FONKSERA 10 mg Film Kaplı Tablet

Vortioksetin hidrobromür etken maddesini içinde bulunduran FONKSERA 10 mg Film Kaplı Tablet sırasıyla; Sinir Sistemi, Psikoanaleptikler, Antidepresanlar, Diğer Antidepresanlar ve vortioksetin şeklinde sınıflandırılmış olup, N06AX26 ATC koduyla İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumundaki ruhsatlı ilaçlar arasında yer alır. Eczaneden normal reçeteyle temin edebileceğiniz FONKSERA, LUNDBECK İLAÇ firmasının ürünüdür .

FONKSERA için kısa bilgilendirme ve prospektüs belgeleri (Endikeleri, FONKSERA ne ilacıdır; FONKSERA’ya başlamadan önce uyulması gerekenler, FONKSERA dozajı; kullanımının emziren veya hamile olanlarda uygun olup olmadığı; etkileşme, sakıncaları; faydaları, saklama koşulları; FONKSERA kullanım şekli; yan etkileri, istenmeyen-yan etkilerde yapılacaklar ve tavsiyeler gibi FONKSERA 10 mg tablet ile ilgili bilinmesi gereken hususlar)

FONKSERA 10 mg Film Kaplı Tablet’e ait Kullanım Talimatı (ilaç prospektüsü)

FONKSERA 10 mg Film Kaplı Tablet'e ait Kullanım Talimatı (ilaç prospektüsü)

FONKSERA 10 mg Film Kaplı Tablet’in kısa ürün bilgisi

FONKSERA 10 mg Film Kaplı Tablet'in kısa ürün bilgisi

Vortioksetin (10 mg): majör depresif bozukluklarda; antidepresan

Doz: günlük 1x 5 ya da 10 mg, maks.20 mg

Kontrendikeleri: alerji hassasiyeti, selektif MAO-A inhibitör kullanımı, nonselektif MAOI kullanımı

Etkileşim: sarı kantaron, alkol, MAO inhibitörleri, amiodaron, triptanlar, SSRI ve SSNRI sınıfı ilaçlar, klorprotiksen, meflokin, kinidin, klorpromazin,  fenitoin, rasajilin, HIV ilaçları,  lityum, rifampisin, tramadol, karbamazepin, asetilsalisilik asitler, moklobemid, tranilsipromin, fenelzin, nialamid, iproniazid, izokarboksazid, dipiridamol, fenprokumon, varfarin, linezolid, selejilin, telitromisin, antifungaller, konivaptan, bupropion, haloperidol etken maddeli ürünler,

FONKSERA, hamilelikte C kategorisinde; emzirme ve gebelik dönemlerinde hekime danışmadan kullanmayınız.

FONKSERA alırken şiddetli karın ağrısı , nefes almada zorluk, kurdeşen, yüzde, dudaklarda, boğazda ve dilde şişlik gibi bir durumda hekiminizi bilgilendiriniz.

FONKSERA yan etki: sersemlik, kaşıntı, tuhaf rüyalar görmek, konstipasyon, mide bulantısı, ishal

FONKSERA da dahil hekimle görüşmeden rastgele ilaç almaktan sakınınız. Hekiminiz FONKSERA’yı nasıl reçete ettiyse o şekilde kullanmanız gerekmektedir. Yanlış kullanım ve talimat dışı uygulamalar hastalığın seyrini olumsuz yönde  etkiler. FONKSERA’yı size verilen dozlardan daha fazla kullanmayınız. Tedavi sürecinde lütfen hekiminizin direktiflerine uyunuz. FONKSERA tablet ile tedavi yalnızca hekiminizin  kararıyla değiştirilmeli veya son verilmelidir.

Yorum Yap