FESOR 125 mg dağılabilir tablet

FESOR 125 mg için kısa bilgi ve prospektüs belgeleri (Endikeleri, FESOR ne ilacıdır; ilaca başlamadan önce uyulması gerekenler, FESOR dozajı; kullanımının emziren veya hamile olanlarda uygun olup olmadığı; etkileşme, sakıncaları; faydaları, saklama koşulları; FESOR   kullanım şekli; FESOR yan etkisi, istenmeyen-yan etkilerde yapılacaklar ve tavsiyeler gibi FESOR 125 mg hakkında bilinmesi gereken hususları kapsar.)

FESOR 125 mg dağılabilir tablet kullanma talimatı (ilaç prospektüsü)

FESOR 125 mg dağılabilir tablet kullanma talimatı (ilaç prospektüsü)

FESOR 125 mg dağılabilir tablet kısa ürün bilgisi

FESOR 125 mg dağılabilir tablet kısa ürün bilgisi

Endikasyon bilgisi: Deferasiroks adlı etken maddeyi içinde bulunduran FESOR 125 mg, aşırı demir birikimi görülen hastalıklarda, fazla demirin giderilmesinin sağlanmasında; demir bağlayıcı (şelatör).

10-30 mg/kg günde 1 kere, yemek yemeden yarım saat önce.

FESOR 125 mg, hamilelikte C kategorisindedir, emzirme döneminde hekime danışmadan kullanılmaz.

Etkileşim: Midazolam, Repaglinid, ritonavir, rifampisin, fenitoin, karbamazepin, fenobarbital, ağızdan alının doğum kontrol ilaçları

FESOR 125 mg kontrendikeleri: alerjik reaksiyonlar, ilerlemiş kanser hastalığı, myelodisplastik sendrom ve böbrek hastalığı.

FESOR 125 mg yan etkisi: albüminüri, baş ağrısı, ciltte kaşıntı veya döküntüler, gastrointestinal rahatsızlık, transaminazlarda yükseliş. böbrek tetkiklerinde bozukluk.

FESOR 125 mg dağılabilir tablet, sırasıyla; Çeşitli ilaçlar, Diğer Tüm Terapötikler, Demir Chelating Ajanlar ve deferasiroks şeklinde sınıflandırılmış olup, V03AC03 ATC koduyla İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumundaki ruhsatlı ilaçlar arasında yer alır. Eczaneden normal reçeteyle temin edebileceğiniz FESOR 125 mg, SANOVEL İLAÇ SANAYİ firmasının ürünüdür.
FESOR 125 mg da dahil hekimle görüşmeden rastgele ilaç almaktan sakınınız. Hekiminiz FESOR’u nasıl reçete ettiyse o şekilde kullanmanız gerekmektedir. Yanlış kullanım ve talimat dışı uygulamalar hastalığın seyrini olumsuz yönde  etkiler. Tedavi sürecinde lütfen hekiminizin direktiflerine uyunuz. FESOR ilaç ile tedaviniz yalnızca hekiminizin  kararıyla değiştirilmeli veya son verilmelidir. FESOR’u size verilen dozlardan daha fazla kullanmanız rahatsızlığınızda daha çabuk bir iyileşme sağlamaz. Ayrıca FESOR’u bırakmanız gerektiği söylendiği halde ısrarla devam etmeyi uzattığınız takdirde ilacın sağlığınız üzerinde ciddi zararları olur.

Yorum Yap