FEBİND 500 mg suda dağılabilen tablet

Endikasyon Bilgisi:

İlacın etken maddesi Deferasiroks ‘dur. FEBİND 500 mg suda dağılabilen tablet, vücutta biriken fazla demirin atılımında ve dolayısıyla demirin kalp,karaciğer gibi  hayati organlara verebileceği zararın azaltılmasında  etki gösteren bir demir şelatörüdür.  FEBİND 500 mg,  2 yaş ve üstü çocuklar , gençler ve yetişkinlerde kan naklinin neden olduğu fazla demir yüklemesinin tedavisi ile 10 yaş ve üzeri çocuklar ,gençler ve yetişkinlerde kan nakline bağlı olmayan fazla demir yüklemesinin tedavisinde kullanılabilir.
1-Kan nakline bağlı fazla demir yüklemesi (düzenli kan nakli alan hastalar):
-Talasemi, orak hücre anemisi ve myelodisplastik sendrom gibi bazı anemi (kansızlık) tipleri bulunan hastalarda tekrar tekrar kan nakli gerekebilir. Bununla birlikte, kan naklinin tekrarlanması aşırı demir birikimine sebep olabilmektedir. Bunun sebebi kanda demir bulunması
ve vücudumuzun kan nakliyle alınan aşırı demiri vücuttan atmak için doğal bir yola sahip olmamasıdır.
2-Kan nakline bağlı olmayan talasemi sendromları (düzenli kan nakli almayan talasemi hastaları):
-Kan nakline bağlı olmayan talasemi sendromları olan hastalarda başlıca, düşük kan hücresi sayısına yanıt olarak besinle alınan demirin emilimindeki artış nedeniyle zaman içinde aşırı demir yüklenmesi gelişebilir.Düzenli kan nakli almayan talasemik hastalarda yüksek demir düzeyleri genellikle yalnızca 10 yaş ve üzeri hastalarda görülmektedir.

 

FEBİND 500 mg suda dağılabilen tablet Hakkında Bilinmesi Gereken Hususlar :

 1. FEBİND, suda dağılabilen, yuvarlak, düz şekilli beyaz tabletlerdir. 28 tablet  bulunan blister ve plastik kutuda 10 adet tahta karıştırma çubuğu ile kullanıma sunulmuştur. 1 adet suda dağılabilen tablette deferasiroks  (500 mg) etken maddesi bulunur. Yardımcı maddeler ise; Laktoz monohidrat (sığır kaynaklı), kollidon CL, mikrokristal selüloz 101, povidone K30, aerosil 200, sodyum lauril sülfat ve magnezyum stearat içerir.
 2. İlacın etken maddesine veya yukarıdaki diğer bileşenlerine karşı bir alerjiniz (hasssiyetiniz) var ise; kullanmayınız.
 3. Myelodisplastik sendromunuz (MDS) (kemik iliğinden hatalı kan hücrelerinin üretilmesi ile karakterize olan bir kan hastalığı) ilerlemiş evredeyse veya  ilerlemiş kanser hastalığı ya da orta veya şiddetli böbrek rahatsızlığınız var ise; kullanmayınız.
 4. Başka bir demir şelatörü kullanıyorsanız.FEBİND’i kullanmayınız.
 5. FEBİND kullanırken ortaya çıkan  metabolik asidoza ilişkin pazarlama sonrası raporlar alınmıştır. Bu hastaların büyük çoğunluğunda böbreklerde bozukluk, böbrek kanallarında bozukluk (Fanconi sendromu) veya diyare (ishal) ya da asit baz dengesi bozukluğunun bilinen bir sonuç olduğu rahatsızlıklar mevcuttur. Vücudunuzdaki asit-baz dengesi klinik açıdan uygun şekilde takip edilmelidir. Böbrek kaynaklı asidoz gelişmesi durumunda FEBİND kullanımına ara verilmesi  düşünülmelidir.
 6. Böbrek, karaciğer veya kalp rahatsızlığınız var ise; FEBİND’i güvenli bir şekilde kullanabilmeniz için hekiminize bildiriniz.
 7. FEBİND’i kullanırken, kanlı veya katranımsı ishal veya kusma, görmenizde bulanıklık, karın ağrısı, mide ekşimesi, normalden az idrar yapma veya hiç yapamama durumlarından birisini farkettiğinizde, hiç vakit kaybetmeden hekiminizle görüşmelisiniz.
 8. Hamilelik ve emzirme dönemlerinde FEBİND’i hekime danışmadan kullanmayınız.
 9. Bu ilaç, sığır kaynaklı laktoz (süt şekeri) içerir.Eğer  bazı şekerlere karşı intoleransınız  var ise; hekime danışmadan kullanmayınız.
 10. Tedavi öncesinde ve  tedavi boyunca düzenli olarak tahlil ve testler yapılacaktır.FEBİND’in ne derecede iyi etki gösterdiğini saptamak için bu testlerle vücudunuzdaki demir miktarı (ferritin düzeyi, karaciğer ve/veya kalpteki demir düzeyi) izlenir.Testlerle ayrıca böbrek fonksiyonlarınız (kandaki kreatinin düzeyi, idrarda protein varlığı)ve karaciğer fonksiyonlarınız da (kandaki transaminaz, bilirubin ve alkalen fosfataz düzeyleri)
  izlenir.Doktorunuz sizin için en uygun FEBİND dozunu belirlerken ve FEBİND tedavinizin ne zaman kesilmesi gerektiğine karar verirken bu testleri dikkate alacaktır.Tedavi süresince önlem olarak yılda bir kez görme ve işitme testleriniz yapılacaktır.
 11. FEBİND yaşlılarda yetişkinler için belirlenmiş olanla aynı dozda kullanılır.Fakat,65 ve üzeri yaştaki kişiler gençlerden daha fazla yan etki (özellikle diyare) görülebilir.yaşayabilir.Bu hastalar doktorları tarafından bir doz ayarlaması gerektirebilecek yan etkiler açısından yakından izlenmelidir.
 12. FEBİND tedavisi, serum kreatinin düzeyleri, yaşına göre normalin üst sınırından daha yüksek olan hastalarda dikkatli kullanılmalıdır.Bu hastalarda kreatinin ve/veya kreatinin klerensinin izlenmesi ilk ayda haftada bir, bundan sonra ayda bir olacak şekilde yapılmalıdır.FEBİND böbrek yetmezliği olan hastalarda araştırılmamıştır ve kreatinin klerensi < 60 ml/ dakika’nın
  altında olan hastalarda kontrendikedir.Serum kreatinin düzeyleri, bütün hastalarda her ay izlenmelidir; gerekirse günlük dozlar, 10 mg/kg azaltılabilir.
 13. Orta şiddette hepatik bozukluğu olan hastalarda başlangıç dozu yaklaşık %50 oranında azaltılmalı, şiddetli hepatik bozukluğu olanlarda kullanılmamalıdır.Karaciğer fonksiyonu,bütün hastalarda tedavi başlatılmadan önce, tedavinin ilk ayında 2 haftada
  bir ve bundan sonra ayda bir izlenmelidir.

 

FEBİND 500 mg suda dağılabilen tablet’in Kullanım Şekli :

 1. FEBİND de dahil hekimle görüşmeden rastgele ilaç almaktan sakınınız. Hekiminiz bu ilacı nasıl reçete ettiyse o şekilde kullanmanız gerekmektedir. Tedavi süresince lütfen hekiminizin direktiflerine uyunuz. FEBİND ile tedaviniz yalnızca hekiminizin  kararıyla değiştirilmeli veya son verilmelidir.
 2. FEBİND’ı her gün almaya devam ediniz.Bu, uzun süreli bir
  tedavidir, muhtemelen aylar veya yıllar boyunca devam edecektir. Hekiminiz, ilacın istenen etkiyi sağlayıp sağlamadığını görmek için sizi düzenli olarak kontrol edecektir.
 3. Tedavinin başlangıcında günlük doz düzenli kan nakli alan hastalar için genellikle vücut ağırlığının her kilogramı için 20 mg, düzenli kan nakli almayan hastalar içinse genellikle vücut ağırlığının her kilogramı için 10 mg’dır.
 4. Bireysel tedavi ihtiyacına bağlı olarak hekiminiz size daha düşük veya daha yüksek bir başlangıç dozu tavsiye edebilir. Tedaviye verdiğiniz yanıta bağlı olarak hekiminiz tedavi dozunuzu sonradan arttırabilir veya düşürebilir.
 5. Tavsiye edilen maksimum günlük doz (bir günde alınabilecek en yüksek doz), düzenli kan nakli alan hastalar için vücut ağırlığının her kilogramı için 40 mg, düzenli kan nakli almayan yetişkin hastalar için vücut ağırlığının her kilogramı için 20 mg pediyatrik hastalar içinse vücut ağırlığının her kilogramı için 10 mg’dır.
 6. FEBİND, düzenli kan transfüzyonları (kan nakli) alan 2 yaş ve üzeri çocuklarda ve ergenlerde ve düzenli kan transfüzyonları almayan 10 yaş ve üzeri çocuklarda ve ergenlerde kullanılabilir.Hasta büyüdükçe hekim FEBİND dozunda ayarlama yapacaktır.
 7. FEBİND’ı günde 1 kez, günün aynı saatinde içiniz. Aç karnına içilmelidir ve içildikten sonra en az yarım saat hiç bir şey yememelisiniz.
 8. İlacınızın her dozun 1 bardak su veya meyve suyu  (portakal, elma suyu)  içinde erimesini sağlayınız ve bekletmeden içiniz. Süt ve gazlı içecekler kullanmayınız.
 9. FEBİND tedavisini kesmek, hastalığınızın kötüleşmesine sebep olabilir.Eğer kullanmayı bırakırsanız, fazla demir vücudunuzdan atılamayacaktır. Hekiminiz söylemedikçe FEBİND kullanmayı kesmeyiniz.

 

FEBİND 500 mg suda dağılabilen tablet’in diğer ilaçlarla etkileşimi:

 1. Antasidler, Kolestiramin, Siklosporin , Busulfan, Simvastatin, Klozapin, ağızdan alınan bisfosfonatlar , antikoagülanlar, Tizonidin, doğum kontrol ilaçları, Teofilin, Bepridil, Ritonavir, Repaglinid, Paklitaksel, Fenitoin, fenobarbital, karbamazepin.

 

İlacın Olası Yan Etkileri :

 1. FEBİND’ı içtikten sonra karın ağrısı , nefes alma zorluğu, ürtiker, yüzde , dudak, boğaz ve dilde şişlik gibi bir durumda acilen hekiminizle irtibat kurunuz.
 2. FEBİND’ın yaygın yan etkileri : Baş ağrısı, diyare, kabızlık, mide bulantısı, hasta hissetme, kaşıntılı cilt döküntüsü, karında şişlik, gaz, kan kreatinin seviyelerinde veya transaminazlarda artış, idrarda albümin.

 

İlaç Etken Maddesi: Deferasiroks
İlaç Marka İsmi: FEBİND 500 mg suda dağılabilen tablet
Sırasıyla; Çeşitli ilaçlar, Diğer tüm terapötikler, Demir chelating ajanlar ve Deferasiroks olarak sınıflandırılmış şekilde, V03AC03 ATC koduyla İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumundaki ruhsatlı ilaçlar arasında yer alır. Eczaneden normal reçeteyle alabileceğiniz FEBİND 500 mg suda dağılabilen tablet’in üretimi ve ruhsatı Farma-Tek İlaç San. ve Tic. A.Ş’ye aittir. FEBİND 500 mg kullanma talimatı(ilaç prospektüsü ve FEBİND 500 mg suda dağılabilen tablet’e ait kısa ürün bilgisi (ne ilacıdır; ilaca başlamadan önce bilinmesi gerekenler; kullanımının emziren veya hamile olanlarda uygun olup olmadığı;  ilaç etkileşimi, kontrendikeleri; saklama koşulları; uygulama biçimi; dozaj bilgileri; istenmeyen (yan) etkilerde yapılacaklar ve tavsiyeler)

FEBİND 500 mg suda dağılabilen tablet kullanma talimatı (ilaç prospektüsü)

FEBİND 500 mg suda dağılabilen tablet kullanma talimatı (ilaç prospektüsü)

FEBİND 500 mg  kısa ürün bilgisi

FEBİND 500 mg kısa ürün bilgisi

Yorum Yap