EFPA Efervesan Tablet

Endikasyon Bilgisi :

İlacın etken maddesi  Parasetamol (500 mg)‘ dür. EFPA Efervesan Tablet,  hafif ve orta dereceli ağrı ve ateş durumlarında kullanılan ağrı kesici ve ateş düşürücü bir ilaçtır. EFPA, soğuk algınlığı  ve gribal enfeksiyonlara bağlı ateş, üşüme, boğaz ağrısı, vücut kırıklığı gibi hastalık belirtilerinin giderilmesinde ağrı kesici ve ateş düşürücü olarak;  migren, baş ağrısı, diş ağrısı, diş çekimi sonrası ağrılar, vücut kırıklığı, eklem ağrıları, romatizmal ağrılar, kas ağrısı, bel-sırt-boyun ağrısı gibi akut kas ve iskelet sistemi ağrıları, kireçlenmeye bağlı ağrılar ile kas ve eklemlerde incinme/burkulma ve zedelenmeye bağlı ağrılar ve bayanlarda adet dönemi (dismenore)  ağrılarında ağrı kesici olarak kullanılır. Kullanımı 12 yaş ve üzeri çocuklar, gençler ve yetişkinler içindir.

EFPA Efervesan Tablet Hakkında Bilinmesi Gereken Hususlar :

 1. İlacın etken maddesine karşı bir alerjiniz varsa; kullanmanız önerilmez.
 2. EFPA, hafif ve orta dereceli ateş ve ağrının kısa süreli tedavisinde kullanılır.
 3. Parasetamol içeren başka bir  ilaç veya diğer ağrı kesicilerle birlikte kullanmayınız.
 4. Doktor tavsiyesi olmadan 3-5  günden daha uzun süre kullanmayınız. Uzun süreli kullanımdan kaçınılmalıdır.
 5. •3-5 gün içerisinde ağrı veya ateşin azalmaması ya da yeni rahatsızlık belirtilerinin ortaya çıkması halinde ilacın kullanımını kesip, doktorunuza başvurunuz.
 6. Eğer şiddetli karaciğer veya böbrek yetmezliğiniz varsa; kullanmayınız.
 7. Bazı durumlarda EFPA Efervesan Tablet kullanımı özel dikkat gerektirir. Eğer astımda dahil olmak üzere herhangi bir akciğer hastalığınız veya kalp hastalığınız varsa ya da  kemik iliğinin fonksiyon bozukluğu, orta şiddette böbrek hastalığı veya alkol kullanıyorsanız ya da alkol kaynaklı karaciğer hastalığı, karaciğer enzimlerinde yükselme (Gilbert sendromu), şeker hastalığınız veya kansızlık  ya da kan hücreleri ile ilgili bir hastalığınız varsa; bu ilacı kullanmadan önce doktorunuza danışınız.
 8. Çocuklarda ve yetişkinlerde tekrarlayan, 3 günden fazla süren ve 39,5 oC’den yüksek ateş tedavisinde doktora danışmadan kullanılmamalıdır.
 9. Tedaviniz sırasında alkol almaktan kaçınınız. Alkol veya alkollü içeceklerle birlikte alındığında karaciğerinize ciddi zararlar verebilir.
 10. Kullanımı nadiren de olsa baş dönmesi ve uyuşukluğa sebebiyet vereceğinden araç veya makine kullanmak gibi dinç ve uyanık olmayı gerektiren aktivitelerde dikkatli olunuz.
 11. 12 yaşından küçük çocuklarda kullanılmamalıdır.
 12. Hamilelik  ve emzirme dönemlerinde doktorunuza danışmadan kullanmayınız.

EFPA Efervesan Tablet’in Kullanım Şekli :

 1. Doktorunuz bu ilacı nasıl reçete ettiyse o şekilde kullanmanız gerekmektedir. Tedavi süresince mutlaka doktorunuzun direktiflerine uyunuz. Yanlış kullanım ve talimat dışı uygulamalar hastalığın seyrini olumsuz yönde  etkiler.
 2. İlacın her dozunu bir bardak su içinde eriterek bekletmeden içiniz.
 3. 12 yaş ve üzeri çocuklar ve yetişkinlerde günlük önerilen doz: Günde 4 veya 6 saat ara ile 1 ya da 2 tablettir.
 4. •24 saatte 8 tabletten fazla kullanılmamalıdır.

İlacın Olası Yan Etkileri

 1. Karın ağrısı , nefes almada güçlük, kurdeşen, yüzde , dudaklarda , dilde ve boğazda şişlik gibi bir durumda acilen doktorunuzu bilgilendiriniz.
 2. Bulantı, kusma, hazımsızlık, gaz, karın ağrısı, baş ağrısı, baş dönmesi, uyku hali, üst solunum yolu hastalık belirtileri, yüz ödemi  yaygın görülen yan etkilerdir.

 

İlaç Etken Maddesi:  Parasetamol
İlaç Marka İsmi: EFPA Efervesan Tablet

EFPA Efervesan Tablet (ilaç prospektüsü, nedir ne için kullanılır, nasıl kullanılır, kullanmadan önce dikkat edilmesi hususlar, yan etkileri)

EFPA efervesan tablet ağızdan alınır.
• Etkin madde: Bir efervesan tablet 500 mg parasetamol içerir.
• Yardımcı maddeler: Sodyum bikarbonat, sakkarin sodyum, sitrik asit (susuz), sodyum benzoat, greyfurt aroması
Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.
• Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç
duyabilirsiniz.
• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.
• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.
• Bu talimatta yazanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.
Bu kullanma talimatında:
1. EFPA nedir ve ne için kullanılır ?
2. EFPA’yı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
3. EFPA nasıl kullanılır ?
4. Olası yan etkiler nelerdir?
5. EFPA’nın saklanması
Başlıkları yer almaktadır.
1. EFPA nedir ve ne için kullanılır?
EFPA, her efervesan tabletinde 500 mg parasetamol içeren, ağrı kesici ve ateş düşürücü olarak etki gösteren bir ilaçtır. EFPA, 10 efervesan tabletlik ambalajlarda bulunur.
Hafif ve orta şiddetli ağrılar ile ateşin semptomatik (hastalığı tedavi edici değil, belirtileri giderici) tedavisinde kullanılır.
2. EFPA’yı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler;EFPA’yı aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ
• Eğer parasetamol veya ilacın içeriğindeki diğer maddelere karşı aşırı duyarlı (alerjik)iseniz
• Şiddetli karaciğer ya da böbrek yetmezliğiniz varsa
EFPA’yı aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ
Eğer;
• Karaciğer veya böbrek işlevlerinizde bozukluk varsa,
• Parasetamol içeren başka ilaçlar kullanıyorsanız,
• Deride kızarıklık, döküntü veya bir deri reaksiyonu görüldüğü takdirde,
• Sodyum diyeti uyguluyorsanız,
• Alkol kullanıyorsanız günlük 2 gramdan fazla parasetamol (4 EFPA efervesan tablet) almamalısınız.
• Aneminiz (kansızlık) varsa,
• Akciğer hastalığınız varsa,
• Karaciğer enzimlerinde yükselme ve gelip geçici sarılıkla karakterize kalıtsal bir hastalık olan Gilbert sendromunuz varsa
• Kan şekeri metabolizmasında etkili olan glukoz 6 fosfat dehidrogenaz enzimi eksikliği olan hastalarda seyrek olarak hemoliz (kırmızı kan hücrelerinin yıkımı) görülebilir.3 – 5 gün içinde yeni belirtilerin oluşması ya da ağrının ve/veya ateşin azalmaması halinde, parasetamol kullanmaya son vererek doktorunuza danışınız. EFPA akut (kısa sürede) yüksek dozda alındığında ciddi karaciğer toksisitesine (zehirlenmesine) neden olur. Erişkinlerde kronik (uzun süreli ve tekrarlayarak) günlük dozlarda alındığında karaciğer hasarına neden olabilir. Sepsis gibi glutatyon eksikliği olan hastalarda,parasetamol kullanımı metabolik asidoz riskini arttırabilir.Ciddi bir enfeksiyonunuz varsa bu metabolik asidoz riskini arttırabilir.
Metabolik asidoz belirtileri şunlardır:
• Derin, hızlı ve zorlanarak nefes alıp vermek
• Mide bulantısı ve kusma
• İştahsızlık
Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışın.
EFPA’nın yiyecek ve içecek ile kullanılması
Alkolle veya alkol içeren yiyecek/ içeceklerle (örn. bazı ilaçlar) birlikte kullanıldığında karaciğer üzerine zararlı etki gösterme riski artabilir.Besinler parasetamolün bağırsaktan emilimini azaltabilir.
Hamilelik
İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
EFPA’nın hamilelikte kullanım güvenliliği ile ilgili zararlı etkiler bildirilmemiştir.Ancak, bu dönemde yine de hekim önerisi ile kullanılır.Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veyaeczacınıza danışınız.
Emzirme
İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
EFPA’nın emziren anne tarafından tedavi edici dozlarda alınması bebek üzerinde bir risk oluşturmaz. Parasetamol az da olsa süte geçmektedir. Emziren anneler bu dönemde hekim önerisi ile kullanabilir.
Araç ve makine kullanımı
Araç ve makine kullanma üzerine herhangi bir etki göstermesi beklenmez. Ancak parasetamol bazı hastalarda baş dönmesi veya uyku hali yapabilir. EFPA kullanırken,uyanık kalmanızı gerektiren işler yaparken dikkatli olmalısınız.EFPA’nın içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgilerHer bir efervesan tablet sodyum içerdiğinden düşük sodyum diyetindeki hastalar
tarafından kullanılmamalıdır.
Diğer ilaçlar ile birlikte kullanım
Bazı ilaçlar ile birlikte kullanıldığında EFPA’nın etkisi değişebilir. Aşağıdaki ilaçları
kullanıyorsanız lütfen doktorunuza söyleyiniz:
• Mide boşalmasında gecikme yaratan ilaçlar (Örn: Propantel vb.)
• Mide boşalmasını hızlandıran ilaçlar (Örn: Metoklopramid gibi)
• Karaciğer enzimlerini uyaran ilaçlar (Örn: bazı uyku ilaçları, sara hastalığında kullanılan bazı ilaçlar (fenitoin, fenobarbital, karbamazepin) gibi)
• Antibiyotik olarak kullanılan kloramfenikol, rifampisin
• Varfarin ve kumarin türevi antikoagülanlar (kan pıhtılaşmasını engelleyen ilaçlar)
• Zidovudin (Çocuk ve erişkinlerde görülen HIV enfeksiyonlarının (AIDS) tedavi ve önlenmesinde kullanılan bir ilaç)
• Domperidon (bulantı-kusma tedavisinde kullanılır)
• Sarı kantaron (St John’s Worth / Hypericum perforatum) içerikli ilaçlar
• Kolestiramin içerikli ilaçlar (yüksek kolesterol tedavisinde kullanılır)
• Tropisetron ve granisetron içerikli ilaçlar (radyoterapi ve/veya kemoterapi alan hastalarda bulantı ve kusmanın önlenmesi amacıyla kullanılır)
• Diğer ağrı kesicilerle birlikte kullanım
• Alkol
• Antidepresan (ruhsal çöküntü tedavisinde kullanılan bazı ilaçlar)
Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.
3. EFPA nasıl kullanılır?
Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:
EFPA yetişkinlerde ve 12 yaşın üzerindeki çocuklarda uygundur. 4-6 saat ara ile 1-2 tablet önerilir ve gerekirse doz,her 4 saatte bir yinelenebilir. Günlük en yüksek doz 4000 mg’dır. 24 saat içerisinde 4 dozdan fazla kullanılmamalıdır.
Uygulama yolu ve metodu:
Tableti bütün olarak yutmayınız; efervesan tableti bir bardak su içinde çözdürünüz, çözdükten sonra hemen içiniz; kullandıktan sonra tüpün kapağını kapatınız.
Değişik yaş grupları:
Çocuklarda kullanımı: Bir doktorun önerisiyle olmadıkça 12 yaşından küçük çocuklara verilmemelidir.
Yaşlılarda kullanımı: Sağlıklı, hareketli yaşlılarda normal yetişkin dozu uygundur, fakat zayıf, hareketsiz yaşlılarda doz ve dozlam sıklığı azaltılmalıdır.
Özel kullanım durumları:
Hafif ve orta şiddette karaciğer ve böbrek fonksiyon bozukluğu olan hastalarda dikkatle kullanılmalıdır.
Eğer EFPA’nın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.
Kullanmanız gerekenden fazla EFPA kullandıysanız:
Doz aşımı durumlarında solgunluk, iştahsızlık, bulantı ve kusma görülen başlıca belirtilerdir, ancak bazı durumlarda saatlerce belirti görülmeyebilir. Bu nedenle aşırı doz veya kazayla ilaç alma durumlarında derhal doktorunuza haber veriniz veya hastaneye başvurunuz. Akut (kısa sürede) yüksek doz alındığında karaciğer zehirlenmesine yol
açabilir. Aşırı dozun zararı alkolik karaciğer hastalarında daha yüksektir. Parasetamol doz aşımı hemen tedavi edilmelidir.EFPA’dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile
konuşunuz.
-EFPA’yı kullanmayı unutursanız:
Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.
-EFPA ile tedavi sonlandırıldığındaki oluşabilecek etkiler:
İlacınızı doktorunuzun söylediği süre zarfınca kullanın. Herhangi bir olumsuz etki göstermesi beklenmez.
4. Olası yan etkiler nelerdir?
Tüm ilaçlar gibi, EFPA’nın içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.
Parasetamolün istenmeyen etkileri genellikle hafiftir. Parasetamolün 10 gramın (20 adet EFPA) üzerinde alınması durumunda zararlı etki görülmesi muhtemeldir.
Aşağıdakilerden biri olursa, EFPA’yı kullanmayı durdurun ve DERHAL doktorunuza bildirin veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:
– El, ayak, yüz ve dudakların şişmesi ya da özellikle boğazda nefes darlığına yol açacak şekilde şişmesi (anaflaktik şok)
– Alerjik belirtiler
– Astım ve akciğerde nefes darlığına yol açacak astım benzeri belirtiler (bronkospazm)
Bunlar çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bu durum sizde mevcut ise, sizin EFPA’ya karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.
-Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sınıflandırılmıştır:
Çok yaygın: 10 hastanın en az birinde görülebilir.
Yaygın: 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.
Yaygın olmayan: 100 hastanın birinden az, fakat 1.000 hastanın birinden fazla görülebilir.
Seyrek: 1.000 hastanın birinden az görülebilir.
Çok seyrek: 10.000 hastanın birinden az görülebilir.
Bilinmiyor: Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor.
Yaygın görülen yan etkiler
• Baş ağrısı
• Baş dönmesi
• Sürekli uyku durumu
• Uyuşma, karıncalanma veya yanma hissi gibi duyusal bozukluklar
• Üst solunum yolu enfeksiyon belirtileri
• Bulantı
• Kusma
• Üst karın bölgesinde rahatsızlık, ağrı ve hazımsızlık
• Mide ve bağırsaklarda aşırı miktarda gaz
• Karın ağrısı
• Kabızlık
Yaygın olmayan yan etkiler
• Uzun süreli uygulamada böbreklerde yetmezliğe yol açabilen böbrek hasarı (papiler nekroz)
• Mide ve bağırsak kanalı kanaması
Seyrek görülen yan etkiler
• Kan pulcuğu (pıhtılaşmadan sorumlu kan hücreleri) sayısında azalma (trombositopeni), akyuvar sayısında azalma (lölkopeni), kan hücrelerinde azalma (pansitopeni).Bu istenmeyen etkiler parasetamol ile neden-sonuç ilişkili değildir.
• Trombosit (kan pulcuğu) sayısının düşmesine bağlı deri altı kanaması
• İshal
• Deri döküntüsü, kaşıntı, egzama, alerjik ödem, yüzde, dilde ve boğazda şişlik (anjiyoödem), yaygın akıntılı döküntüler (akut generalize eksantemöz püstülozis), el, yüz ve ayakta dantele benzer kızarıklık oluşturan, aşırı duyarlılık (eritema multiforme)
• Alerjik reaksiyon belirtileri
• Stevens-Johnson sendromu (cilt ve mukoza zarının ilaç veya enfeksiyona karşı ciddi şekilde reaksiyon gösterdiği bir rahatsızlıktır)
• Toksik epidermal nekroliz (Lyell sendromu) (ilaç ve çeşitli enfeksiyonlara bağlı gelişebilen deri hastalığı)
• Çok miktarda alındığında karaciğer hasarı
• Astım ve akciğer nefes darlığına yol açacak astım benzeri belirtiler (bronkospazm)
Çok seyrek görülen yan etkiler
• Agranülositoz (kandaki beyaz hücre sayısının azalması ile seyreden bir hastalık)                                                                                                                                           Bilinmiyor
• Merkezi sinir sisteminde uyarılma, baş dönmesi, uyku hali (somnolans) ve beyinde iltihaplanma (ensefalopati), uykusuzluk, gerginlik
• Çarpıntı
• Pozitif alerji (duyarlılık) testi (alerji testinin pozitif sonuç vermesi)
• İmmün trombositopeni (deri içine kanamalar sonucu oluşan küçük kırmızı
döküntüler ve kolay çürük oluşumu)
• Titreme
• Kalp çarpıntısı
• Gerginlik
• Aniden başlayan ve ölüme neden olabilen ciddi alerjik reaksiyon (anaflaksi)
Yan etkilerin raporlanması
Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi” ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)’ ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.
Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.
5. EFPA’nın saklanması
EFPA’yı çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.25 °C’nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız. Tüpün ağzını sıkıca kapatınız.
Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız
Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra EFPA’yı kullanmayınız.

Yorum Yap