GAMAFLEX 400 mg Film Tablet

Endikasyon Bilgisi :

İlacın etken maddesi Fenprobamat’tır. GAMAFLEX 400 mg Film Tablet,  ağrılı kas spazmalarının (kas kasılmaları) giderilmesi ve ağrının hafifletilmesinde etkilidir.  Eklem romatizması, bel bölgesindeki yerleşik ağrı, burkulma ve zedelenmeden dolayı oluşan ağrı, boyun eğriliğinden dolayı oluşan boyun ağrısı, siyatik sinir ağrısı, felçli hastalarla görülen kas spazmları, elektroşok tedavisi öncesinde, diş çekimi öncesi ve sonrası ağrılı çene kasılmaları   durumlarında ve aşırı yorgunluğa, strese ya da travmaya bağlı kas ağrılarında  kullanılır.

GAMAFLEX 400 mg Film Tablet Hakkında Bilinmesi Gereken Hususlar :

 1. İlacın etken maddesine karşı bir alerjiniz varsa bu ilacı kullanmanız önerilmez.
 2. Ağrılı kas spazmalarının (kas kasılmaları) giderilmesi ve ağrının hafifletilmesinde etkilidir.
 3. Gebelik veya emzirme dönemindeyseniz ya da böbrek veya karaciğer yetmezliğiniz, çizgili kas zayıflığı, porfiri rahatsızlığınız ya da solunum yetmezliğiniz varsa kullanmayınız.
 4. İlaç kullanımına rağmen belirtilerinizde bir iyileşme görülmez, hatta daha da şiddetlenirse ilacı kullanmayı bırakıp doktorunuzla görüşünüz.
 5. İlacı kullanırken alkol almaktan kaçınınız. Alkol kullanımı karaciğerinize ciddi zararlar verebilir.
 6. Kullanımı fiziksel gücü ve zihinsel uyanıklığı azaltacağından,  araç veya makine kullanmak gibi dinç ve uyanık olmayı gerektiren aktivitelerde dikkatli olunuz.
 7. Çocuklarda kullanılmamalıdır.
 8. 65 yaş üstü hastalarda kullanılmamalıdır.
 9. Hamilelik ve emzirme dönemlerinde kullanılması sakıncalı olduğundan doktorunuza danışmadan kesinlikte kullanmayınız.

GAMAFLEX 400 mg Film Tablet’in Kullanım Şekli :

 1. Doktorunuz bu ilacı nasıl reçete ettiyse o şekilde kullanmanız gerekmektedir. Tedavi süresince lütfen doktorunuzun direktiflerine uyunuz.
 2. Her dozu  bir bardak dolusu su ile birlikte tok karnına yutunuz.

İlacın Olası Yan Etkileri

 1. Karın ağrısı , nefes almada güçlük, kurdeşen, yüzde , dudaklarda , dilde ve boğazda şişlik gibi bir durumda doktorunuzu bilgilendiriniz.
 2. Uyku hali, halsizlik, yorgunluk, bulantı, kusma, ishal, baş ağrısı, baş dönmesi ve deri döküntüleri yaygın görülen yan etkilerdir.

İlaç Etken Maddesi: Fenprobamat

İlaç Marka İsmi: GAMAFLEX 400 mg Film Tablet

GAMAFLEX 400 mg Film Tablet (ilaç prospektüsü, nedir ne için kullanılır, nasıl kullanılır, kullanmadan önce dikkat edilmesi hususlar, yan etkileri)

GAMAFLEX film tablet
Ağızdan alınır.
Etken Madde: Her film tablet 400 mg fenprobamat içerir.
Yardımcı Maddeler: Mikrokristalin selüloz (PH 102), laktoz granül, kolloidal silikondioksit, magnezyum stearat, sodyum lauril sülfat, kroskarmelloz sodyum, prejelatinize nişasta, talk, opadry 03B28796 beyaz (hidroksi propil metil selüloz, titanyum dioksit, makrogol).
Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.
Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.
Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.
Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.
Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.
Bu Kullanma Talimatında
1. GAMAFLEX nedir ve ne için kullanılır?
2. GAMAFLEX’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
3. GAMAFLEX nasıl kullanılır?
4. Olası yan etkiler nelerdir?
5. GAMAFLEX’in saklanması
Başlıkları yer almaktadır.
1.GAMAFLEX NEDİR VE NE İÇİN KULLANILIR?
GAMAFLEX tablet formunda bir ürün olup, merkezi (beyin ve omurilik sistemi üzerinden) etkili kas gevşeticiler olarak adlandırılan ilaç grubuna dahildir. Beyaz renkli ve film kaplı her bir tablet etkin madde olarak 400 mg fenprobamat içermektedir. GAMAFLEX 40 film tablet içeren blister ambalajda kullanıma sunulmaktadır. GAMAFLEX, kas spazmının {istemsiz kasılmanın) neden olduğu ağrılı durumlarda spazmın (istemsiz kasılmanın) giderilmesi ve ağrının hafifletilmesi amacıyla kullanılmaktadır
GAMAFLEX KULLANMADAN ÖNCE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER
GAMAFLEX’İ AŞAĞIDAKİ DURUMLARDA KULLANMAYINIZ
Eğer;
Fenprobamat ya da türevlerine karşı alerjiniz var ise,
Hamileyseniz,
Emziriyorsanız,
Karaciğer ve böbrek yetmezliğiniz varsa,
Doktorunuz sizde myastenia gravis (Bir tür kas    güçsüzlüğü    hastalığı) veya porfiri adı verilen hastalıkların bulunduğunu söylemiş ise,
Solunum yetmezliğiniz varsa, GAMAFLEX’i    kullanmayınız.
GAMAFLEX tedavisi esnasında alkol kullanılmamalıdır.
GAMAFLEX çocuklarda kullanılmamalıdır.
GAMAFLEX’İ AŞAĞIDAKİ DURUMLARDA DİKKATLİ KULLANINIZ
Eğer;
Karaciğer ve böbrek fonksiyon bozukluğunuz var ise,
Kullandığınız başka bir ilaç var ise (örneğin merkezi sinir sistemim baskılayan ilaçlar ve ruhsal bozukluk tedavisinde kullanılan ilaçlar gibi),
Alkol kullanıyor iseniz,
Epilepsi (sara) hastalığı geçmişiniz varsa,
Aşın üzüntü ya da keder, ilgi kaybı, uyku sorunlan, iştah kaybı, suçluluk düşüncesi ümitsizlik, kendini değersiz hissetme gibi depresyon (ruhsal çökkünlük) belirtileri gösteriyorsanız,
Kas zayıflığınız var ise GAMAFLEX i, kullanırken dikkatli olunuz.
Hekim tarafından önerilen dozdan daha uzun süreli veya daha yüksek dozda, kısa süreli kullanıldığında GAMAFLEX’ in bağımlılık yapma riski vardır.
GAMAFLEX mide mukozasını (midenin iç yüzeyini kaplayan ve salgı üreten dokular) tahriş etmediğinden ve midenin asit salgısını arttırmadığından, mide ve on iki parmak bağırsağı ülseri (peptik ülser) olan hastalarda da kullanılabilir.
Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.
GAMAFLEX’İN YİYECEK VE İÇECEK İLE KULLANILMASI
Yiyecek ve içeceklerle bilinen herhangi bir etkileşimi yoktur.
HAMİLELİK
İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız. Hamileyseniz veya hamile kalmana planlıyorsanız doktorunuzla konuşmalısınız. Hamile olmanız durumunda GAMAFLEX’i kullanıp kullanamayacağınıza ancak doktorunuz karar verebilir. Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
EMZİRME
İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız. Eğer emziriyorsanız GAMAFLEX i kullanmamalısınız.
ARAÇ VE MAKİNE KULLANIMI
GAMAFLEX fiziksel ve zihinsel kabiliyeti etkileyebileceğinden araç ve iş makinesi kullananlar ile yüksekte ve dikkat gerektiren hassas işlerde çalışanlarda kullanılmamalıdır.
GAMAFLEX’İN İÇERİĞİNDE BULUNAN BAZI YARDIMCI MADDELER HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİLER
GAMAFLEX 4.65 mg sodyum lauril sülfat ve 9.0 mg kroskarmelloz sodyum içermektedir. Dozu nedeniyle bu yardımcı madde için herhangi bir uyan gerekmemektedir.
GAMAFLEX laktoz içermektedir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransımz olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.
DİĞER İLAÇLAR İLE BİRLİKTE KULLANIMI
Özellikle alkol veya aşağıda belirtilen ilaçlardan herhangi birini kullanıyorsanız doktorunuzu veya eczacınızı mutlaka bilgilendiriniz.
Anksiyete (endişe, kaygı ve tedirginlik hali) ve uykusuzluk tedavisinde kullanılan ilaçlar (santral sinir sistemi depresanlan)
Ruhsal bozukluk tedavisinde kullanılan ilaçlar (psikotropik ilaçlar)
Kanın pıhtılaşmasını engelleyen ilaçlar (varfarin gibi oral antikoagulanlar)
Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı su anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.
3.GAMAFLEX NASIL KULLANILIR ?
Doktorunuz tarafından başka bir şekilde tavsiye edilmediği takdirde; günde üç kez 1-2 tableti tok kamına alınız.
Tedavi süresi doktorunuz tarafından belirlenecektir. Günlük doz 2,4 g’ı aşmamalıdır.
UYGULAMA YOLU VE METODU
GAMAFLEX sadece oral yoldan (ağız yolu ile) alınır. GAMAFLEX tabletleri yemeklerden sonra 1 bardak su ile çiğnemeden yutunuz.
Değişik yaş grupları:
Çocuklarda kullanımı:
GAMAFLEX çocuklarda kullanılmamalıdır.
Yaşlılarda kullanımı :
Eğer 65 yaşın üzerindeyseniz GAMAFLEX’i kullanmadan önce doktorunuza danışınız. İlacın dozu ve kullanım süresi doktorunuz tarafından belirlenecektir. GAMAFLEX yaşlılarda en fazla erişkinlerde kullanılan da en fazla erişkinlerde kullanılan olağan dozun yarısı dozlarda
kullanılabilir.
Özel kullanım durumları:
Böbrek / karaciğer yetmezliği: Karaciğer ve böbrek yetmezliğiniz varsa GAMAFLEX’i kullanmayınız.
Eğer GAMAFLEX’ in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.
KULLANMANIZ GEREKENDEN DAHA FAZLA GAMAFLEX KULLANIRSANIZ
GAMAFLEX’ den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.
GAMAFLEX’İ KULLANMAYI UNUTTUYSANIZ
Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.
GAMAFLEX ile tedavi sonlandınldığındaki oluşabilecek etkiler:
GAMAFLEX ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler hakkında bir bilgi bulunmamaktadır.
4.OLASI YAN ETKİLER NELERDİR ?
Tüm ilaçlar gibi GAMAFLEX’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.
Aşağıdakilerden biri olursa GAMAFLEX’i kullanmayı durdurun ve DERHAL doktorunuza bildirin veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz.
Ciddi deri döküntüleri,
Yüz, dudaklar, dil ve boğazda şişme, nefes alma güçlüğü,
Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin GAMAFLEX ‘e karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir. Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.
Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:
Kol ve bacaklarda yanma, karıncalanma, uyuşma ve iğnelenme hissi (parestezi),
Sarhoş gibi yürüme (ataksi),
Görme bozukluğu,
Endişe ve tedirginlik hali (anksiyete),
Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.
Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:
Deri döküntüleri,
Baş dönmesi,
Baş ağrısı,
Uyku hali,
Halsizlik,
Yorgunluk,
Kusma,
Bulantı,
ishal,
Bunlar GAMAFLEX’in hafif yan etkileridir.
Yan etkilerin raporlanması
Herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi” ikonuna tıklayarak doğrudan Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)’ne bildirebileceğiniz gibi, 0800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını da kullanabilirsiniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.Eğer burada bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.
5.GAMAFLEX’İN SAKLANMASI
Ambalajdaki son kullanma tarihinde sonra GAMAFLEX i kullanmayınız.
Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz GAMAFLEX’i kullanmayınız.

Yorum Yap