EXCALIBA 40/5 mg Film Kaplı Tablet

EXCALIBA 40/5 mg için kısa bilgi ve prospektüs pdf belgeleri (endikasyon bilgisi, ne ilacıdır; ilaca başlamadan önce bilinmesi gerekenler; kullanımının emziren veya hamile olanlarda uygun olup olmadığı;  ilaç etkileşimi, sakıncaları; saklama koşulları; uygulama biçimi; dozaj bilgileri; istenmeyen-yan etkilerde yapılacaklar ve tavsiyeler)

EXCALIBA 40-5 mg kullanma talimatı (ilaç prospektüsü)

EXCALIBA 40-5 mg kullanma talimatı (ilaç prospektüsü)

EXCALIBA 40-5 mg kısa ürün bilgisi
EXCALIBA 40-5 mg kısa ürün bilgisi

İlaç Marka İsmi: EXCALIBA 40/5 mg Film Kaplı Tablet

Endikasyon Bilgisi: olmesartan ve amlodipin adlı etken maddeyi içinde bulundurur. EXCALIBA, yüksek tansiyonda; antihipertansif olarak.

DOZAJI: günde1x1 tablet.

Kontrendikeleri: alerjik reaksiyonlar, ciddi hepatik yetmezlik.

Hamilelikte D kategorisindedir ve emzirenlerde kullanılmaz.

Etkileşimi:  Lityum içeren ilaçlar, aliskiren, Antiasidler, CYP3A4 inhibitör ve indükleyicileri, Dantrolen, Siklosporin, Takrolimus ve Simvastatin içeren ilaçlar.

Yan etkisi: kanda üre veya kreatin fosfokinaz artışı, ödem, baş dönmesi, senkop, halsizlik.

EXCALIBA da dahil olmak üzere hekimle görüşmeden rastgele ilaç almaktan sakınınız. Hekiminiz bu ilacı nasıl reçete ettiyse o şekilde kullanmanız gerekmektedir. Tedavi sürecinde lütfen hekiminizin direktiflerine uyunuz. EXCALIBA ilaç ile tedaviniz yalnızca hekiminizin  kararıyla değiştirilmeli veya son verilmelidir.

EXCALIBA sırasıyla,  Kalp Damar Sistemi, Renin-Anjiyotensin Sistemi, Anjiyotensin II antagonistleri ve kalsiyum kanal blokerleri;  Anjiyotensin II antagonistleri kombinasyonları; olmesartan ve amlodipin besilat olarak sınıflandırılmış şekilde, C09DB02 ATC koduyla İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumundaki ruhsatlı ilaçlar arasında bulunur. Eczaneden normal reçeteyle alabileceğiniz EXCALIBA 40/5 mg Film Kaplı Tablet’in üretimini PharmaVision Sanayi yapar, ruhsatı Menarini İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ye aittir.

Yorum Yap