FEMİNİN 250 mg Enterik Kaplı Tablet

FEMİNİN Enterik Kaplı Tablet sırasıyla; Kas İskelet Sistemi; Antienflamatuar ve antiromatikler (nonsteroid); Propiyonik asit türevleri ve naproksen şeklinde sınıflandırılmış olup, M01AE02 ATC koduyla İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumundaki ruhsatlı ilaçlar arasında yer alır. Eczaneden normal reçeteyle temin edebileceğiniz FEMİNİN, ABDİ İBRAHİM İLAÇ SANAYİ firmasının ürünüdür.

FEMİNİN için kısa bilgi ve prospektüs pdf belgeleri (Endikeleri, FEMİNİN ne ilacıdır; ilaca başlamadan önce uyulması gerekenler, FEMİNİN dozajı; kullanımının emziren veya hamile olanlarda uygun olup olmadığı; etkileşme, sakıncaları; faydaları, saklama koşulları; FEMİNİN kullanım şekli; FEMİNİN yan etkisi, istenmeyen-yan etkilerde yapılacaklar ve tavsiyeler gibi FEMİNİN Enterik Kaplı Tablet ile ilgili bilinmesi gereken hususları kapsar.)

FEMİNİN 250 mg enterik kaplı tablet kısa ürün bilgisi

FEMİNİN 250 mg enterik kaplı tablet kısa ürün bilgisi

FEMİNİN 250 mg enterik kaplı tablet kullanma talimatı (ilaç prospektüsü)

Etken maddesi: Her bir enterik kaplı tablette 250 mg naproksen bulunur.
Yardımcı maddeler: simetikon emülsiyonu,  magnezyum stearat, Povidon,s odyum hidroksit, kroskarmeloz, trietilsitrat,  metakrilik asit kopolimer talk

1. FEMİNİN nedir ve ne için kullanılır?
FEMİNİN, 9, 20 ve 60 tabletlik blister ambalajlarda sunulan antiinflamatuvar ve analjezik
etkilere sahip güçlü bir ilaçtır.
FEMİNİN etkin madde olarak naproksen içerir.
FEMİNİN kadınlarda adet sancılarına bağlı ağrılarda (dismenore) ağrıyı kesmek amacıyla kullanılır.
2. FEMİNİN kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
Kalp damar sistemi ve sindirim sistemi ile ilgili riskler
– FEMİNİN ölümcül olabilecek trombotik (pıhtılasma ile ilgili) olaylar, kalp krizi ve inme riskinde artışa neden olabilir. Bu risk, kullanım süresine bağlı olarak artabilir. Kalp-damar hastalığı olan veya kalp damar hastalığı risk faktörlerini tasıyan hastalarda risk daha yüksek
olabilir.
– FEMİNİN koroner arter “bypass” cerrahisi öncesi ağrı tedavisinde kullanılmamalıdır.
– NSAİİ’ ler kanama, yara oluşması, mide veya bağırsak delinmesi gibi ölümcül olabilecek ciddi istenmeyen etkilere yol açarlar. Bu istenmeyen etkiler herhangi bir zamanda, önceden uyarıcı bir belirti vererek veya vermeyerek ortaya çıkabilirler. Yaşlı hastalar, ciddi olan bu
etkiler bakımından daha yüksek risk altındadır.
Aşağıdaki durumlarda FEMİNİN kullanmayınız.
FEMİNİN’in bileşenlerine, naproksen veya naproksen sodyum içeren ilaçlara karşı alerjiniz varsa ya da, aspirin veya diğer ağrı, ateş ve iltihaba etkili ilaçlar sizde astım sendromu, nezle ve burun boşluklarında iltihaplanma oluşturuyorsa kullanmayınız.
• Daha önce kullandığınız ağrı, ateş ve iltihaba etkili ilaçlardan biri sizde mide-barsak kanamasına veya harabiyetine neden olduysa veya halen aktif veya tekrarlayan mide ve duodenum ülseriniz varsa, iki veya daha fazla kez, teşhis konmuş ülser veya kanama
geçirdiyseniz kullanmayınız.
• Şiddetli böbrek, karaciğer ya da kalp yetmezliğiniz varsa kullanmayınız.
• Koroner arter bypass ameliyatından önce ve sonra kullanmayınız.
• Hasta 16 yaşından küçükse kullanmayınız.
• Emziriyorsanız veya hamileliğinizin son 3 ayındaysanız kullanmayınız.
Aşağıdaki durumlarda FEMİNİN’i dikkatli kullanınız.
• Ağrı, ateş ve iltihaba etkili ilaçlar grubundan herhangi biri ile birlikte kullanmaktan kaçınınız.
• Tedavi sağlamak için gerekli en kısa sürede, etkili en düşük dozu kullanarak, istenmeyen etkileri en aza indirebilirsiniz.
• Önceden geçirilmiş ciddi bir mide barsak rahatsızlığınız veya belirtiler varsa tedavinin herhangi bir anında ciddi olabilen kanama, ülser veya harabiyet gelişebilir. Ağrı, ateş ve iltihaba etkili ilaçlar ile ortaya çıkan ciddi mide barsak rahatsızlıkların çoğu yaşlı ve
özürlü hastalarda ortaya çıkmıştır. Bu nedenle ülser, kanama ve harabiyet gibi ciddi mide barsak rahatsızlığınız varsa doktorunuz tedaviye en düşük doz ile başlamanızı ve beraberinde koruyucu bazı ilaçlar (misoprostol veya proton pompa inhibitörleri) kullanmanızı önerecektir. Düşük doz aspirin veya mide barsak kanamasına neden olabilecek başka ilaçlarla kullanmanız gerektiğinde de koruyucu bir ilaç da almanız
gerekecektir.
• İltihaplı barsak hastalığınız (ülseratif kolit, Crohn hastalığı) varsa, rahatsızlıklarınızın şiddetini arttırabileceğinden, ağrı, ateş ve iltihaba etkili ilaçları dikkatli kullanınız. Daha önce mide barsak zehirlenmesi geçirdiyseniz her türlü karın rahatsızlığı belirtisi halinde doktorunuza bildiriniz. Mide barsak kanaması veya ülserasyon halinde FEMİNİN kullanmaya devam etmeyiniz.
• Mide barsak hastalığınız varsa FEMİNİN’i mutlaka doktor kontrolünde kullanınız.
• Diğer ağrı, ateş ve iltihaba etkili ilaçlar ile olduğu gibi mide barsak rahatsızlıklarının sıklığı ve şiddeti, FEMİNİN dozu ve tedavi süresindeki artışla birlikte artabilir.
• Ağızdan alınan doğum kontrol hapları, varfarin gibi kan pıhtılaşmasını önleyen ilaçlar, aspirin gibi ülserasyon veya kanama riskini arttırabilen ilaçlarla kullanmanız gerekirse dikkatli olunuz.
• Yaşlı hastalar, ciddi mide barsak kanaması ve harabiyeti sıklığının artması ihtimaline karşı en düşük dozda FEMİNİN kullanmalıdır.
• Derinin pul pul olup dökülmesi, mukoza harabiyeti veya deride gözlenen aşırı duyarlılık hallerinde FEMİNİN kullanmaya devam etmeyiniz.
• Alerji sonucu yüz ve boğazda şişme, bronşların daralması (astım) ve nezle gibi aşırı duyarlılık hallerinde dikkatli kullanınız. Astım veya alerjik hastalık ya da aspirin duyarlılığı olan hastalarda bronşlarda spazm oluşumu hızlanabilir.
• Diğer ağrı, ateş ve iltihaba etkili ilaçlar ile olduğu gibi, FEMİNİN böbrek hastalığı olan hastalarda dikkatli kullanılmalıdır. Kan hacminde veya böbrek kan akımında azalmaya yol açan bir rahatsızlığınız, kalp yetmezliğiniz, karaciğer fonksiyonlarınızda bozukluk varsa
dikkatli olunuz. Doktorunuz kullandığınız FEMİNİN dozunu azaltacaktır.
• Diğer ağrı, ateş ve iltihaba etkili ilaçlar ile olduğu gibi, FEMİNİN, karaciğer fonksiyon testinde bazı değerlerinizde yükselmelere neden olabilir. Karaciğer fonksiyonlarındaki bozulmayı gösteren belirti ve bulgulara karşı dikkatli olunmalıdır (bulantı, halsizlik, uyuklamak, kaşıntı, sarılık, karnın sağ üst kısmında ağrı, nezle benzeri semptomlar). Sarılık ve hepatit dahil olmak üzere şiddetli karaciğer rahatsızlıklarına karşı dikkatli olunmalıdır.
• Naproksen, kanınızda, pıhtılaşmada görev alan trombositlerin kümeleşmesini azaltarak kanama zamanını uzattığından pıhtılaşma rahatsızlığınız varsa, doktor kontrolü altında FEMİNİN tedavisine devam ediniz. FEMİNİN kullanırken, kanama riskiniz yüksekse
veya kan pıhtılaşmasını önleyen bir ilaç kullanıyorsanız, kanama riskinde artış olabilir.
• FEMİNİN kullanırken görme bozukluğunuz gelişirse göz muayenesi yaptırınız.
• Ağrı, ateş ve iltihaba etkili ilaçların neden olduğu sıvı tutulması ve ödem oluşması riskine karşı yüksek tansiyonun probleminiz veya kalp yetmezliğiniz varsa FEMİNİN kullanırken dikkatli olunuz.
• Kontrol edilemeyen yüksek tansiyonunuz varsa, kalp yetersizliğine bağlı olarak solunum yetmezliği, ödem, karaciğerde büyüme ile belirgin bir hastalığınız varsa, kalbin yeterince kanlanmamasına bağlı bir hastalığınız varsa doktorunuzu mutlaka bilgilendiriniz.
Doktorunuz FEMİNİN ile tedaviniz sırasında bu rahatsızlıklarınızı göz önünde bulunduracaktır.
• Kalp damar hastalığı riskiniz yüksek olduğu durumlarda (yüksek tansiyon, şeker hastalığı, sigara kullanımı) doktorunuz, FEMİNİN ile uzun süreli tedaviniz için bu rahatsızlıklarınızı göz önünde bulunduracaktır.
• Diğer ağrı, ateş ve iltihaba etkili ilaçlar ile olduğu gibi, FEMİNİN hastanede yatılması veya ölümle sonuçlanabilen kalp krizi veya inme gibi ciddi yan etkilere neden olabilir.
Ciddi kalp damar sistemini ilgilendiren olaylar herhangi bir uyarıcı belirti vermeden ortaya çıkabilmekle birlikte, göğüs ağrısı, nefes darlığı, halsizlik, konuşmada zorluk gibi belirti ve bulgular gözlendiğinde, doktorunuza başvurunuz.
• Alzheimer hastalığı (unutkanlıkla karakterize hastalık) riski olanlarda dikkatli kullanılması gerekmektedir.
FEMİNİN’in yiyecek ve içecek ile kullanılması
Yemekler, FEMİNİN ile etkileştiğinden yemeklerle birlikte almayınız.
Hamilelik dönemi
Hastaya sağlayacağı yararlar ve getireceği risklerin gayet iyi bir şekilde değerlendirilmesini gerektirir. Bu nedenle çok gerekmedikçe ilaç hamilelikte kullanılmamalıdır. Gebeliğin son 3 ayında kesinlikle kullanılmamalıdır.
Emzirme dönemi
FEMİNİN , anne sütüne geçeceğinden emziren annelere verilmemelidir.
Araç ve makine kullanımı
FEMİNİN kullanımı ile birlikte bazı hastalarda sersemlik, baş dönmesi, uykusuzluk hali ya da depresyon olabilir. Eğer sizde de bu ve benzeri istenmeyen etkiler meydana gelirse, dikkat gerektiren aktiviteleri yaparken dikkatli olunuz.
FEMİNİN’in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler
FEMİNİN’in içeriğinde özel uyarı gerektiren herhangi bir yardımcı madde bulunmamaktadır.
Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı
Mide asidini düzenleyen ilaçlar veya kolestirman ile birlikte alırsanız FEMİNİN’in etkisi gecikebilir.
Yemeklerle birlikte alınması etkinin azalmasına neden olabilir.
Napsoksen, kanda, albumin olarak adlandırılan bir proteine bağlanır. Kumarin tipi kanda
pıhtılaşmayı önleyen ilaçlar, sülfonilüreler, hidantoinler, diğer ağrı, ateş ve iltihaba etkili
(NSAİ) ilaçlar ve aspirin gibi albumine bağlanan diğer ilaçlarla etkileşebileceğinden
doktorunuz FEMİNİN dozunu ayarlayacaktır. Naproksen, trombosit olarak adlandırılan ve bir
araya gelerek kanın pıhtılaşmasında rol alan hücrelerin aktivitesini azaltarak pıhtılaşmayı
geciktirebilir.
Probenesid (ürik asitin idrarla atılımını artıran bir ilaç) ile birlikte kullanılması, naproksenin
daha kısa sürede daha yüksek etki göstermesine neden olabileceğinden dikkatli olunmalıdır.
Metotreksat (kanser tedavisinde kullanılan bir ilaç) ile birlikte kullandığınızda dikkatli
olunuz. Naproksen, metotreksatın vücuttan atılımını azaltabilir ve metotreksatın yan
etkilerinin görülmesine neden olabilir.
Siklosporinlerle (bağışıklık sistemini baskılayan bir ilaç) birlikte kullanılırsa böbreklerde
zararlı etkilere neden olabileceğinden dikkatli olunmalıdır.
Naproksen, mifepristonun (düşük ilacı) etkisini azaltacağından, mifepriston kullandıktan
sonra 8-12 gün boyunca naproksen kullanmayınız.
Aspirin, NSAİİ’ler gibi aspirin ile FEMİNİN ile birlikte kullanımı, yan etki olay potansiyeli
artışı nedeniyle tavsiye edilmemektedir.
Yüksek tansiyon tedavisi için kullanılan beta blokörlerin etkisini azaltabilir. Naproksen ve
diğer ağrı, ateş ve iltihaba etkili ilaçlar, yüksek tansiyon tedavisinde kullanılan ilaçların
etkisini azaltabilir ve ACE inhibitörlerinin böbrek hasarı riskini arttırabilir.
Furosemid gibi idrar söktürücü ilaçlarla ağrı kesici ve iltihap giderici ilaçların birlikte
kullanımı, böbrek yetmezliği gelişme riskini arttırabilir.
Lityum (ruhsal hastalıklarda kullanılır) ile birlikte kullanıldığında lityum kan seviyesinde
yükselme ve buna bağlı yan etkiler görülebilir.
Bağışıklık sistemini baskılayan bir ilaç olan Siklosporin ve Takrolimus ile birlikte
kullanıldığında böbrek hasarı riski artabilir.
FEMİNİN’in içinde bulunduğu, ağrı, ateş ve iltihaba etkili ilaçlar, kalbin kasılma gücünü
arttıran glikozidlerle birlikte kullanıldıklarında, kalp yetmezliğini şiddetlendirebilir, böbrekten
atılımlarını etkileyerek kan konsantrasyonlarını arttırabilir.
FEMİNİN’in içinde bulunduğu ağrı, ateş ve iltihaba etkili ilaçlar, insan bağışıklık yetersizliği
virüsünün (HIV) de dahil olduğu retrovirüslere etkili Zidavudin ile birlikte kullanıldığında
kan hastalıkları riskini arttırabilir.
FEMİNİN’in içinde bulunduğu ağrı, ateş ve iltihaba etkili ilaçlar ile depresyon tedavisinde
kullanılan SSRI’lar birlikte kullanıldıklarında sindirim sistemi kanama riski artmaktadır.
Diğer ağrı, ateş ve iltihaba etkili ilaçlarda olduğu gibi steroidlerle birlikte kullanıldığında
sindirim sistemi ülserleri ve kanama riski artmaktadır.
Hayvan çalışmalarında ağrı, ateş ve iltihaba etkili ilaçlar ile kinolon grubu antibiyotikler
birlikte kullanıldıklarında istemli kasların tümü ya da bazılarında şiddetli ritmik kasılma
(konvülsiyon) riski artabilir.
FEMİNİN ile ağrı, ateş ve iltihaba etkili ilaçların birlikte uygulanması önerilmemektedir.
Diğer ağrı, ateş ve iltihaba etkili ilaçlarda olduğu gibi doğum kontrol ilaçları ile birlikte
uygulandığında, mide barsak sisteminde ülser ve kanama riskinden dolayı dikkatli
olunmalıdır.
3. FEMİNİN nasıl kullanılır?
Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:
Adet sancısının ilk gününde 2 tablet (500 mg) ile başlanmalıdır. Eğer gerekli ise 6 – 8 saat
sonra 1 tablet (250 mg) alınır.
Gerektiğinde, ikinci ve üçüncü gün 1 tablet (250 mg) 6 – 8 saat aralarla kullanılmalıdır.
Günde 3 tabletten fazla kullanılmamalıdır.
Önerilen miktardan daha fazlasını kullanmayınız. Doktorunuz tarafından başka bir şekilde
tavsiye edilmediği takdirde herhangi bir adet döneminizde (menstrüel periyot) 3 günden fazla
kullanmayınız.
Uygulama yolu ve metodu:
FEMİNİN sadece ağızdan kullanım içindir.
Tabletler çiğnenmeden yeterli miktarda sıvı, örneğin bir bardak su ile yutulmalıdır.
Değişik yaş grupları:
Çocuklarda kullanımı:
FEMİNİN’in 15 yaşından küçük çocuklarda kullanılması tavsiye edilmez.
Yaşlılarda kullanımı:
Yaşlılarda ilacın vücuttan uzaklaştırılması azalabileceğinden dozda dikkatli olunmalı, etkili en
düşük doz kullanılmalıdır.
Özel kullanım durumları:
Böbrek/Karaciğer yetmezliği:
Böbrek fonksiyon testlerinizde sonuçlarınız uygun değilse FEMİNİN kullanmayınız.
Karaciğer fonksiyonlarınızda bozukluklar varsa FEMİNİN kullanırken dikkatli olunuz.
Eğer FEMİNİN’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise
doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.
Kullanmanız gerekenden daha fazla FEMİNİN kullandıysanız:
Belirgin doz aşımı baş ağrısı, baş dönmesi, bulantı, mide yanması, hazımsızlık, bulantı,
kusma, mide barsak sisteminde kanama, bazen ishal, uyuşukluk, sersemlik, kulak çınlaması,
baygınlık ile kendini gösterir. Fazla sayıda tabletin yanlışlıkla yada kasıtlı olarak alınması
durumunda mide boşaltılmalı ve bilinen destekleyici önlemler alınmalıdır. Kullanmanız
gerekenden fazla FEMİNİN aldıktan 1 saat sonra aktif kömür uygulaması yapılmalıdır.
Yetişkinlerde midenin yıkanması da düşünülebilir. Sıkça idrara çıkmanız önerilir. Doktorunuz
böbrek ve karaciğer fonksiyonlarınızı kontrol altında tutacaktır.
FEMİNİN’i kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile
konuşunuz.
FEMİNİN ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler
Tedavi sonlandırıldığında herhangi bir sorun görülmesi beklenmez.
4. FEMİNİN’in olası yan etkiler nelerdir?
FEMİNİN’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler
olabilir.
Aşağıdakilerden biri olursa, FEMİNİN’i kullanmayı kesiniz ve acilen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:
• Ellerin, ayakların, bileklerin, yüzün, dudakların, ağzın veya boğazın yutmayı veya
nefes almayı zorlaştıracak şekilde şişmesi
• Hırıltılı ya da zor nefes alma (astım nöbeti),
• Baygınlık
• Deri döküntüleri
• Ciltte, ağızda, gözlerde, cinsel organ çevresinde; cilt soyulması, şişmesi, kabarcıkları
ve ateş ile seyreden ciddi hastalık hali (Steven-Johnson sendromu),
• Ağızda ve vücudun diğer alanlarında su toplanması şeklinde veya farklı büyüklüklerde
kırmızı döküntülerle seyreden hastalık (eritema multiforme),
• Deri içi sıvı dolu kabarcıklarla deri soyulmaları ve doku kaybı ile seyreden ciddi bir
hastalık (toksik epidermal nekroliz),
• Şiddetli baş ağrısı, ense sertliği, bulantı, kusma ve bilinç bulanıklığı (aseptik
menenjit),
• Dışkıda veya kusmukta kan veya kahve telvesi gibi siyah renk (sindirim sistemi
kanaması)
Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.
Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin FEMİNİN’e karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil
tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.
Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.
Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size
en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:
• Virüs kaynaklı menenjit (ateş, halsizlik, baş ve boyun ağrısı, ışığa dayanıksızlık )
• Bazı kan hücrelerinin eksikliği ile meydana gelen kansızlık hastalığı, kandaki beyaz
hücrelerin sayısının azalması, kanın pıhtılaşmasında rol alan trombosit sayısının azalması
• Kandaki potasyum düzeyinin artması
• Depresyon, uyku bozukluğu, uykusuzluk
• Havale, zihinsel fonsiyonların zayıflaması
• Görme sinirinin ödemli iltihabı
• Duyma bozukluğu, kulak çınlaması, baş dönmesi
• Yüksek tansiyon, damar tıkanıklığı
• Mide barsak rahatsızlıkları (hazımsızlık, kabızlık, ishal, bulantı, kusma)
• Terleme, saç dökülmesi, cilt problemleri
• Kas ağrısı ve kas zayıflığı
• Kadınlarda kısırlık
• Hepatit (karaciğer iltihabı), sarılık (iştahsızlık, halsizlik, karaciğer fonksiyon testlerinde
anormallikler, üşüme hissi, ateşlenme, keyifsizlik )
Çok seyrek görülebilen ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.
Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:
• Kansızlık
• Baş dönmesi, rehavet hali, baş ağrısı, ışığa hassasiyet, dikkat bozukluğu
• Sersemlik hali
• Sanrı
• Görmede bulanıklık
• Çarpıntı
• Nefes darlığı
• Midede ülser ve harabiyet, kusma, ishal, karın ağrısı, midede yanma, kabızlık
• Kaşıntı, deri döküntüsü, ciltte lekelenme, morarma
• Böbrek rahatsızlıkları
• Ödem, susuzluk hissi
Bunlar FEMİNİN’in hafif yan etkileridir.
5. FEMİNİN’in saklanması
FEMİNİN’i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.
25 0C’nin altındaki oda sıcaklıklarında ışıktan koruyarak saklanmalıdır.
FEMİNİN’i, ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra kullanmayınız.
Ruhsat Sahibi ve üretici firma:
Abdi İbrahim İlaç San. ve Tic. A.Ş.
Reşitpaşa Mah. Eski Büyükdere Cad. No:4
34467 Maslak / Sarıyer / İstanbul

FEMİNİN de dahil hekimle görüşmeden rastgele ilaç almaktan sakınınız. Hekiminiz FEMİNİN’i nasıl reçete ettiyse o şekilde kullanmanız gerekmektedir. Yanlış kullanım ve talimat dışı uygulamalar hastalığın seyrini olumsuz yönde  etkiler. Tedavi sürecinde lütfen hekiminizin direktiflerine uyunuz. FEMİNİN’i size verilen dozlardan daha fazla kullanmanız rahatsızlığınızda daha çabuk bir iyileşme sağlamaz. FEMİNİN  ilaç ile tedaviniz yalnızca hekiminizin  kararıyla değiştirilmeli veya son verilmelidir.

Yorum Yap