DROFLU COLD Plus Şurup

Endikasyon Bilgisi:

DROFLU COLD Plus Şurup‘ un, etken maddesi İbuprofen (100 mg), Psödoefedrin hidroklorür (15 mg) ve  Klorfeniramin maleat (1 mg)’ dır. İbuprofen, iltihap ve ağrıya sebep olan hormonları azaltarak iltihabı önler, ateşi düşürür ve ağrıyı keser.  Psödoefedrin hidroklorür,  burun ve sinüslerde (burun boşluklarında) mukozanın şişkinliğini azaltarak üst solunum yollarını açar. Klorfeniramin maleat ise vücutta doğal bir kimyasal olan histaminin yol açtığı gözlerde  kaşıntı, sulanma, kızarıklık, ödem, hapşırma, burun akıntısı gibi alerjik belirtileri  tedavi edici antihistaminik etki eder.  DROFLU COLD Plus, Soğuk algınlığı, grip, nezle, soluk borusu iltihabı, farenjit, sinüzit gibi üst solunum yolu enfeksiyonları  ile birlikte görülen vücut ağrısı, ateş, gözlerde  kaşıntı, sulanma, kızarıklık, ödem, hapşırma, genizde kaşıntı, burun akıntısı ve burun tıkanıklığını içeren belirtilerin tedavisinde kullanılmaktadır.  Kullanımı 6 yaş üstü çocuklar ve yetişkinler içindir.

DROFLU COLD Plus Şurup Hakkında Bilinmesi Gereken Hususlar:

 1. İlacın etken maddesine karşı bir alerjiniz varsa bu ilacı kullanmanız önerilmez.
 2. •Çocuklarda 5, yetişkinlerde 7 ardışık günden daha uzun süre kullanılmamalıdır.
 3. Şikayetlerinizle ilgili belirtilerin 3 günden fazla sürmesi veya daha da kötüye gitmesi ya da yenilerinin ortaya çıkması durumlarında doktorunuza başvurunuz.
 4. Diğer ağrı kesiciler ile birlikte kullanmayınız.
 5. Kullanımı  mide ve bağırsaklarda kanama ve delinme gibi riskler oluşturabilir.Siyah, kanlı ya da katranımsı dışkı ve kanlı öksürük ya da kahve telvesi görünümünde  kusma gibi kanama belirtilerinden herhangi biri görüldüğünde acilen doktorunuza başvurunuz.
 6. •60 yaşın üzerinde hastalarda  mide ve bağırsaklarda kanama veya delinme riski daha yüksek olduğundan dikkatli kullanılmalıdır.
 7. Kullanımı kalp krizi ve felç de dahil olmak üzere yaşamı tehdit eden kalp  ve dolaşım problemlerini arttırmaktadır. İlacın kullanım süresi uzadıkça bu riskler daha da artacaktır.
 8. Tedaviniz sırasında göğüs ağrısı, halsizlik, nefes almada zorluk, konuşmada bozukluk, görme ve denge bozuklukları gibi kalp ve dolaşım problemlerinin herhangi biri ile karşılaşırsanız tıbbi yardım için acilen doktorunuza başvurunuz.
 9. By-pass ameliyatı öncesi ve sonrası ağrılarda kullanmayınız.
 10. Şiddetli karaciğer yetmezliğiniz, böbrek yetmezliğiniz veya kalp yetmezliğiniz varsa ya da aspirin ve türevlerinin kullanımı sırasında astım, ürtiker veya alerjik tipte reaksiyonla karşılaştıysanız ya da  tedavi edilmemiş mide ve on iki parmak bağırsağı ülseri, iltihabi bağırsak hastalığı, şiddetli yüksek tansiyon, koroner arter yetmezliğiniz varsa, depresyon veya duygu durum bozukluğu tedavisi için Monoamin oksidaz inhibitörü kullanıyorsanız veya son 14 gün içinde kullandıysanız ya da  beyin damarları ile ilgili kanama veya başka bir aktif kanamanız varsa; bu ilacı kullanmayınız.
 11. Daha önce size uzamış QT sendromu (kalpte ciddi ritm bozukluğu ve ani ölümlere yol açabilen bir durum ) ve Torsades de Pointes tanısı (yaşamı tehdit eden düzensiz kalp ritmi) konduysa veya bu hastalıkların sizde olduğundan şüpheleniliyorsa, yüksek tansiyon, prostat büyümesi ve idrar kesesi fonksiyon bozukluğunuz,  sara (epilepsi) hastalığınızvarsa, tiroid beziniz hızlı çalışıyorsa veya astım hastalığınız varsa; kullanmadan önce doktorunuza danışınız.
 12. Eğer kalp krizi ve felç gibi durumlardan korunmak üzere kullandığınız aspirin ve çeşitlerini kullanıyorsanız bu ilacı kullanmaktan kaçınınız. Aspirin ve türevlerinin kalp ve damarlarınız üzerindeki koruyucu etkisini azaltabilir.
 13. •6 yaşın altındaki çocuklarda kullanmayınız.
 14. İlacı kullanırken alkol almaktan kaçınınız. Alkol ile birlikte kullanımı mide kanaması riskini arttırır.
 15. Kullanımı düşünce ve reaksiyonlarınızı etkileyebilecek yan etkilere sebep olabilir. Araç veya makine kullanmak gibi dinç ve uyanık olmayı gerektiren aktivitelerde dikkatli olunuz.
 16. Hamilelik döneminde özellikle son üç ayında ve emzirme dönemlerinde kullanımı önerilmemektedir. Emzirme döneminde  anne sütüne geçer ve emzirilen bebeğe zarar verebilir.

DROFLU COLD Plus Şurup’un Kullanım Şekli :

 1. Doktorunuz bu ilacı nasıl reçete ettiyse o şekilde kullanmanız gerekmektedir. Tedavi süresince lütfen doktorunuzun direktiflerine uyunuz.
 2. İlacınızı her kullanımdan önce hafifçe çalkalayınız. Doğru dozda aldığınızdan emin olmak için  ölçekli kaşık ile alınız. Yemek kaşığı kullanmayınız.
 3. 12 yaşın üzerindeki çocuklarda ve yetişkinlerde, günlük önerilen doz: günde 3-4 defa 1 veya 2 şer ölçektir.
 4. Ateş tedavisinde ateş düşürücü etkisi yaklaşık 6-8 saat kadar devam eder.

İlacın Olası Yan Etkileri :

 1. Karın ağrısı , nefes almada güçlük, kurdeşen, yüzde , dudaklarda , dilde ve boğazda şişlik gibi bir durumda doktorunuzu bilgilendiriniz.
 2. Baş ağrısı, baş dönmesi, mide bulantısı, kusma, karın ağrısı, hazımsızlık, ishal, mide ve bağırsakta aşırı gaz,  huzursuzluk hissi, sersemlik, bilinç bulanıklığı, sinirlilik hali, deri döküntüsü yaygın görülen yan etkilerdir.

 

İlaç Etken Maddesi:   İbuprofen, Psödoefedrin hidroklorür, Klorfeniramin maleat
İlaç Marka İsmi: DROFLU COLD Plus Şurup

DROFLU COLD Plus Şurup (ilaç prospektüsü, nedir ne için kullanılır, nasıl kullanılır, kullanmadan önce dikkat edilmesi hususlar, yan etkileri)

DROFLU COLD PLUS ŞURUP, 100 mL
Ağız yolu ile alınır.
Etkin madde: Her 5 mL (1 ölçek) şurup 100 mg ibuprofen, 15 mg psödoefedrin hidroklorür ve 1 mg klorfeniramin maleat içerir.
Yardımcı maddeler: Sorbitol, makrogolgliserolhidroksi stearat, sukroz, sodyum hidroksit, hidroklorik asit, karmelloz sodyum, sodyum siklomat, sodyum hidrojen karbonat, sodyum benzoat, karışık meyve aroması ve saf su.
Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice
okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.
– Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.
– Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
– Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.
– Bu ilacın kullanımı sırasında doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz
– Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.
Bu Kullanma Talimatında:
1. DROFLU COLD PLUS ŞURUP nedir ve ne için kullanılır?
2. DROFLU COLD PLUS ŞURUP’u kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
3. DROFLU COLD PLUS ŞURUP nasıl kullanılır?
4. Olası yan etkiler nelerdir?
5. DROFLU COLD PLUS ŞURUP’un saklanması
Başlıkları yer almaktadır.
1. DROFLU COLD PLUS ŞURUP nedir ve ne için kullanılır?
DROFLU COLD PLUS ŞURUP 100 mL’lik amber renkli cam şişede, 5 mL’sinde 100 mg
ibuprofen, 15 mg psödoefedrin hidroklorür ve 1 mg klorfeniramin maleat içeren, 1/2 ml ve 1/4 ml’ye işaretli kaşık ölçekle beraber sunulan hafif sarı renkli şuruptur.
Klorfeniramin vücutta doğal histaminin etkisini azaltan antihistaminik bir ajandır. Histamin hapşırık, kaşıntı, gözlerde sulanma ve burnun akıntısına neden olur. İbuprofen non steroid antiinflamatuar ilaç grubundandır. İbuprofen vücutta ağrı ve inflamasyona sebep olan prostaglandin adı verilen molekülleri azaltır. Psödoefedrin nazal pasajlardaki kan damarlarını büzen dekonjestan bir maddedir. Genişleyen kan damarları burun
tıkanıklığına sebep olur.
DROFLU COLD PLUS ŞURUP;
Soğuk algınlığı, grip, sinüzit ve diğer üst solunum yolu enfeksiyonları ile birlikte görülen ateş, burun akıntısı ve burun tıkanıklığı içeren semptomların giderilmesinde kullanılır.
2. DROFLU COLD PLUS ŞURUP’U kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
Kardiyovasküler (KV) risk
– NSAİİ’ler ölümcül olabilecek KV trombotik olaylar, miyokard infarktüsü ve inme riskinde artışa neden olabilir. Bu risk kullanım süresine bağlı olarak artabilir. KV hastalığı olan veya KV hastalık risk faktörlerini taşıyan hastalarda risk daha yüksek olabilir.
– DROFLU COLD PLUS ŞURUP koroner arter by-pass cerrahisi öncesi ağrı tedavisinde kontrendikedir.
Gastrointestinal (GI) riskler
NSAİİ’ler kanama, ülserasyon, mide veya bağırsak perforasyonu gibi ölümcül olabilecek ciddi GI advers etkilere yol açarlar. Bu advers olaylar herhangi bir zamanda, önceden uyarıcı bir semptom vererek veya vermeksizin ortaya çıkabilirler. Yaşlı hastalarda ciddi GI etkiler bakımından daha yüksek risk taşımaktadırlar
DROFLU COLD PLUS ŞURUP’u aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ:
Eğer;
 İbuprofen, psödoefedrin, klorfeniramin, ilacın diğer bileşenlerine veya diğer adrenerjik ilaçlara karşı alerjiniz varsa,
 Hamileliğin son üç ayında iseniz,
 Şiddetli karaciğer hastalığınız varsa,
 Şiddetli böbrek yetmezliği hastalığınız varsa,
 6 yaşın altındaki çocuklarda,
 Koroner arter (kalbi besleyen damar) hastalığınız varsa,
 Eğer bu ilaçları kullanıyorsanız: bazı antidepresanlar, göz veya bağırsak bozukluklarının tedavisinde kullanılan atropin, alfa ve beta blokörler içerebilen yüksek tansiyon ilaçları, kan toplanması ve astım tedavisinde kullanılan ilaçlar, iştah baskılayıcılar, duygu durum bozuklukları tedavisinde kullanılan moklobemid, migren tedavisinde kullanılan ergotamin veya metiserjit, doğum sırasında rahim kasılmalarına yardımcı olan oksitosin,
 Monoaminooksidaz inhibitörleri adı verilen ilaçlardan kullanıyorsanız veya bu ilaçlarla gördüğünüz tedavinin kesilmesini takiben henüz 2 hafta geçmediyse,
 Daha önceden ibuprofen, aspirin ve diğer NSAİİ’lere karşı, astım, burun iltihabı (rinit) veya kurdeşen (ürtiker) gibi alerjik reaksiyonlar gösterdiyseniz,
 Sözü edilen bu ilaçlar nedeniyle daha önce mide-bağırsak kanaması veya delinmesi geçirdiyseniz,
 Tekrarlayan mide-onikiparmak bağırsağı ülserleri, iltihabi bağırsak hastalıkları (ülseratif kolit, Crohn hastalığı), mide-bağırsak kanaması gibi hastalıklarınız varsa ya da daha önce tekrarlayan bir şekilde geçirdiyseniz, Şiddetli kalp yetmezliği hastalığınız varsa
 İbuprofen kullanırken mide-bağırsak kanaması veya yarası (ülserasyon) oluşur ise,
 Kanamaya eğilim artmış ise (kolay kanamaya neden olan durumlar var ise),
 Başka bir sempatomimetik ilaç (dekonjestan, iştah bastırıcı ilaç ya da amfetamin benzeri ilaç) veya beta-blokör ilaç kullanıyorsanız, –
 Ayrıca koroner arter bypass cerrahisi (kalp damarlarındaki tıkanıklığın düzeltilmesi ameliyatı) öncesi veya sonrası dönemde DROFLU COLD ŞURUP kullanılmamalıdır.
DROFLU COLD PLUS ŞURUP’u aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ
KULLANINIZ:
Eğer;
 Yüksek tansiyon ve kalp hastalığınız varsa,
 Diyabet hastası iseniz,
 Fazla çalışan tiroidiniz varsa,
 Göz tansiyonunun artması (glokom) durumunda,
 Feokromositoma olan hastalarda (böbreküstü bezlerinde oluşan bir tümör olup, adrenalin miktarında artışa sebep olabilmektedir.)
 Kalp ritim bozukluğunuz varsa,
 Prostat büyümeniz ve idrar kesesi fonksiyon bozukluğunuz varsa,
 Daha önce size uzamış QT sendromu (kalpte ciddi ritim bozukluğu ve ani ölümlere yol açabilen bir durum) ve Torsades de Pointes tanısı (yaşamı tehdit eden düzensiz kalp ritmi) konduysa veya bu hastalıkların sizde olduğundan şüpheleniliyorsa,
 Ağız yolu ile kullanılan kortikosteroidler, antikoagülanlar (varfor) kullanıyorsanız,
 Seyrek olarak psödoefedrin dahil olmak üzere sempatik sistemi uyaran ilaçlarla beynin arka bölümünde iyileşebilen beyin dokusu harabiyeti (posterior geri dönüşlü ensefalopati (PRES)) ve beyin damarlarında iyileşebilen daralma (geri dönüşlü serebral vazokonstriksiyon sendromu (RCVS)) bildirilmiştir. Bildirilen semptomlar ani başlangıçlı şiddetli baş ağrısı, bulantı, kusma ve görme bozukluğudur. Olguların çoğu uygun tedavi ile birkaç günde düzelmiştir. PRES/RCVS belirti ve semptomları gelişmesi halinde psödoefedrin hemen
kesilmelidir.
 60 yaş üzerindeyseniz,
 Astım hastası iseniz, veya daha önce astım geçirdiyseniz; bronşlarda spazma yol açabilir,
 Önceden mide-onikiparmak bağırsağı ülseri veya başka mide-bağırsak hastalıkları geçirdiyseniz; bu tablolarda alevlenme görülebilir,
 Böbrek hastalığınız varsa; böbrek fonksiyonlarının izlenmesi gerekebilir. İbuprofen ve benzeri NSAİ ilaçları uzun süre kullanan kişilerde böbrek işlevlerinin bozulma riski, kalp yetmezliği ve karaciğer bozukluğu olanlarda, idrar söktürücü (diüretik) ve ADE inhibitörü sınıfı tansiyon ilacı alanlarda ve yaşlılarda yükselmektedir,
 Karaciğer hastalığınız varsa,
 Kalp hastalığınız varsa ya da tansiyonu (kan basıncı) yüksek ise; vücudun çeşitli bölümlerinde su tutulması ve bunun sonucunda şişmeler (ödem) görülebilir,
İbuprofen ve benzeri ilaçlar, özellikle yüksek dozlarda ve uzun süreyle kullanıldıklarında, kalp krizi (miyokard enfarktüsü) veya inme (felç) riskinde
küçük bir artış ile ilişkili bulunmuştur. Kalp veya damar hastalıkları olan, daha önce inme geçirmiş olan veya bu gibi durumlar için risk taşıyanlarda (yüksek tansiyon, yüksek kolesterol veya şeker hastalığı olanlar ya da sigara içenlerde) tedavi doktor veya eczacı ile görüşülmelidir.
 İbuprofen ve benzeri NSAİ ilaçlar uzun süreli (süreğen) kullanıldığında, önceden
bu türlü bir hastalık geçirmemiş olsanız bile, mide-bağırsak kanalında ülserler, kanama ve delinme oluşabilmektedir. Bu türlü istenmeyen etkilerin ortaya çıkma riski, daha önce böyle bir hastalık geçirmiş olanlarda, yaşlı kişilerde, yüksek ilaç dozlarında ve tedavi süresi uzadıkça artmaktadır.
 Vücudunuzda sebepsiz olarak morarmalar, çürümeler ortaya çıkarsa, doktora başvurunuz,
 Üşüme, titreme ve ateşin birdenbire yükselmesi, halsizlik, baş ağrısı ve kusma, ya da ensesinde katılık hissi ortaya çıkarsa hemen doktora başvurunuz; bir tür beyin zarı iltihabı (aseptik menenjit) belirtileri olabilir.
 Halüsinasyonlar, huzursuzluk, uyku düzensizliği ortaya çıkarsa ilaç almayı bırakınız.
 Epilepsi (sara) hastalığınız varsa,
 Cildinizde kızarıklık, döküntüler belirirse, hemen doktora başvurmalısınız.
 5 günden daha fazla kullanmayınız.
Diğer NSAİ ilaçlar ile olduğu gibi, DROFLU COLD PLUS ŞURUP enfeksiyon belirtilerini maskeleyebilir. Hastalığınızın belirtilerinin rahatlamasında etkili olan en düşük dozun, en kısa süreyle kullanılması, ilacın istenmeyen etki olasılığını en aza indirecektir
Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.
DROFLU COLD PLUS ŞURUP’un yiyecek ve içecek ile kullanılması
DROFLU COLD PLUS ŞURUP alırken alkol almayınız. Eğer günde üç kadehten fazla alkol alıyorsanız ibuprofen mide kanaması riskini arttırabilir. Portakal suyu ve kola ile birlikte kullanmayınız. DROFLU COLD PLUS ŞURUP’u bu besinlerden en az bir saat önce ya da iki saat sonra alınız.
Hamilelik
 İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız. Hamilelikte, özellikle hamileliğin son üç ayında DROFLU COLD PLUS ŞURUP
kullanılması bebek için zararlı olabilir. Doktorunuz önermedikçe bu ilacı kullanmayınız. Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
Emzirme
 İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız. DROFLU COLD PLUS ŞURUP anne sütüne geçer bu emzirilen bebek için zararlı
olabilir. Eğer bebeğinizi anne sütü ile besliyorsanız doktorunuza danışmadan bu ilacı kullanmayınız.
Araç ve makine kullanımı
DROFLU COLD PLUS ŞURUP sizin düşünce veya reaksiyonlarınıza zarar verebilecek yan etkilere sebep olabilir. Eğer araç kullanıyorsanız veya uyanık kalmanızı gerektirecek herhangi bir şey yapıyorsanız dikkatli olmanız gerekir.
DROFLU COLD PLUS ŞURUP’un içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler
İçeriğinde bulunan sukroz ve sorbitol nedeniyle, eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransınız olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.
Bu tıbbi ürün her 5 ml’sinde yaklaşık 1,26 milimol (29 mg) sodyum ihtiva eder. Bu durum kontrollü sodyum diyetinde olan hastalar için göz önünde bulundurulmalıdır.
Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı
Bazı hastalarda etkileşimler bildirildiği için, DROFLU COLD PLUS ŞURUP tedavisinde iken, aşağıdaki ilaçlardan herhangi birini kullanıyorsanız dikkatli olmalısınız:
 Aminoglikozit sınıfı antibiyotikler (örn. gentamisin, kanamisin, streptomisin)
 Yüksek tansiyon ilaçları
 ADE inhibitörleri,beta-blokerler ve diüretikler
 Kolestiramin
 Sülfonilüre
 Mifepriston
 CYP2C9 İnhibitörleri (Karaciğerde ilaçların etkisiz hale getirilmesinde görev yapan proteinleri durduran ilaç grubu; örn: vorikonazol, flukonazol)
 Kan pıhtılaşmasını engelleyen ilaçlar (örn. varfarin)
 Pıhtılaşmayı sağlayan kan pulcuklarının faaliyetini engelleyen ilaçlar (antitrombosit ajanlar, örn. aspirin dipiridamol, klopidogrel) ve depresyon için kullanılan selektif serotonin geri-alım inhibitörleri (örn., fluoksetin, fluvoksamin, paroksetin, sertralin)
 Aspirin
 Ginkgo biloba bitkisel özütü
 İdrar söktürücüler (örn., furosemid)
 Kalp yetmezliğinde kullanılan kalp glikozidleri (örn., digoksin, digitoksin)
 Kaptopril ile birlikte kullanımında dikkatli olunmalıdır.
 Kinolon sınıfı antibiyotikler (örn., siprofloksasin); nöbet (konvülsiyon)
 Diğer ağrı kesiciler (COX-2 inhibitörleri dahil diğer NSAİİ’ler; örn., aspirin, naproksen, selekoksib, nimesülid)
 Kortizon grubu ilaçlar
 Lityum tuzları (ruhsal hastalıklarda kullanılır) ve metotreksat (romatizmal eklem hastalıklarında ve bazı kanser türlerinde kullanılan bir ilaç)
 Mifepriston (düşük ilacı)
 Siklosporin
 Takrolimus
 Tiklopidin
 Zidovudin
 Klasik antihistaminikler (sedatif [yatıştırıcı, sakinleştirici] etkili)
 Fenitoin içeren epilepsi ilaçlarıyla, anksiyete (kaygı, endişe) tedavisinde veya uyku düzenleyici ilaçlarla
 Burun tıkanıklığını giderici ilaçlar, trisiklik antidepresanlar (psikiyatrik rahatsızlıkların tedavisinde kullanılır), iştah kesici ilaçlar ve bazı sinir sistemi uyarıcı ilaçlar veya MAOI’’ler (psikiyatrik rahatsızlıkların tedavisinde kullanılır), bretilyum, betanidin, guanitidin, debrizokin, metildopa ve alfa- ve beta-adrenerjik bloker ilaçlar gibi tansiyonu düşüren ilaçlar
 Moklobemid
 Kardiyak glikozidlerle (kalp yetmezliğinde kullanılır)
 Ergot alkaloidler (ergotamin ve metiserjit; migren tedavisinde kullanılır)
 Doğumu kolaylaştırmak için kullanılan oksitosin
 Trisiklik antidepresanlar (depresyon tedavisinde kullanılır)
Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.
3. DROFLU COLD PLUS ŞURUP nasıl kullanılır?
Uygun kullanım ve doz / uygulama sıklığı için talimatlar:
Ateş tedavisi: Antipiretik etkisi yaklaşık 6-8 saat kadar devam eder. Daha yüksek dozların kullanılması bu süreyi uzatmaz. Doz miktarları aşağıdaki tabloya göre ayarlanmalıdır. 5 günden daha fazla kullanmayınız.
                                                   5 mg/kg    Ateş ≤ 39.2 ˚C       10 mg/kg   Ateş > 39.2 ˚C
YAŞ                                                    mg         Ölçek                               mg             Ölçek
6-8 yaş                                              125          1    1/4                           250              2 1/2
9-10 yaş                                            150          1    1/2                           300                  3
11-12 yaş                                           200               2                               400                  4
12 yaşından büyük çocuklarda ve yetişkinlerde günde 3-4 kez 1-2 ölçek kullanılır. 6 yaşın altındaki çocuklarda kullanılmaz.
Uygulama yolu ve metodu:
DROFLU COLD PLUS ŞURUP sadece ağızdan kullanım içindir.
Ölçek kaşığı kullanılarak şurup içilir.
Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler
Böbrek/Karaciğer yetmezliği:
Karaciğer ve böbrek fonksiyonu bozuk olan kişilerde kullanılmamalıdır.
Geriyatrik popülasyon
60 yaş üzerindeki bireylerde ibuprofene bağlı mide kanaması riski artmaktadır. Eğer DROFLU COLD PLUS ŞURUP’un etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.
Kullanmanız gerekenden fazla DROFLU COLD PLUS ŞURUP kullandıysanız:
DROFLU COLD PLUS ŞURUP’dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.
Aşırı doz: Akut doz aşımı santral sinir sistemi stimülasyonu ve değişken kardiyovasküler etkilerin klinik bulgularını oluşturabilir. Pressör aminler, psödoefedrin HCl varlığında çok dikkatli kullanılmalıdır. Stimülasyon bulguları olan hastalar konservatif olarak tedavi edilmelidir.
DROFLU COLD PLUS ŞURUP’u kullanmayı unutursanız:
Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız. Daha sonraki normal alım saatine göre önerilen dozu yeniden almaya devam ediniz.
DROFLU COLD PLUS ŞURUP ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler:
Bulunmamaktadır.
4. Olası yan etkiler nelerdir?
Tüm ilaçlar gibi, DROFLU COLD PLUS ŞURUP’un içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.
Aşağıdakilerden biri olursa, DROFLU COLD PLUS ŞURUP’u kullanmayı
durdurunuz ve derhal doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz.
 Nefes darlığı; yüzde, dudaklarda, göz kapaklarında, dilde ve boğazda şişme; deride şiddetli kaşıntı ve döküntü; tansiyon düşmesine bağlı çarpıntı ve baş dönmesi (Aşırı duyarlılık – Alerji)
 Hırıltılı ya da zor nefes alma (astım nöbeti),
 Kan basıncında yükselme (hipertansiyon),
 Kalp atışlarında düzensizlik, çarpıntı, göğüs ağrısı,
 Şiddetli karın ağrısı (mide ülseri veya pankreatit)
 Gözlerde ve deride sarılık (karaciğer işlev bozukluğu),
 Dışkıda veya kusmukta kan veya kahve telvesi gibi siyah renk (sindirim sistemi kanaması),
 Deride morluklar, burun ve diş eti kanaması, enfeksiyon hastalıklarına yakalanma sıklığı artmışsa, solukluk ve halsizlik (kemik iliği baskılanması),
 Ciltte, ağızda, gözlerde, cinsel organ çevresinde; cilt soyulması, şişmesi, kabarcıkları ve ateş ile seyreden hastalık (eritema multiforme),
 Deri içi sıvı dolu kabarcıklarla deri soyulmaları ve doku kaybı ile seyreden ciddi bir hastalık (toksik epidermal nekroliz),
 Kaslarda ani güç kaybı, his kaybı, görme bozuklukları (inme),
 Şiddetli baş ağrısı, ense sertliği, bulantı, kusma ve bilinç bulanıklığı (aseptik menenjit) gerçekte olmayan şeyleri görme ve duyma hali varsa (varsanı – halüsinasyon)
Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.
Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin DROFLU COLD PLUS ŞURUP’u karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.
Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.
Yan etkiler görülme sıklıklarına göre aşağıdaki şekilde sıralanmıştır.
Çok yaygın: 10 hastanın en az 1 inde görülebilir.
Yaygın: 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.
Yaygın olmayan: 100 hastanın birinden az, fakat 1.000 hastanın birinden fazla görülebilir.
Seyrek: 1.000 hastanın birinden az görülebilir.
Çok seyrek: 10.000 hastanın birinden az görülebilir.
Bilinmiyor: eldeki veriler ile tahmin edilemiyor.
Yaygın:
 Sinirlilik, uykusuzluk,
 Sersemlik, baş ağrısı ve baş dönmesi,
 Bulanık görme,
 Sindirim bozukluğu (dispepsi),
 İshal (diyare),
 Bulantı, kusma, karın ağrısı,
 Mide ve bağırsakta aşırı gaz (flatulans),
 Kabızlık (konstipasyon),
 Mide bağırsak kanaması,
 Kanamaya bağlı katran renkli, kötü kokulu dışkı (melena),
 Kan veya kahve telvesi gibi kusma (hematemez),
 Deri döküntüsü
Yaygın olmayan:
 Görme bozukluğu,
 Oniki parmak bağırsağında meydana gelen yara (duodenal ülser),
 Mide ülseri (gastrik ülser),
 Midenin iç yüzündeki zarın iltihaplanması (gastrit),
 Küçük yaralarla belirgin ağız iltihabı (oral ülserassyon),
 Sarılık,
 Karaciğer iltihabı (hepatit),
 Karaciğer fonksiyon bozukluğu,
 Telaş hali, huzursuzluk,
 Karaciğer fonksiyon bozukluğu,
 Uyuşma (parestezi),
 Duyma bozukluğu (duymada azalma, artma),
 Rinit (nezle,grip),
 Yorgunluk,
 Astım, astımda ağırlaşma, bronkospazm ya da sıkıntılı soluk alıp verme (dispne) gibi solunum yolu reaksiyonları,
 Kurdeşen (ürtiker),
 Kaşıntı (pruritus),
 Deri ve mukozalardaki küçük kanamalar (purpura),
 Yüz ve boğazda şişmeye (ödem) neden olan aşırı duyarlılık (anjiyoödem),
 Işığa duyarlılık (fotosensitivite),
 Ağrılı idrar yapma,
 Erkek hastalarda idrar yapmada zorluk (üriner retansiyon),
 Böbrek yetmezliği (ayak bileklerinde şişme gibi)
Seyrek:
 Beyaz kan hücreleri (lökosit) sayısında azalma (lökopeni),
 Trombosit-kan pıhtılaşmasına aracılık eden hücrelerin sayısında azalma (trombositopeni),
 Ani gelişebilen beyaz kan hücrelerinin sayısında aşırı azalma (agranülositoz),
 Kan hücreleri sayısında ciddi azalma (aplastik anemi),
 Hemolitik anemi (bir tür kansızlık),
 Kandaki nötrofillerin sayısının aşırı derecede azalması (nötropeni),
 Kulak çınlaması (tinnitus),
 Olmayan şeyleri görme, hissetme veya duyma (halüsinasyon),
 İç kulak rahatsızlığından kaynaklanan baş dönmesi (vertigo),
 Beyin zarı iltihabı [ense sertliği, baş ağrısı, bulantı, kusma, ateş, ışığa dayanıksızlık ya da oryantasyon (yer, zaman, mekan algısı) kaybı] (aseptik
menenjit),
 Yaygın, şiddetli allerjik reaksiyon (anafilaksi),
 Hezeyan,
 Kalp atışında artış (taşikardi),
 Yüksek kan basıncı (hipertansiyon),
 Kalp ritminde bozukluk,
 Göz sinirlerinde iltihaplanma (Optik nevrit),
 Uykululuk hali (somnolans),
 Zehirli bir madde nedeniyle göz sinirlerinde iltihaplanma (toksik optik nöropati),
 Ağız kuruluğu,
 Mide, bağırsakta delinme (gastrointestinal perforasyon),
 Karaciğerde hasar,
 Ödem,
 Alerji sonucu ciltte görülen döküntüler (alerjik dermatit)
Çok seyrek:
 Pankreas iltihabı (pankreatit),
 Karaciğer yetmezliği,
 Stevens-Johnson sendromu dahil büllöz deri iltihabı (Ciltte, ağızda, gözlerde,
cinsel organ çevresinde; cilt soyulması, şişmesi, kabarcıkları ve ateş ile seyreden ciddi hastalık hali),
 Ağızda ve vücudun diğer alanlarında su toplaması şeklinde veya farklı büyüklüklerde kırmızı döküntülerle seyreden hastalık (eritema multiforme),
 Deride içi sıvı dolu kabarcıklarla, deri soyulmaları ve doku kaybı ile seyreden ciddi bir hastalık (toksik epidermal nekroliz),
 Kalp arterlerinin bir kan pıhtısı ile tıkanması
Bilinmiyor:
 Allerjik reaksiyon ve anjiyoödem,
 Uyarılabilirlik artışı ve anksiyete (kaygı, endişe),
 İştahsızlık,
 Kalın bağırsak iltihabı (kolit) ve Crohn hastalığının alevlenmesi,
 Hemolitik anemi (bir tür kansızlık),
 Kan bozukluğu (diskrazi),
 Balgamda koyulaşma
DROFLU COLD PLUS ŞURUP gibi ilaçlar, kalp krizi (miyokard enfarktüsü) veya inme  riskinde küçük bir artışa neden olabilir.
Seyrek olarak DROFLU COLD PLUS ŞURUP ile kan bozuklukları ve böbrek problemleri oluşabilir.
Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.
Ciddi yan etkiler çok seyrek görülür.
Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.
5. DROFLU COLD PLUS ŞURUP’un Saklanması
DROFLU COLD PLUS ŞURUP’u çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız. 25C’nin altındaki oda sıcaklıklarında saklanmalıdır. Son kullanma tarihi ile uyumlu olarak kullanınız. Ambalajın üzerinde belirtilen son kullanma tarihinden sonra DROFLU COLD PLUS
ŞURUP’u kullanmayınız. Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz DROFLU COLD PLUS ŞURUP’u kullanmayınız.

Bir Yorum Yazın