FLYNTA 5 mg Film Tablet

Tadalafil adlı etken maddeyi içinde bulunduran FLYNTA 5 mg Film Tablet, sırasıyla; Ürogenital Sistem ve Cinsiyet Hormonları, Ürolojikler, Erektil disfonksiyon ilaçları ve Tadalafil şeklinde sınıflandırılmış olup, G04BE08 ATC koduyla İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumundaki ruhsatlı ilaçlar arasında yer alır. Eczaneden normal reçeteyle temin edebileceğiniz FLYNTA, İLKO İLAÇ  SANAYİ  firmasının ürünüdür.

FLYNTA 5 mg için kısa bilgi ve prospektüs belgeleri (Endikeleri, FLYNTA ne ilacıdır; ilaca başlamadan önce uyulması gerekenler, FLYNTA dozajı; kullanımının emziren veya hamile olanlarda uygun olup olmadığı; etkileşme, sakıncaları; faydaları, saklama koşulları; FLYNTA kullanım şekli; FLYNTA yan etkisi, istenmeyen-yan etkilerde yapılacaklar ve tavsiyeler gibi FLYNTA 5 mg  ile ilgili bilinmesi gereken hususlar)

FLYNTA 5 mg Film Tablet’e ait Kullanım Talimatı (ilaç prospektüsü)

FLYNTA 5 mg Film Tablet'e ait Kullanım Talimatı (ilaç prospektüsü)

FLYNTA 5 mg Film Tablet’in Kısa Ürün Bilgilendirmesi

FLYNTA 5 mg Film Tablet'in Kısa Ürün Bilgilendirmesi

Endikasyon bilgisi: FLYNTA 5 mg , prostat büyümesinde (iyi huylu) ve erektil disfonksiyonda; fosfodiesteraz tip 5 inhibitörü

Günlük doz: 1 defa 5-20 mg

FLYNTA 5 mg kontrendikeleri: Tadalafil alerjisi, 18 yaş altı, riociguat tedavisi, göz felci,  aritmi, göz felci düşük veya yüksek tansiyon, anjina pektoris, inme gibi kardiyovasküler hastalıklar

Etkileşim: Antihipertansifler, antiepileptikler, antifungaller,  non selektif alfa blokörler, HIV-AIDS ilaçları

FLYNTA alırken şiddetli karın ağrısı, nefes almada güçlük, ürtiker, yüzde, dudaklarda, boğaz veya dilde şişlik, nöbet, kanlı meni veya kanlı idrar ya da priapizm, anormal terleme gibi bir durumda hekiminizi bilgilendiriniz.

FLYNTA Yan etkileri; sinüzal bradikardi, yüz ve boyunda kızarıklık, miyalji, sırtta ağrı, dispepsi, baş ağrısı, diyare, baş dönmesi

FLYNTA 5 mg tablet de dahil hekimle görüşmeden rastgele ilaç almaktan sakınınız. Hekiminiz bu ilacı nasıl reçete ettiyse o şekilde kullanmanız gerekmektedir. Yanlış kullanım ve talimat dışı uygulamalar hastalığın seyrini olumsuz yönde  etkiler. FLYNTA’yı size verilen dozlardan daha fazla kullanmayınız. Tedavi sürecinde lütfen hekiminizin direktiflerine uyunuz.

Yorum Yap