EXCALIBA 20/5 mg Film Kaplı Tablet

İlaç Hakkında Bilinmesi Gereken Hususlar :

 

  1. İlaç Marka İsmi: EXCALIBA 20/5 mg Film Kaplı Tablet
  2. Endikasyon Bilgisi: olmesartan ile amlodipin adlı etken maddeyi içinde bulundurur. EXCALIBA, yüksek tansiyonda; antihipertansif olarak.
  3. DOZAJI: günde1x1 tablet.
  4. Kontrendikeleri: alerjik reaksiyonlar, ciddi hepatik yetmezlik.
  5. Hamilelikte D kategorisindedir ve emzirenlerde kullanılmaz.
  6. Etkileşimi:  Lityum içeren ilaçlar, aliskiren, Antiasidler, CYP3A4 inhibitör ve indükleyicileri, Dantrolen, Siklosporin, Takrolimus ve Simvastatin içeren ilaçlar.
  7. Yan etkisi: kanda üre veya kreatin fosfokinaz artışı, ödem, baş dönmesi, senkop, halsizlik.
  8. EXCALIBA da dahil olmak üzere hekimle görüşmeden rastgele ilaç almaktan sakınınız. Hekiminiz bu ilacı nasıl reçete ettiyse o şekilde kullanmanız gerekmektedir. Tedavi sürecinde lütfen hekiminizin direktiflerine uyunuz. EXCALIBA ilaç ile tedaviniz yalnızca hekiminizin  kararıyla değiştirilmeli veya son verilmelidir.
  9. EXCALIBA sırasıyla,  Kalp Damar Sistemi, Renin-Anjiyotensin Sistemi, Anjiyotensin II antagonistleri ve kalsiyum kanal blokerleri;  Anjiyotensin II antagonistleri kombinasyonları; olmesartan ve amlodipin besilat olarak sınıflandırılmış şekilde, C09DB02 ATC koduyla İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumundaki ruhsatlı ilaçlar arasında bulunur. Eczaneden normal reçeteyle alabileceğiniz EXCALIBA Film Kaplı Tablet’in üretimini PharmaVision Sanayi yapar, ruhsatı Menarini İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ye aittir. EXCALIBA 20/5 mg için kısa bilgi ve prospektüs pdf belgeleri (ne ilacıdır; ilaca başlamadan önce bilinmesi gerekenler; kullanımının emziren veya hamile olanlarda uygun olup olmadığı;  ilaç etkileşimi, sakıncaları; saklama koşulları; uygulama biçimi; dozaj bilgileri; istenmeyen-yan etkilerde yapılacaklar ve tavsiyeler) aşağıdadır.

EXCALIBA 20-5 mg kullanma talimatı (ilaç prospektüsü)
EXCALIBA 20-5 mg kullanma talimatı (ilaç prospektüsü)

EXCALIBA 20-5 mg kısa ürün bilgisi
EXCALIBA 20-5 mg kısa ürün bilgisi

Yorum Yap