DIGOXIN 0.25 mg Tablet

ENDİKASYON BİLGİSİ :

İlacın etkin maddesi Digoksin‘ dir. DIGOXIN 0.25 mg Tablet, kalp yetmezliği tedavisinde kullanılır. Kalp atım hızını yavaşlatan, kalp yetmezliği riskinin belirtilerini ortadan kaldıran ve kalp kası liflerinin kasılma yeteneğini arttıran bir ilaçtır. DİGOXİN, kalbin kasılma gücünü  artırıcı etkisiyle akut ve kronik kalp yetmezliği belirtilerini ve şikayetlerini azaltmaya yardımcı olur. Kalp kası liflerinin kasılma yeteneğinin azalmış olduğu  kalp ritim bozukluğu olan özellikle düzensiz ve hızlı kalp atımı ile belirgin Atriyal fibrilasyonu diğer adıyla aritmisi olan hastalarda kalp atım hızını düzenler ve yavaşlatır.

 

DIGOXIN 0.25 mg Tablet Hakkında Bilinmesi Gereken Hususlar :

  1. İlacın etken maddesine karşı bir alerjiniz varsa bu ilacı kullanmanız önerilmez.
  2. DİGOXİN, kalp atım hızını yavaşlatan, kalp yetmezliği riskinin belirtilerini ortadan kaldıran ve kalp kası liflerinin kasılma yeteneğini arttıran bir ilaçtır.
  3. Eğer elektrolit dengesizlik, bir akciğer hastalığına bağlı  olarak meydana gelen sağ kalbin büyümesi, koroner kalp yetmezliği , karaciğer yetmezliği, böbrek yetmezliği durumlarından herhangi biri ya da birkaçına sahipseniz bu ilacı kullanmadan önce doktorunuzu durumunuz hakkında bilgilendiriniz. Kullandığınız tüm ilaçları söyleyiniz.
  4. Hamilelik ve emzirme dönemlerinde doktorunuza danışmadan kullanmayınız.

DIGOXIN 0.25 mg Tablet’ in Kullanım Şekli :

  1. Doktorunuz bu ilacı nasıl reçete ettiyse o şekilde kullanmanız gerekmektedir. Tedavi süresince mutlaka doktorunuzun direktiflerine uyunuz. Yanlış kullanım ve talimat dışı uygulamalar hastalığın seyrini olumsuz yönde etkiler, sağlığınıza zarar verir.
  2. İlacın her dozunu bir bardak dolusu su ile birlikte alınız.

 İlacın Olası Yan Etkileri :

  1. Karın ağrısı , nefes almada güçlük, kurdeşen, yüzde , dudaklarda , dilde ve boğazda şişlik gibi bir durumda doktorunuzu bilgilendiriniz.
  2. Baş ağrısı, yüzde ağrı, yorgunluk hissi, uyku hali, sersemlik, karın ağrısı, algı bozukluğu ve kabuslar seyrek görülen yan etkilerdir.

 

İlaç Etken Maddesi:  Digoksin
İlaç Marka İsmi: DIGOXIN 0.25 mg Tablet

DIGOXIN 0.25 mg Tablet (ilaç prospektüsü, nedir ne için kullanılır, nasıl kullanılır, kullanmadan önce dikkat edilmesi hususlar, yan etkileri)

DIGOXIN 0.25 mg Tablet
Ağızdan alınır.
• Etkin madde: Her bir tablet 0,25 mg digoksin içerir.
1. DİGOXİN nedir ve ne için kullanılır?
DİGOXİN bir kalp ilacıdır ve sadece doktor tarafından tavsiye edilir ve reçete ile satılır. İçeriğinde etkin madde olarak digoksin vardır; bu Latincede Digitalis olarak adlandırılan bir bitkinin yapraklarından elde edilen bir tür kalp glikozididir. Kalp atımının daha güçlü ve düzenli olmasına yardım eder. Digoksin kalp atımını yavaşlatırken, kalp kasının kasılma gücünü artırarak, kalbin daha etkili bir şekilde çalışmasını sağlar. Aynı zamanda kalp odacıkları (atriyum ve ventriküller) arasında anormal elektriksel iletimi yavaşlatır. DİGOXİN her yaştan kişilerde tüm formlarda ve evrelerdeki kalp yetmezliğinin tedavisinde kullanılır. DİGOXİN bazı kalp ritim bozukluklarında (aritmide) da kullanılabilir.
2. DİGOXİN’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
Doktorunuzun talimatlarına dikkatlice uyunuz. Bunlar, burada yer alan genel bilgilerden farklı olabilir. DİGOXİN herkes için uygun olmasa da birçok hasta için uygundur.
DİGOXİN’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ
Eğer;
• Digoksin veya başka bir kalp glikozidine karşı veya ilacın içeriğindeki diğer bileşenlerine karşı alerjiniz ya da zehirlenme hikayeniz (aşırı duyarlılığınız) varsa,
• Dijital zehirlenmesi olduğundan şüphe edildiyse,
• Aşağıda belirtildiği gibi ciddi bir kalp hastalığınız varsa,
• Kalbinizde bozulmuş elektriksel iletim, örneğin “ikinci veya üçüncü derece atriyoventriküler (AV) blok” veya “sinüs nod disfonksiyonu” (kalp piliniz olmadığı sürece)
• Düzensiz kalp atımları (Wolff-Parkinson-White sendromu)
• Kalp kasında büyüme • Aşağıda belirtilenlerin sizde olabileceği söylendiyse,
• Kanda düşük potasyum ve magnezyum düzeyleri • Kanda yüksek kalsiyum düzeyleri
• Kanda düşük oksijen düzeyleri
• Eşzamanlı damar içi (intravenöz yolla) kalsiyum tuzu kullanımınız varsa, (Bkz. “Diğer ilaçlarla birlikte kullanımı”)
• Aort damarının göğüs kafesinin içinde yer alan bölümünde genişleme ya da balonlaşma.
Bunlardan herhangi biri sizin durumunuza uyuyorsa, DİGOXİN’i kullanmadan önce doktorunuza söyleyiniz.
Eğer alerjiniz olabileceğini düşünüyorsanız, doktorunuza danışın.
DİGOXİN’i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ
Eğer ;
• Kalp enflamasyonu (miyokardit) veya kısmi kalp bloğu gibi bir kalp hastalığınız varsa,
• Yakın zaman içinde bir kalp krizi geçirdiyseniz,
• Yiyecekteki besin maddelerini absorbe etmekte zorlanıyorsanız (örn. kronik ishal) ya da mide-bağırsak ameliyatı geçirdiyseniz,
• Böbrek veya karaciğer yetmezliğiniz varsa,
• Ciddi akciğer veya solunum hastalığınız varsa,
• Yetersiz çalışan tiroid bezine veya düşük kalsiyum düzeylerine sahipseniz,
• Önceki 2 ila 3 hafta içinde digoksin veya diğer kardiyak glikozitlerle tedavi edildiyseniz.
Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız. Doktorunuz DİGOXİN ile tedavinizden önce veya tedavi sırasında bu konuları dikkate alacaktır.
DİGOXİN’in yiyecek ve içecek ile kullanılması
DİGOXİN’i aç veya tok karnına alabilirsiniz.
Hamilelik
İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız. Hamile iseniz ya da emziriyorsanız, bunu doktorunuza bildirin. Spesifik olarak doktorunuz tarafından reçete edilmediği sürece, DİGOXİN hamilelik sırasında kullanılmamalıdır. Doktorunuz sizi hamilelik sırasında DİGOXİN kullanmanın potansiyel riskleri konusunda bilgilendirecektir. Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
Emzirme
İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız. DİGOXİN’in etkin maddesi anne sütüne geçmektedir. Emziriyorsanız, doktorunuz önermediği sürece emzirmeyi bırakınız. Emzirme esnasında bu ilacın kullanımı konusunda doktorunuz karar vermelidir.
Araç ve makine kullanımı
DİGOXİN’i aldıktan sonra baş dönmesi, sersemlik ve görme bozukluğu yaşarsanız, yeniden normal hissedene kadar araç veya makine ya da alet kullanmayınız.
DİGOXİN’in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler
DİGOXİN Tablet, etanol içermektedir. Alkol bağımlılığı olanlar için zararlı olabilir. Hamile veya emziren kadınlar, çocuklar ve karaciğer hastalığı ya da epilepsi gibi yüksek risk grubundaki hastalarda dikkatle kullanılmalıdır.
Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı
Eş zamanlı olarak kullanılan diğer birçok ilaç DİGOXİN’in etkisini azaltabilir veya artırabilir. Dozun değiştirilmesi ve bazı durumlarda ilaçları kullanmayı bırakmanız gerekebilir.
Bu ilaçlar örneğin;
• Kalsiyum tuzları,
• Elektriksel iletim için önemli maddelerin (sodyum, potasyum vs gibi elektrolitler) düzeylerini etkileyen, diüretikler (idrar söktürücüler) (spironolakton) ve laksatifler (bağırsak içeriğini yumuşatıcılar) (özellikle uzun vadeli kullanım) gibi ilaçlar,
• Kortikosteroidler (kortizon türevi ilaçlar) • Hormonlar (örn., adrenokortikotropik hormon),
• Ağrı gidermek veya enflamasyon için kullanılan ilaçlar (örn., aspirin, indometasin, Nonsteroidal antienflamatuar ilaçlar [NSAID’ler]),
• Depresyon tedavisinde kullanılan ilaçlar (örn., lityum tuzları, trisiklik antidepresanlar, sarı kantaron [Hypericum perforatum]),
• Karbenoksolon (ağız ülserleri ve enflamasyon için kullanılır),
• Yüksek kan basıncının tedavisinde kullanılan ilaçlar (örn., verapamil, felodipin, tiapamil, kaptopril, prazosin, beta-blokerler, reserpin),
• Düzensiz kalp ritminin tedavisinde kullanılan ilaçlar (kinidin, amiodaron, flekainid, propafenon, fenitoin),
• Kinin (sıtma tedavisinde kullanılır),
• Antikolinerjik ajanlar (örn., atropin, propantelin),
• Anksiyete bozukluklarının tedavisinde kullanılan ilaçlar (örn., alprazolam),
• Enfeksiyonların tedavisinde kullanılan ilaçlar (örn., makrolid antibiyotikler [klaritromisin, eritromisin ve azitromisin], tetrasiklinler, gentamisin, trimetoprim, ritonavir ve sakinavir, itrakonazol, neomisin, 4-aminosalisilik asit [PAS], rifampisin, benzil penisilin, amfoterisin B),
• Atorvastatin (kan kolesterolünün düşürmek için kullanılır),
• Siklosporin (organ naklinde ve otoimmün hastalıklarda kullanılır),
• Konivaptan (düşük kan sodyum düzeyleri için kullanılır),
• Kas gevşeticiler (örn. suksametonyum klorür),
• Fosfodiesteraz inhibitörleri (örn. teofilin, astım tedavisinde kullanılır),
• Bağırsakları rahatlatan ilaçlar (örn. difenoksilat, loperamid),
• Potasyum düzeylerini artıran ilaçlar (örn., spironolakton, potasyum kanrenoat, amilorid, triamteren, potasyum tuzları),
• Glikozide bağlanarak glikozit emilimini azaltan ve enterohepatik (karaciğer – safra döngüsü) yeniden dolaşımı engelleyen ilaçlar (örn., aktif kömür, kolestiramin, kolestipol, antasidler, kaolin pektin, bazı kitle artırıcı laksatifler, sukralfat),
• Sitostatik ilaçlar (kanser ilaçları),
• Romatoid artrit tedavisinde kullanılan ilaçlar (örn., penisilamin, sülfasalazin),
• Adrenalin benzeri ilaçlar (sempatomimetikler), örn., salbutamol, astımda kullanılır.
• Metoklopramid (bulantı ve kusmanın tedavisinde kullanılır),
• Akarboz (diyabet tedavisinde kullanılır),
• P-glikoprotein inhibitörleri.
Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.
3. DİGOXİN nasıl kullanılır?
• Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:
Her hasta için gerekli olan doz vakaya bağlı olarak değişir. Doktorunuz sizin durumunuza göre aşağıdaki belirtilen dozlardan en uygun olanına karar verecektir. Doktorunuzun talimatlarına uyunuz.
• Hızlı dijitalizasyon: (24-36 saat) acil durumda 1-1.5 mg= 4-6 tableti takiben kompansasyona kadar uygun aralıklarla 0.25 mg= 1 tablet.
• Uygulama yolu ve metodu:
DİGOXİN-SANDOZ tabletler ağızdan alınır.
Tabletleri bir miktar su ile yutunuz.
• Değişik yaş grupları:
Çocuklarda kullanım:
Çocuklar için kullanılması gereken dozlar yetişkinlerdekinden farklıdır. Doktorunuz aşağıdaki belirtilen dozlardan en uygun olanına karar verecektir.
10 yaşın altındaki çocuklarda;
• Hızlı dijitalizasyon (24-36 saat) acil durumda:
Kompansasyona kadar uygun aralıklarla bölünerek 0.025 mg/kg (genellikle 2 ila 4 doz yetmektedir).
İdame tedavisi: Günde 0.01-0.02 mg/kg. Başlangıçtan birkaç gün sonra durum kontrol edilir, gerekirse pozoloji ayarlanır.
Yaşlı hastalarda (>65 yaş), idame dozu 0,25 mg/günü aşmamalıdır.Yaşlı hastalar genellikle genç ve orta yaşlı hastalara kıyasla daha düşük
dozlara ihtiyaç duymaktadır. Yaşlı hastalarda yan etkilerin gözlenme olasılığı daha yüksektir.
Doktorunuz sizin durumunuza göre en uygun dozaja karar verecektir.
• Özel kullanım durumları:
Böbrek yetmezliği: Dozlar başlangıçta böbrek fonksiyonuna göre kişiye özel olarak belirlenmeli ve yanıta ve plazma konsantrasyonlarına göre ayarlanmalıdır.
Karaciğer yetmezliği: Karaciğer bozukluğu görülen hastalarda doz ayarlaması gerekli değildir. DİGOXİN’i doktorunuzun talimatlarına göre kullanınız. DİGOXİN’i ne kadar süreyle kullanmanız gerektiğiyle ilgili sorularınız varsa, doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
Eğer DİGOXİN’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.
Kullanmanız gerekenden daha fazla DİGOXİN kullandıysanız:
Kullanmanız gerekenden daha fazla DİGOXİN alınmasının neden olduğu belirtiler ve semptomlar kalp bozukluğu, gastrointestinal bozukluklar ve sinir bozukluğudur. Kullanmanız gerekenden daha fazla DİGOXİN aldıysanız veya biri yanlışlıkla sizin ilacınızı aldıysa, derhal tavsiye için bir doktoru veya en yakın hastanenin acil servisini arayınız veya birinin sizin için aramasını sağlayınız. DİGOXİN ambalajını gösteriniz. Tıbbi tedavi gerekli olabilir. DİGOXİN’dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.
DİGOXİN’i kullanmayı unutursanız
Bir sonraki doza çok az kalmışsa (örn., 2 veya 3 saat), atladığınız dozu almayın ve bir sonraki dozu almanız gereken zamanda alın. Aksi takdirde, dozu hatırlar hatırlamaz alın ve bir sonraki dozu normal şekilde alın. Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.
DİGOXİN ile tedavi sonlandırıldığındaki oluşabilecek etkiler
Doktorunuz ne kadar süreyle DİGOXİN kullanmanız gerektiğine karar verecektir. Doktorunuza danışmadan tedavinizi kesmeyiniz, durumunuz kötüleşebilir.
4. Olası yan etkiler nelerdir?
Tüm ilaçlar gibi, DİGOXİN’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir. Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sıralanmıştır:
Aşağıdakilerden biri olursa, DİGOXİN’i kullanmayı durdurun ve DERHAL doktorunuza bildirin veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz. Hipersensitivite (kaşıntı, ürtiker, döküntüleri de içeren aşırı duyarlılık reaksiyonları) Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin DİGOXİN’e karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir. Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi çok seyrek görülür.
Diğer yan etkiler:
Yaygın:
• İştah kaybı
• Baş ağrısı
• Uyuşukluk
• Düzensiz kalp atımı
• Hafif sersemlik
• Bulantı
• Kusma
• İshal
• Yüz ağrısı
• Yorgunluk
• Bitkinlik
• Elektrokardiyogramda genellikle kalp fonksiyonundaki değişiklikleri yansıtan değişiklikler
Seyrek:
• Bilinç bulanıklığı
• Dezoryantasyon (nerede olduğunu bilememe)
• Kabus görme
• Akut psikoz (ani olarak ortaya çıkan düşünce ve duyunun ağır oranda bozulduğu zihinsel durum)
• Algı bozuklukları
• Depresyon
• Halüsinasyon (olmayan şeyleri görme veya duyma)
• Deliryum (sıklıkla ağır hastalıklarda görülen hafıza, algı ve davranışlarda ortaya çıkan geçici bozukluk)
• Gerçek dışı inançlar
•Afazi (konuşamama)
• Görme bozukluğu
• Kromatopsi (cisimleri olduklarından farklı renklerde görme)
• Karın ağrısı
• Enjeksiyon bölgesinde tahriş
Çok seyrek:
• Trombositopeni (düşük beyaz kan hücresi ve trombosit düzeyleri)
• Agranülositoz (bir grup beyaz kan hücresinin ilaç ve kimyasallara aşırı duyarlılık sonucu azalması ile ortaya çıkan, bağışıklık sisteminin zayıflaması, enfeksiyon bulguları ile ortaya çıkan ağır tablo)
• Hipersensitivite (aşırı duyarlılık)
• Kaşıntı • Ürtiker (kurdeşen)
• Maküler döküntü (kabarık olmayan, ciltten farklı deri döküntüsü)
• Konvülziyonlar (nöbet geçirme)
• Erkeklerde meme büyümesi
Sıklığı bilinmiyor:
• Zihin bulanıklığı durumu
• Somnolans (uykuya meyil)
• Baş dönmesi
• İntestinal iskemi / gastrointestinal nekroz (bağırsak duvarlarının yeterince kanlanmaması/ mide-bağırsak duvarındaki hücrelerin ölümüyle ortaya çıkan acil tıbbi müdahale gerektiren durum)
• Döküntü
Eğer burada bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz..
Yan etkilerin raporlanması
Burada yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi” ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)’ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.
5. DİGOXİN’in saklanması
DİGOXİN’i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız. DİGOXİN, 25°C altında oda sıcaklığında saklanmalıdır. Orijinal ambalajında saklayınız. Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız. Blister veya ambalajın üzerinde belirtilen son kullanma tarihinden sonra DİGOXİN’i kullanmayınız. Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz DİGOXİN’i kullanmayınız. Son kullanma tarihi geçmiş veya kullanılmayan ilaçları çöpe atmayınız! Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca belirlenen toplama sistemine veriniz.

Yorum Yap