ELOXİB 200 MG SERT KAPSÜL

elekoksib adlı etken maddeyi içinde bulunduran ELOXİB 200 MG SERT KAPSÜL sırasıyla; Kas İskelet Sistemi, Antienflamatuar ve Antiromatikler, Antienflamatuar ve Antiromatikler (nonsteroid), Coksibler ve selekoksib  şeklinde sınıflandırılmış olup, M01AH01 ATC koduyla İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumundaki ruhsatlı ilaçlar arasında yer alır. Eczaneden normal reçeteyle temin edebileceğiniz ELOXİB, Dr. Sertus İlaç Sanayi firmasının ürünüdür .

ELOXİB için kısa bilgilendirme ve prospektüs belgeleri (Endikeleri, ELOXİB ne ilacıdır;ELOXİB ‘e başlamadan önce uyulması gerekenler, ELOXİB dozajı; kullanımının emziren veya hamile olanlarda uygun olup olmadığı; etkileşme, sakıncaları; faydaları, saklama koşulları; ELOXİB kullanım şekli; yan etkileri, istenmeyen-yan etkilerde yapılacaklar ve tavsiyeler gibi ELOXİB kapsül ile ilgili bilinmesi gereken hususlar)

ELOXİB 200 MG SERT KAPSÜL’e ait Kullanım Talimatı (ilaç prospektüsü)

ELOXİB 200 MG SERT KAPSÜL'e ait Kullanım Talimatı (ilaç prospektüsü)

ELOXİB 200 MG SERT KAPSÜL’ün kısa ürün bilgisi

ELOXİB 200 MG SERT KAPSÜL'ün kısa ürün bilgisi

Endikasyon Bilgisi : ELOXİB, yangı önleyici ve ağrı kesicidir. Vücutta doğal olarak üretilen, özellikle romatizmal hastalıklarda daha da çok üretilen yangı ve ağrının ortaya çıkmasında önemli rolü olan prostaglandin denilen kimyasalların üretimini yavaşlatıcı etkiye sahiptir. ELOXİB’in bu etkisi vücutta yangıyı ve ağrı hissini rahatlatır. ELOXİB, romatoid artrite; ankilozan spondilite ve Osteoartrite bağlı ağrılarda; kas-iskelet sisteminde ani gelişen ağrılarda kullanılmaktadır. Başkaca adet dönemi ağrısı, diş ağrısı ve diş çekimi de dahil herhangi bir ameliyattan sonra görülen yangı varlığında ve ağrılarda da kullanılabilir.

Doz: ELOXİB, günde 1-2 defa 100-200 mg (yemek öncesi, sonrası ya da öğün aralarında kullanılabilir.)

Kontrendikeleri: Eğer, alerji hassasiyeti ya da geçirmiş olduğunuz mide ülseri ve mide kanaması gibi sindirim sistemindeki organlarınızdan herhangi birinde kanama, yara var ise ya da karaciğerinizde veya böbreklerinizde ciddi fonksiyon yetersizliği, kalp krizi veya felç öykünüz, yüksek tansiyon, kalpte konjestif yetersizlik, kanda pıhtılaşma bozukluğu, kontrol altına alınmamış düzensiz nöbetler ya da kalple ilgili bir operasyon geçmişiniz var ise, tütün kullanmak, burnunuzda polip, nefesinizde daralma gibi solunum sistemi ile ilgili bir rahatsızlığınız var ise; hekiminizi bilgilendirmeden kullanmayınız.

Hamile iseniz veya hamile olmayı tasarlıyorsanız öncelikle hekime danışmadan bu ilaç kullanılmamalıdır. ELOXİB kapsül hamilelikte kullanıldığında doğumsal kusurlara sebebiyet verebilir. Eğer tedavi sırasında gebelik söz konusu olursa hemen hekiminize söyleyiniz. Ayrıca bu ilacı kullandığınız sürece bebeğinizi emzirmeyiniz. Anne sütü aracılığıyla emzirilen bebeğe zarar verme olasılığı çok yüksektir.

Etkileşim: antiasitler, ranitidin, simetidin, dekstrometorfan, digoksin, lityum, beta blokörler, Kinolon antibiyotikleri, varfarin, diüretikler barbitüratlar, nöroleptikler, Oral hipoglisemik ilaçlar, apiksaban, anjiyotensin II antagonistleri, karbamazepin, flukonazol, takrolimus, metotreksat,  antiaritmikler, rifampisin, uyku ilaçları, antidepresanlar

ELOXİB kullanırken şiddetli karın ağrısı, nefes almada zorluk, kurdeşen, yüzde, dudaklarda, dilde ve boğazda şişlik gibi bir durumla karşılaştığınızda acilen hekiminize başvurunuz.

ELOXİB  yan etki: peptik ülser, anjina, hipertansiyon, karaciğerde fonksiyon bozukluğu, ödem, idrar tutukluğu, kas gerginliği, soluk alıp vermede zorluk, hasta hissetme, uykusuzluk.

ELOXİB de dahil hekimle görüşmeden rastgele ilaç almaktan sakınınız. Hekiminiz bu ilacı nasıl reçete ettiyse o şekilde kullanmanız gerekmektedir. Yanlış kullanım ve talimat dışı uygulamalar hastalığın seyrini olumsuz yönde  etkiler. ELOXİB’i size verilen dozlardan daha fazla kullanmayınız. Tedavi sürecinde lütfen hekiminizin direktiflerine uyunuz. ELOXİB alımı, yalnızca hekiminizin  kararıyla değiştirilmeli veya son verilmelidir.

Yorum Yap