GİOTRİF 40 mg Film Kaplı Tablet

GİOTRİF için kısa bilgi ve prospektüs belgeleri (Endikeleri, GİOTRİF ne ilacıdır; ilaca başlamadan önce uyulması gerekenler, PİNİX dozajı; kullanımının emziren veya hamile olanlarda uygun olup olmadığı; etkileşme, sakıncaları; faydaları, saklama koşulları; kullanım şekli; istenmeyen-yan etkilerde yapılacaklar ve tavsiyeler gibi GİOTRİF 40 mg Film Kaplı Tablet hakkında bilinmesi gereken hususları kapsar.)

GİOTRİF 40 mg Film Kaplı Tablet kullanma talimatı (ilaç prospektüsü)

GİOTRİF 40 mg Film Kaplı Tablet kullanma talimatı (ilaç prospektüsü)

GİOTRİF 40 mg Film Kaplı Tablet kısa ürün bilgisi

GİOTRİF 40 mg Film Kaplı Tablet kısa ürün bilgisi

Endikasyon bilgisi: Afatinib etken maddesini içinde bulunduran GİOTRİF 40 mg, küçük hücreli dışı lokal ileri veya metastatik akciğer kanserinde; protein kinaz inhibitörü

Olağan GİOTRİF dozu: günde 1 defa 40 mg.

GİOTRİF 40 mg, hamilelikte D kategorisindedir ve emzirme döneminde hekime danışmadan bu ilaç kullanılmaz.

GİOTRİF kontrendikeleri: etken maddeye alerji, mide veya bağırsaklarda tıkanma, delinme durumlarında ve çocuklarda PİNİX tablet kullanılmaz.

GİOTRİF Etkileşim: Rosuvastatin, sülfasalazin, itrakonazol, eritromisin, nelfinavir, sakuinavir, ketokonazol, ritonavir, ketokonazol,  takrolimus, siklosporin, rifampisin, antiepileptikler, amiodaron, kinidin, verapamil

Yan etki: cilt kuruluğu, ağız yarası, iştahsızlık, ağız yarası, mide bulantısı, diyare,

GİOTRİF kullandıktan sonra karın ağrısı, nefes alıp vermede güçlük, kurdeşen, yüzde , dudaklarda , dilde ve boğazda şişlik gibi bir durumda hekiminizi bilgilendiriniz.

GİOTRİF 40 mg Film Kaplı Tablet, sırasıyla; Antineoplastik ve İmmünomodülatör Ajanlar, Antineoplastikler , Protein kinaz inhibitörleri ve afatinib şeklinde sınıflandırılmış olup, L01XE13 ATC koduyla İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumundaki ruhsatlı ilaçlar arasında bulunur. Eczaneden normal reçeteyle temin edebileceğiniz GİOTRİF 40 mg, BOEHRINGER INGELHEIM İLAÇ  firmasının ürünüdür.

GİOTRİF de dahil olmak üzere hekimle görüşmeden rastgele ilaç almaktan sakınınız. Hekiminiz GİOTRİF’ i nasıl reçete ettiyse o şekilde kullanmanız gerekmektedir. Yanlış kullanım ve talimat dışı uygulamalar hastalığın seyrini olumsuz yönde  etkiler. Tedavi sürecinde lütfen hekiminizin direktiflerine uyunuz. GİOTRİF ilaç ile tedaviniz yalnızca hekiminizin  kararıyla değiştirilmeli veya son verilmelidir.
GİOTRİF’ i size verilen dozlardan daha fazla kullanmanız rahatsızlığınızda daha çabuk bir iyileşme sağlamaz. Ayrıca GİOTRİF’ i bırakmanız gerektiği söylendiği halde ısrarla devam etmeyi uzattığınız takdirde ilacın sağlığınız üzerinde ciddi zararları olur.

Yorum Yap