablet için; mikrokristalin selüloz (avicel pH 101), magnezyum
stearat, kroskarmelloz sodyum (acdisol), kolloidal silikon dioksit (aerosil 200),
Lansoprazol 30 mg Mikropellet Kapsül için; sert jelatin kapsül, sodyum lauril sülfat,
disodyum fosfat, hidroksipropil selüloz, kristalize laktoz, hidroksipropil metil selüloz,
talk, titanyum dioksit, polietilen glikol 6000, polisorbat 80, poliakrilat, kolloidal silikon
dioksit, sükroz, mısır nişastası.
Bu Kullanma Talimatında:
1. HELİPAK nedir ve ne için kullanılır?
2. HELİPAK’ı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
3. HELİPAK nasıl kullanılır?
4. Olası yan etkiler nelerdir?
5. HELİPAK’ ın saklanması
Başlıkları yer almaktadır.
Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice
okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.
 Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.
 Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
 Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.
 Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı
kullandığınızı söyleyiniz.
 Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında
yüksek veya düşük doz kullanmayınız.
1. HELİPAK nedir ve ne için kullanılır?
HELİPAK, birer antibiyotik olan klaritromisin ve amoksilinin yanında mide hücrelerinden asit
salınımını azaltan bir ilaç olan lansoprazolü içeren bir tedavi paketidir.
Klaritromisinler, beyaz, oval, biokonveks, bir yüzü “MEGASİD” diğer yüzü 500 yazılı film
kaplı tabletler görünümündedir.
Amoksisilinler, beyaz renkte, düzgün, düz kenarlı bikonveks, oval bir tarafı çentikli, diğer tarafı
“alfoxil” baskılı tablet görünümündedir.
Lansoprazoller, beyazımsı-beyaz renkte, yabancı partiküller içermeyen küresel mikrogranüller
içeren beyaz opak sert jelatin kapsüller görünümündedir.
HELİPAK tedavi paketinin içindeki klaritromisin ve amoksisilin, bakteri öldürücü etkiye
sahiptirler ve mide ve oniki parmak bağırsağında ülser oluşumundan sorumlu tutulan H.pylori
bakterisinin yok edilmesine yardımcı olurlar. Aynı paketin içinde yer alan lansoprazol ise
midedeki asit salgılayan hücrelerden asit salgılanmasını engelleyerek etki gösterir.
HELİPAK tedavi paketi, içinde yer alan lansoprazol, amoksisilin ve klaritromisinden oluşan üçlü
form, H.Pylori’yi ortadan kaldırmak için H.Pylori enfeksiyonlu hastaların tedavisinde ve oniki
parmak bağırsağı ülseri tedavisinde kullanılır.
H.pylori etkeninin ortadan kaldırılması, oniki parmak bağırsağı ülserinin tekrarlama riskini
azaltır.
2. HELİPAK kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
Lansoprazol, klaritromisin ve amoksisilin üçlü form, sadece ülser tedavisi için, belirtildiği
şekilde kullanılmalıdır. Bu ambalajda bulunan ilaçlar, ayrı ayrı veya birlikte, başka amaçlar için
kullanılmamalıdır.
HELİPAK’ı aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ!
Eğer,
 Lansoprazole, amoksisiline, klaritromisine, yukarıda bahsedilen yardımcı maddelerden
herhangi birine penisilinlere, makrolidlere ve sefalosporinlere alerjiniz varsa,
 Sisaprid (Hazımsızlıkta kullanılır), pimozid (Ruh hastalıklarının tedavisinde
kullanılır), astemizol (Alerji tedavisinde kullanılır) veya terfenadin (Alerji tedavisinde
kullanılır) kullanıyorsanız,
 Ergot türevi (Ergotamin, dihidroergotamin) ilaçları (Doğumdan sonra kanamaların
azaltılmasında, migren tedavisinde ve parkinson tedavisinde kullanılan türleri vardır)
kullanıyorsanız,
 Şiddetli böbrek yetmezliğiniz varsa (Kreatinin klerensiniz 30 mL/dakikadan düşükse)
 Tanısı konmuş veya şüpheli konjenital uzamış QT sendromu veya Torsade de Pointes
gibi kalp ritim bozukluğunuz varsa.
HELİPAK’ı aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ!
Eğer,
 Tedaviniz sırasında herhangi bir alerji gelişirse (Deri döküntüsünden ciddi solunum
yetmezliğine kadar değişebilir),
 Tedavi sırasında herhangi bir ciddi enfeksiyon gelişirse,
 Tedavi sırasında veya tedavi bittikten sonra uzun süreli kanlı veya kansız ishaliniz
olursa,
 Tedavi sırasında deri döküntüleri ile birlikte ateşiniz yükseliyorsa,
 İdrar yaparken yanma, ağrı meydana geliyorsa (Kum döküyor olabilirsiniz),
 Karaciğer ve böbrek bozukluğunuz varsa,
 65 yaşın üzerinde iseniz ve özellikle karaciğer böbrek işlevlerinizde azalma olduğu
söylenmişse,
 Bağırsak enfeksiyonları geçiriyorsanız,
 Hamileyseniz ve emziriyorsanız,
Ayrıca oral hipoglisemik ve/veya insülin kullanımında glikoz seviyelerinin dikkatle
izlenmesi gerekmektedir.
“Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa, sizin için geçerliyse, lütfen
doktorunuza danışınız”.
HELİPAK’ın yiyecek ve içecek ile kullanılması
HELİPAK’ın aç karnına alınması önerilir.
Hamilelik
İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
Hamilelik sırasında yalnızca doktorunuzun mutlaka gerekli gördüğü durumlarda HELİPAK
tedavi paketini kullanınız.
Bu pakete dahil olan ilaçlardan amoksisilin bazı ağızdan alınan doğum kontrol haplarının
etkisini azaltabilir. Bu konuda doktorunuza danışınız.
Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu farkederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza
danışınız.
Emzirme
İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
Doktorunuz tarafından mutlaka gerekli görülmedikçe emzirme döneminde HELİPAK
kullanmayınız.
Araç ve makine kullanımı
HELİPAK tedavi paketi içinde yer alan ilaçların, araç ve makine kullanımı üzerindeki
etkilerine dair bilgi yoktur. Eğer sizde bu tür bir etki meydana getirdiğini fark ederseniz
doktorunuza danışınız. .
HELİPAK’ın içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler
HELİPAK tedavi paketinde yer alan lansoprazol, laktoz ve sükroz içerir. Eğer daha önceden
doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı hassasiyetiniz olduğu söylenmişse, bu tıbbi ürünü
almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.
HELİPAK tedavi paketi içinde yer alan klaritromisin ve lansoprazol, sodyum içermektedir.
Bu durum kontrollü sodyum diyetinde olan hastalarda göz önünde tutulmalıdır.
Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı
Amoksisilin ile görülen ilaç etkileşimleri:
 Gut hastalığı tedavisinde kullanılan probenesid amoksisilinin böbreklerden atılımını
azaltır.
 Gut tedavisinde kullanılan allopurinol ile birlikte uygulanması, alerjik deri
reaksiyonları riskini artırır.
 Kan sulandırıcılarla birlikte kullanılırsa kan testlerinizi zamanında yaptırmaya dikkat
ediniz.
 İdrarınızda şeker baktırıyorsanız amoksisilin ile yalancı pozitif değerler oluşabilir.
Testleri yapan kişiye bu ilacı kullandığınızı bildiriniz.
Klaritromisin ile görülen ilaç etkileşimleri:
Klaritromisin pek çok ilacın kan düzeyinde artışa neden olabilir. Bunlardan klinik olarak
önemli olanlar şunlardır:
 Hava yollarının genişletilmesi amacı ile kullanılan teofilinin düzeylerini artırır ve
zehirlenmeye neden olabilir. (Bulantı, kusma, kalp hızında artış, havale bulguları ile
seyreder)
 Kan yağlarını düşürmek için kullanılan ilaçlarla birlikte kullanılırsa kas erimesine yol
açabilir.
 Hazımsızlık tedavisinde kullanılan sisaprid, ruh hastalıkları tedavisinde kullanılan
pimozid, alerji tedavisinde kullanılan terfenadin ve astemizol, kalp ritmini düzenlemek
için kullanılan kinidin ve disopramid ile birlikte kullanıldığında ciddi kalp ritmi
bozuklukları görülebilir.
 Ergot türevi ilaçlar ile birlikte kullanıldığında çeşitli dolaşım bozukluklarına yol açar.
 Kalp yetmezliğinde kullanılan digoksin ile birlikte kullanıldığında digoksin
zehirlenmesine neden olabilir (Kalp ritminde bozulma, iştahsızlık, bulantı, kusma,
uyuşukluk, baş dönmesi, zihinsel bozukluklar, hayal görme, kaslarda gevşeklik, sinir
ve kas ağrıları, çift görme, ışığa hassasiyet, yeşil-sarı görme gibi belirtileri vardır)
 HIV tedavisinde kullanılan zidovudin’in kan düzeylerini azaltmaması için 1-2 saat ara
ile alınması önerilir.
 Kan sulandırıcılar ile kullanılırsa dikkatli izlenmelidir.
 Gut (damla hastalığı), Behçet hastalığı, Akdeniz ateşi gibi çeşitli hastalıkların
tedavisinde kullanılabilen kolşisin ile birlikte alındığında kolşisin zehirlenmesine
neden olabilir. (Zehirlenme bulguları, kusma, salya akması, ağrılı ve kanlı ishaller ile
başlar. 1-2 gün içinde ölüm meydana gelebilir).
 Diazem grubu uyku ilaçları ile birlikte alındığında sersemlik, uyku gibi etkiler artar
 Penis sertleşme kusurlarının tedavisinde kullanılan ilaçların (sildenafil) kan
düzeylerini artırabileceğinden dikkatli kullanılmalıdır.
Lansoprazol ile görülen ilaç etkileşimleri:
 Mide koruyucusu olan sukralfat ile birlikte alınırsa etkisi azalabileceğinden aralarında
en az 30 dakika zaman bırakarak kullanınız.
 Mantar hastalıklarında kullanılan ketokonazol, antibiyotik olan ampisilin
esterleri, kansızlık tedavisinde kullanılan demir tuzları, ve kalp yetmezliğinde
kullanılan digoksinin emiliminde düşme meydana getirebilir.
Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda
kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.
3. HELİPAK nasıl kullanılır?
Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:
HELİPAK’ın paketinin içinden çıkan üç ilaç sabah ve akşam olmak üzere (12 saat ara ile)
bir arada alınmalıdır.
Tedavi süresi doktorunuz tarafından genellikle 10-14 gün olarak belirlenecektir.
Uygulama yolu ve metodu:
HELİPAK tedavi paketinin içinden çıkan ilaçlar, ağız yolu ile yutularak kullanılır. Aç karnına
yeterli miktarda su ile birlikte bütün halinde alınmalıdırlar.
Değişik yaş grupları:
Çocuklarda kullanımı: Çocuk hastalarda kullanmayınız.
Yaşlılarda kullanımı : 65 yaş üzerinde iseniz, doktorunuz sizi yakından izleyerek
tedavinize devam edecektir
Özel kullanım durumları:
Böbrek yetmezliği : Ciddi böbrek yetmezliğinde kullanmayınız
Karaciğer yetmezliği: Doktorunuz sizi dikkatle izleyerek tedavinize devam edecektir.
Eğer HELİPAK’ın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise,
doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.
Kullanmanız gerekenden daha fazla HELİPAK kullandıysanız:
Bu durumda doktorunuz, sizi izleyecek ve şikayetlerinize yönelik tedavi yöntemleri
uygulayacaktır.
HELİPAK’dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız, bir doktor veya eczacı ile
konuşunuz.
HELİPAK’ı kullanmayı unutursanız
Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.
HELİPAK ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler:
HELİPAK tedavi paketinin içindeki ilaçların sonlandırılması ile ilgili bir olumsuzluk
beklenmez. Ancak hastalığınızın tam olarak iyileşebilmesi için doktorunuzun önerdiği süre
boyunca tedavinize devam etmeniz önemlidir.
4. Olası yan etkiler nelerdir?
Tüm ilaçlar gibi, HELİPAK tedavi paketinin içeriğinde bulunan ilaçlara duyarlı olan kişilerde
yan etkiler olabilir.
Lansoprazol, klaritromisin ve amoksisilin üçlü formun kullanıldığı tedavide görülen yan
etkiler sıklık derecelerine göre aşağıda belirtilmiştir:
Yaygın: 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.
Yaygın olmayan: 100 hastanın birinden az, fakat 1.000 hastanın birinden fazla görülebilir.
Seyrek:1.000 hastanın birinden az görülebilir, fakat 10.000 hastanın birinden fazla görülebilir.
Çok seyrek: 10.000 hastanın birinden az görülebilir.
Sıklığı bilinmeyen: Eldeki veriler ile belirlenemeyecek kadar az hastada görülebilir.
Aşağıdaki yan etkiler üç ilacın birlikte kullanımları veya ayrı ayrı kullanımları sırasında
görülebilecek olan tüm etkileri içermektedir.
Aşağıdakilerden biri olursa, HELİPAK’ı kullanmayı durdurunuz ve DERHAL
doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:
 Ciddi alerjik reaksiyonlar (Soluk borunuzda ani tıkanmaya ve şoka yol açabilecek
anaflaksi denilen hastalık)
 Anormal kanamalar veya deride morarmalar gelişmesi, ağır enfeksiyonlar (Özellikle
ağır bademcik iltihapları gibi) veya ağır kansızlık tablosu (Bu durum kan
hücrelerinizin bir kısmında veya tümünde azalma olduğunu gösterebilir)
Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.
Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise sizin HELİPAK’a karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil
tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.
Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.
Yaygın görülen yan etkiler:
 Solunum bozuklukları
 Baş ağrısı
 Kısa süren ishaller veya kabızlık
 Tat alma bozukluğu
Seyrek görülen yan etkiler:
 Ciddi kalp ritmi bozuklukları (EKG’de QT aralığında uzama ile başlar)
 Kan şekerinde düşme (Ani acıkma, ellerde titreme, soğuk terleme, halsizlik, bilinç
bulanıklığı gibi bulgular verebilir) veya yükselme (Şeker hastalığı)
Sıklığı bilinmeyen yan etkiler:
 Uzun süren, kan veya balgam içerebilen ishal

İdrar renginin kola renginde çıkması, dışkı renginin beyazlaması, deride ve gözlerde
sararma gibi bulgular gösterebilen karaciğer bozuklukları
 Deride soyulmalar, deri altında kanlı sıvı toplanması gibi bulguları da içeren çok ciddi
deri reaksiyonları
 Nöbetler
 Psikoz veya mani bulguları gösterebilen ciddi ruhsal değişiklikler
 Bulantı, kusma, karın ağrısı gibi belirtilerle kendini gösterebilen pankreas iltihabı
 İdrar çıkışında azalma veya durma (İnterstisiyel nefrit)
 Serum hastalığı benzeri tablo (Ateş, eklem ağrıları, deri döküntüleri olabilir)
 İyi veya kötü huylu tümör gelişimi
 Felçler veya duyu kusurları
 Akıl karışıklığı
 Baş dönmesi
 Karın ağrısı
 Dışkı renginde değişiklik
 Ağız kuruluğu, susuzluk hissi,
 Ağızda ve dilde iltihap, yaralar, ağız kokusu
 Dil ve diş renginde bozukluk
 Anüs nölgesinde kaşıntı,
 Hazımsızlık, bulantı, kusma
 Kas ve eklem ağrıları
 Deri döküntüleri
 Vajinada iltihap veya mantar gelişimi
 Çökkünlük, huzursuzluk, aşırı hareketlilik, davranış değişiklikleri, kişilik
değişiklikleri, hayal görme, uykusuzluk, saldırganlık, sinirlilik, cinsel istekte azalma
gibi nispeten hafif ruhsal belirtiler
 Tedavinin kesilmesi ile düzelen işitme kaybı, kulak çınlaması
 Çift görme, göz ağrısı, görüş alanında daralma
 İdrarda yaparken ağrı, yanma, kristallerin fark edilmesi, böbrek taşı
 Çeşitli enfeksiyonlar (Üst ve alt hava yolları enfeksiyonları)
 Guatr
 Hıçkırık
 Güçsüzlük, kırgınlık
 Saç dökülmesi
 Adet düzensizlikleri, ağrılı adet
 Göğüslerde büyüme, ağrı, hassasiyet
 Vücutta sıvı toplanması
 Konuşma bozuklukları
 Gut, kilo artışı/kaybı
 Akne
 Kaşıntı, kızarıklık, kurdeşen
 Kalp ağrısı, yüksek tansiyon/düşük tansiyon, kalp krizi, çarpıntı, şok (Dolaşım
bozukluğu), kan damarı genişlemesi, kardiyospazm (Yemek borusunun son
bölümündeki işlevsel bir bozukluk).
 Astım, bronşit, öksürük artışı, nefes darlığı, burun kanaması, hemoptizi (Kan tükürme)
 İştahsızlık,
 Bezoar (Mide bağırsak sisteminde oluşan taş), kolelityaz (Safra taşı hastalığı),
 Yutma güçlüğü, geğirme, ülser, gastroenterit, gastrointestinal kanama, kan kusma, kanlı
dışkı, iştah artışı, tükürük artışı, anüste kanama, tenesmus (Sürekli ıkınma hissi),
ülseratif kolit.
Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.
HELİPAK tedavi paketinin içindeki ilaçlarla çeşitli laboratuvar testlerinde değişiklikler
olabilir. Testleri yapan kişiyi ve doktorunuzu aldığınız ilaçlar hakkında bilgilendiriniz.
Bunlar HELİPAK’ın hafif yan etkileridir.
Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız
doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.
Yan etkilerin raporlanması
Herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile
konuşunuz. Ayrıca yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi”
ikonuna tıklayarak doğrudan Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)’ne
bildirebileceğiniz gibi, 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını da kullanabilirsiniz.
Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında
daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.
5. HELİPAK’ın saklanması
HELİPAK’ı çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.
Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.
Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra HELİPAK ’ı kullanmayınız.

Bir Yorum Yazın