CLIMARA 3.9 mg/12.5 cm2 transdermal flaster

Endikasyon Bilgisi:

İlacın etken maddesi Estradiol hemihidrat ‘dır. Bu madde östrojenler adı verilen hormon grubuna dahildir. Östrojen, adet döngüsü de dahil olmak üzere kadınlık özelliklerini sağlayan temel kadın seks hormonudur. CLIMARA 3.9 mg/12.5 cm2 transdermal flaster, menstrual periyodunu en az 1 yıl geçmiş menopozda ya da üreme organlarının alınması sonrası gelişen hormon yetmezliğinin belirtilerinin iyileştirilmesinde ve kemik erimesinin önlenmesi konusunda onaylanmış tıbbi ürünlere tolerans gösterilememesi veya bu tıbbi ürünlerin kullanılmasında sakınca olması durumunda gelecekteki kırık riski yüksek olan menopoz sonrası kadınlarda kemik erimesinin önlenmesinde kullanılır.

 

CLIMARA 3.9 mg/12.5 cm2 transdermal flaster Hakkında Bilinmesi Gereken Hususlar :

 1. 12,5 cm2 ’lik 1 adet CLIMARA flaster 24 saatte nominal 50 mikrogram salgılayan, 3,9 mg estradiol hemihidrat’a eşdeğer 3,8 mg estradiol ihtiva eder. Diğer bileşenler:  Etil oleat, izopropil miristat, gliserol monolaurat ve  akrilat kopolimerdir. 4 oval şekilli flaster içeren ambalajlarda kullanıma sunulmuştur.
 2. İlacın etken maddesine veya yukarıdaki diğer bileşenlerine karşı bir alerjiniz (hasssasiyetiniz) var ise; kullanmayınız.
 3. Eğer epilepsi hastalığınız var ise ya da kalp veya böbrek hastalıklarına bağlı olarak sıvı tutulumu, kalıtsal (Herediter) anjiyoödem, hipertansiyon, kan pıhtı riski, otoskleroza bağlı sağırlık, sistemik lupus eritematozus, karaciğer bozukluğu, endometriyal hiperplazi veya endometrioz  hikayesi , safra taşı varlığı, ailede meme kanseri hikayesi, östrojene bağlı büyüyen kanserlerle ile ilgili risk artışı, şeker hastalığı, yüksek kolesterol, iyi huylu rahim tümörleri durumlarından birisi var ise; CLIMARA bu rahatsızlıkları kötüleştirebilir veya yeniden ortaya çıkmalarına sebep olabilir.
 4. Eğer sebebi belli olmayan vajinal kanamanız var ise ya da kanser hastalığı, kan pıhtılaşma bozukluğu, karaciğerinizde tümör, meme kanseri, yakın tarihte kalp krizi veya felç geçirdiyseniz, bacaktaki veya akciğerdeki kan damarlarında kan pıhtısı oluşumu var ise ya da porfiri rahatsızlığınız var ise: kullanmayınız.
 5. Sizde veya yakın akrabalarınızdan birinin bacaklarındaki veya akciğerlerindeki kan damarlarında tromboz olmuş
  ise yada Sistemik lupus eritematozusunuz, damarlarınızda varis var ise ya da hamilelik dönemi/hamilelik sonrası dönemdeyseniz, kanserseniz, uzun süreli hareketsiz kalıyorsanız veya fazla kiloluysanız; damarlarınızda  kan pıhtısı oluşması riski daha yüksektir.
 6. Bu rahatsızlıklardan birisinin varlığında ve HRT (kadında eksilen hormonları menopoz öncesi dönemdeki
  seviyeye getirmek amaçlı bir tedavi) uygulanması  durumunda, yakın gözlem altında tutulmanız gerekebilir.
 7. Hormon replasman tedavisinin (HRT; kadında eksilen hormonları menopoz öncesi dönemdeki
  seviyeye getirmek amaçlı bir tedavi) kalp krizini engelleyeceğine dair hiçbir kanıt yoktur.
  Östrojen- progestojen HRT alan 60 yaş üstü kadınların kalp hastalığı geliştirme olasılığı, HRT
  almayanlardan biraz daha yüksektir. Rahmi alınmış ve östrojen tedavisi alan kadınların kalp
  rahatsızlığı geliştirme riskinde artış bulunmamaktadır.
 8. Kombine östrojen-progesteron kullanımının ve muhtemelen yalnızca östrojen içeren HRT
  kullanımının meme kanseri riskini artırdığı yönünde kanıtlar vardır. Bu ekstra risk HRT’yi ne
  kadar uzun süre kullandığınıza bağlıdır. Bu ek risk birkaç yıl içinde belirgin hale gelir. Bununla
  birlikte, tedavi kesildikten birkaç yıl sonra (en fazla 5 yıl) normale döner.
  Rahmi alınmış olup 5 yıl süreyle sadece östrojen içeren HRT kullanan kadınlarda meme kanseri
  riskinin artmadığı veya az miktarda arttığı gösterilmiştir.
 9. Östrojenler uzun süre boyunca tek başına kullanıldığında, endometriyum kanser riski
  artmaktadır. CLIMARA gibi östrojen tedavileri, önceden rahmi alınmamamış kadınlarda tek
  başına kullanılmamalıdır. CLIMARA kullanıyorsanız ve rahminiz alınmadıysa ilave progesteron
  hormon tedavisine ihtiyacınız olacaktır. CLIMARA kullanırken sık sık kanama düzensizliğiniz veya sürekli kanamanız oluyorsa, hekiminizi mutlaka bilgilendiriniz.
 10. Memelerinizi düzenli olarak kontrol edin. Aşağıdaki gibi değişiklikler hisseder hissetmez hekiminizle görüşünüz:
  • Ciltte çukurluklar
  • Meme ucunda değişiklikler
  • Gözle görebildiğiniz veya hissedebildiğiniz kitleler
  HRT mamografi görüntülerinin yoğunluğunu artırmakta, bu durum meme kanserinin radyolojik
  olarak saptanmasını olumsuz yönde etkileyebilmektedir. Bu nedenle hekiminiz diğer meme
  kanseri tarama yöntemlerini kullanmayı tercih edebilir.
 11. Yumurtalık kanseri nadirdir- meme kanserinden daha nadir görülür. Tek başına östrojen veya
  kombine östrojen- projestojen içeren HRT kullanımı yumurtalık kanserindeki hafif bir risk artışı
  ile ilişkilendirilmiştir.
  Yumurtalık kanseri riski yaş ile değişkenlik göstermektedir. Örneğin 50-54 yaş aralığında HRT
  almayan kadınlarda, 5 yıllık süre içerisinde yaklaşık 2000 kadından 2’sine yumurtalık kanseri
  tanısı konulması beklenmektedir. 5 yıl süreyle HRT alan kadınlar için bu sayının 2000
  kullanıcıda yaklaşık 3 vaka olması beklenmektedir. (örn. yaklaşık 1 ekstra vaka)
 12. CLIMARA’da bulunan hormonlar gibi hormonların kullanımı sırasında veya sonrasında, iyi
  huylu karaciğer tümörleri seyrek olarak, kötü huylu karaciğer tümörleri ise çok seyrek olarak
  görülmüştür. İzole vakalarda, bu tümörlerden karın boşluğuna kanama hayati tehlikeye sebep
  olmuştur. Bu olaylar son derece beklenmedik olmasına rağmen, üst karnınızda kısa sürede
  ortadan kaybolmayan herhangi bir alışılmadık his olursa hekiminize haber veriniz.
 13. CLIMARA’da bulunan hormonlar gibi hormonların kullanımı sırasında veya sonrasında, iyi
  huylu karaciğer tümörleri seyrek olarak, kötü huylu karaciğer tümörleri ise çok seyrek olarak
  görülmüştür. İzole vakalarda, bu tümörlerden karın boşluğuna kanama hayati tehlikeye sebep
  olmuştur. Bu olaylar son derece beklenmedik olmasına rağmen, üst karnınızda kısa sürede
  ortadan kaybolmayan herhangi bir alışılmadık his olursa hekiminizi bilgilendiriniz.
 14. Kombine östrojen-progesteron ve tek başına östrojen tedavisi iskemik inme riskinde 1,5 kata
  kadar olan artışla ilişkilendirilmektedir. Rölatif risk yaş veya menopozdan itibaren geçen süreye
  göre değişmemektedir. Bununla birlikte, başlangıçtaki inme riski büyük oranda yaşa bağlıdır ve
  HRT kullanan kadınlardaki genel inme riski yaşla birlikte artmaktadır.
 15. CLIMARA kullanırken aşağıdakilerden herhangi biri oluşursa:
  • “CLIMARA’yı aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ” bölümünde bahsedilen
  durumlardan herhangi biri gerçekleşirse,
  • Gözlerin beyazlaması veya derinin sararması (sarılık). Bunlar karaciğer hastalığı belirtileri
  olabilir
  • Kan basıncında belirgin artış (belirtileri baş ağrısı, yorgunluk, baş dönmesi olabilir)
  • İlk kez gerçekleşen migren benzeri baş ağrısı.
  • Eğer hamile kalırsanız
  • Eğer aşağıdaki kan pıhtısı belirtilerini fark ederseniz:
  – Bacaklarda ağrılı şişlik ve kızarıklık
  – Ani göğüs ağrısı
  – Solunum güçlüğü
  Diğer durumlar
  • HRT hafıza kaybını önlemez. 65 yaşından sonra HRT kullanmaya başlayan kadınlarda
  hafıza kaybı riskinin daha fazla olduğu yönünde birtakım kanıtlar vardır. Öneri için
  hekiminize danışınız.
  • Yüzünüzde lekelenme olan bölge oluşması (kloazma) bakımından yatkınlığınız varsa,
  CLIMARA kullanırken güneş ve ultraviyole (mor ötesi) ışınlardan kaçınmalısınız.
  • Kalıtsal anjiyoödem bulunan ve CLIMARA kullanan kadınlarda belirtiler yeniden ortaya
  çıkabilir veya kötüleşebilir.
  • Kalp veya böbrekle ilgili rahatsızlığınız varsa, hekiminiz sizi dikkatle takip edecektir.
 16. Herhangi bir ameliyat olma durumunuz var ise, hekiminize CLIMARA kullandığınızı söyleyiniz. Pıhtı oluşum riskini
  azaltmak için ameliyattan yaklaşık 4 ila 6 hafta önce CLIMARA ‘yı kullanmayı kesmeniz
  gerekebilir. CLIMARA ‘yı tekrar kullanmaya başlamadan önce hekiminizle görüşünüz.
 17. CLIMARA hamilelik dönemi  ve emzirme dönemlerinde  kullanılmaz.

 

CLIMARA 3.9 mg/12.5 cm2 transdermal flaster’in Kullanım Şekli :

 1. CLIMARA de dahil hekimle görüşmeden rastgele ilaç almaktan sakınınız. Hekiminiz bu ilacı nasıl reçete ettiyse o şekilde kullanmanız gerekmektedir. Tedavi süresince lütfen hekiminizin direktiflerine uyunuz. CLIMARA ile tedaviniz yalnızca hekiminizin  kararıyla değiştirilmeli veya son verilmelidir.
 2. Her CLIMARA flasteri kendi koruyucu kesesinin içerisinde
  kapalı olarak gelir. Hiçbir zaman keseyi makasla kesmeyiniz.
  Kesenin içerisindeki flasteri zedeleyebilirsiniz.Keseyi açmak için yazısız tarafı size dönükken dikey olarak
  tutun. Sol üst köşede duran çentikten başlayarak soldan sağa doğru
  keseyi açın.Daha sonra kesenin sağ alt köşesinde bulunan çentikten
  başlayarak, keseyi aşağıdan yukarıya doğru açın. sağ üst köşeden başlayarak kesenin kesik ucunu kendinize
  doğru çekip CLIMARA flasterini ortaya çıkartın. Kesenin içine tutturulmuş gümüş renkli bir folyo etiket
  göreceksiniz. Bu etiket nemlenmeyi önleyen bir
  koruyucudur. Etiketi yerinden çıkartmayınız. Folyo etiket ilaç
  içermemektedir. Keseyle birlikte atabilirsiniz. Kese ufak
  granüller içerebilir. Bunlar nemi önleyen koruyucudan
  gelmektedir ve flasterin etkinliğiyle ilgisi yoktur.
 3. Flasteri dikkatle yerinden çıkartın.
  • Flasterin saydam sert plastikten yapılmış bir desteğe tutturulduğunu ve flasterin
  kendisinin oval ve saydam olduğunu göreceksiniz.
  Bu saydam, sert destek kısım flasterin yapışkan yüzünü korur.
  Flasteri uygulamadan önce arkadaki destek çıkartılmalı ve desteği
  çıkarttıktan hemen sonra deriye yapıştırılmalıdır. Koruyucu
  tabakayı CLIMARA’dan bir kerede çıkartın.
 4. Flasterin ilaçlı yarısını deriye bastırın. Sonra geri kalan kısmındaki desteği çıkartın
  ve flasterin tümünü deriye bastırın; arka desteğini atın.
 5. Bel hizasına yapıştırmayın, çünkü giysiler flasteri yerinden oynatabilir. Yapışkan
  yüzeye dokunmamaya özen gösterin. Flasteri temiz, kuru, çatlaksız kalça yüzeyine
  uygulayın. Bu bölgeye pudra ya da losyon sürmeyin. Bunları sürmeniz flasterin iyi
  yapışmasını güçleştirebilir. CLIMARA flasterini göğüslerinizin üzerine
  yapıştırmayın.
 6. Seçtiğiniz bölgeye flasteri bastırırken tüm flaster yüzeyine,
  özellikle de kenarlara yaklaşık 10 saniye bastırarak flasterin
  altında hava kabarcığı kalmadığından emin olun.
 7. Artık flaster bir hafta süreyle yerinde kalabilir. Yeni flasteri yerleştirme zamanı
  gelene dek 7 gün boyunca gereksinim duyduğunuz östrojeni alacağınızı bilerek
  normal, günlük aktivitelerinizin tümünü yürütebilirsiniz. Kullanmadığımız
  CLIMARA ambalajları her zaman oda sıcaklığında tutulmalıdır.
  Lütfen dikkat: Bandajlarda olduğu gibi, aşırı sürtünme CLIMARA flasterini
  yerinden oynatabilir. Banyo ya da duştan sonra kurulanırken ya da giyinip
  soyunurken dikkatli olun.
 8. CLIMARA flasterini her seferinde değişik deri bölgesine yerleştirin. Aynı deri
  bölgesi 1 haftadan fazla kullanılmamalıdır.
 9. CLIMARA flasteri etkili bir yapıştırıcı ile hazırlanmaktadır ve çok nadir düşer. Eğer buna
  rağmen düşerse başka bir paket açın ve yeni bir flaster uygulayın. Yeni uygulanan flasteri
  sonraki olağan flaster değiştirme gününüzde değiştirin. Flasterin kenarları hafifçe kalkarsa sert
  basınç uygulayarak yapıştırın.
  Flasterin 7 gün önce tamamlanmadan düştüğü durumlarda flaster tekrar uygulanabilir.
  Gerektiğinde 7 günlük doz aralığının geri kalan kısmı için yeni bir flaster uygulanmalıdır.
 10. CLIMARA flasterin yüzeyini örten koruyucu şeffaf plastik tabaka kaldırıldıktan sonra flaster
  gövde ya da kalçada kuru, temiz deriye yapıştırılmalıdır. CLIMARA meme üzerine ya da
  yakınına yapıştırılmamalıdır. Flasterin yapıştırıldığı deri alanı yağlı, tahriş olmuş ya da herhangi
  bir şekilde hasarlı olmamalıdır. Flaster bel hizasına yapıştırılmamalıdır, zira giysilerin
  sürtünmesiyle düşebilir. Otururken flasterin yer değiştireceği bölgelere uygulamadan
  kaçınılmalıdır.
  Flaster, ambalajın açılması ve koruyucu folyonun kaldırılmasından hemen sonra
  yapıştırılmalıdır. Flaster, yaklaşık 10 saniye boyunca, özellikle kenarlarda iyi bir temas
  sağlandığından emin olunarak bastırılmalıdır. Flaster kalkarsa yapışkanlığı korumak için basınç
  uygulanmalıdır.
  Uygulama yerleri en az bir haftalık aralarla değişecek şekilde rotasyona tabi tutulmalıdır.
  Flaster doğru uygulandığında her zamanki gibi duş veya banyo almanız mümkündür. Flaster
  ancak çok sıcak banyo ya da saunada deriden kalkabilir.
  Flasterin deriden düşmesi halinde, 7 günlük tedavi süresinden geriye kalan zaman için yeni bir
  flaster uygulanır.
 11. Geçerli durumda bir hormon replasman tedavisi preparatı almıyor veya kullanmıyorsanız
  CLIMARA kullanımına hemen başlayabilirsiniz.
  Başka bir hormon replasman tedavisi türü almaktaysanız CLIMARA kullanımına tedavinizin
  bitişinin ertesi günü veya hekiminizin belirttiği gün başlayın.
  Halen rahminiz varsa (histerektomi geçirmemişseniz) hekiminiz başka bir hormon
  (progesteron) reçeteleyecektir. Hekiminiz size bu hormonun nasıl kullanılacağını
  açıklayacaktır.
  Tedavi en düşük CLIMARA dozu ile başlamalıdır. Gerekli görülürse daha yüksek doz
  kullanılmalıdır. Tedaviye başlandıktan sonra belirtilerin düzelmesi için gerekli olan en düşük
  etkin doz en kısa süre boyunca kullanılmalıdır.
 12. CLIMARA tedavisine başlama:
  Tedavi kesintisiz ya da periyodik olarak verilebilir.
  Sürekli ardışık ya da periyodik tedavinin değiştirilmesi: önceki tedavi rejiminin bitiminin ertesi
  günü tedaviye başlanır.
  Sürekli kullanım için:
  Flasterler kesintisiz olarak haftada bir uygulanmalı, 7 günün sonunda çıkarılmalı ve bir yenisi
  farklı bir uygulama yerine yapıştırılmalıdır.
  Periyodik kullanım için:
  Flasterler periyodik olarak kullanılacaksa; flasterler birbirini izleyen 3 hafta boyunca
  uygulanmalı, bunu yeni bir periyoda başlamadan önce 7 günlük bir ara izlemelidir.
  Bir progesteron eklenmesi:
  Hasta histerektomi (rahmin alınması) geçirmediyse dışarıdan alınan östrojen kullanılmamalıdır.
  Uterusu sağlam olan kadınlarda CLIMARA tedavisine her ayın en az 12-14 günü boyunca
  kullanılmak üzere bir progesteron eklenmelidir. Günde 50 mikrogram üzerinde salınım yapan
  flasterler için eklenen progesteronun endometrial koruyucu etkisi gösterilmemiştir. Normal
  olarak progesteron uygulanma periyodu tamamlandıktan 2-3 gün sonra menstürasyona benzer bir
  kanama görülür.
 13. CLIMARA, gereğinden fazla kullanıldığında bulantı ve kusmaya neden olabilir. Bazı kadınlarda
  kanama görülebilir. Flaster çıkarılmalıdır.
 14. CLIMARA’yı kullanmayı unutursanız:
  Uygulamayı her hafta aynı günde ve aynı zamanda yaparsanız flasteri değiştirmeyi hatırlamak
  çok kolay olacaktır (örneğin, Cumartesi sabahları duştan sonra). Flasteri yapıştırmayı
  unuttuğunuzda hatırladığınız zaman hemen uygulayınız. Daha sonraki flaster normal olarak 7
  günlük doz aralığı ardından kullanılmalıdır.
  Eğer flaster düştüyse veya birkaç gün kullanmayı unutursanız, düzensiz kanama oluşabilir.
 15. CLIMARA ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler:
  Menopozun normal belirtilerini tekrar hissetmeye başlayabilirsiniz; sıcak basması, uyku
  sorunları, sinirlilik, baş dönmesi veya vajinal kuruluk olabilir.
  Menapoz sonrası kemik erimesine karşı korumanızı yitirebilirsiniz. Koruma, sadece tedavi
  devam ettiği sürece etkili gibi görünmektedir.
  CLIMARA tedavisini sonlandırmayı düşünüyorsanız hekiminizle görüşmelisiniz.

 

CLIMARA 3.9 mg/12.5 cm2 transdermal flaster’in diğer ilaçlarla etkileşimi:

 1. barbitüratlar fenitoin, primidon, karbamezapin okskarbazepin, topiramat, felbamat, rifabutin, rifampisin, ritonavir, nelfinavir, nevirapin, efavirenz, klaritromisin, eritromisin, Sarı kantaron, Greyfurt, griseofulvin, flukonazol, itrakonazol, ketokonazol, virokonazol, verapamil, diltiazem,

 

İlacın Olası Yan Etkileri :

 1. Karın ağrısı , nefes alma zorluğu, ürtiker, yüzde , dudak, boğaz ve dilde şişlik gibi bir durumda acilen hekiminizle irtibat kurunuz.
 2. Aşağıdaki hastalıklar HRT kullanan kadınlarda HRT kullanmayan kadınlara kıyasla daha sık
  bildirilmiştir:
  • Meme kanseri
  • Rahim duvarında anormal oluşum veya kanser (endometriyal hiperplazi veya kanser)
  • Yumurtalık (over) kanseri
  • Bacak veya akciğer damarlarında kan pıhtısı oluşumu (venöz tromboembolizm)
  • Kalp hastalığı
  • Felç
  • HRT’ye 65 yaşından sonra başlanması halinde olası hafıza kaybı
 3. En sık görülen yan etkiler: memede ağrı ve hassasiyet, beklenmeyen zamanlarda ortaya çıkan kanama CLIMARA’nın en sık görülebilen yan etkileridir.
 4. Uygulanan bölgede kızarıklık, kaşıntı, batma hissi veya içi su dolu kabarcıklar ( tahriş ) CLIMARA’nın çok yaygın görülebilen yan etkisidir.
 5. Bulantı
  • Ödem (sıvı tutulumu)
  • Ağrı
  • Kilo artışı
  • Baş ağrısı
  • Depresyon
  • Baş dönmesi
  • Mide gazı
  • Sinirlilik
  • Letarji (derin ve uzun süreli uyku)
  • Terleme artışı
  • Sıcak basması
  • Uygulama yerinde kaşıntı
  • Döküntü
  • Menstruel bozukluk (kanama düzensizliği), vajinal akıntı
  • Vulva/vajinada değişiklikler
  • Halsizlik. Bunlar CLIMARA’nın  yaygın yan etkileridir.
 6. İştah artışı
  • Konstipasyon (kabızlık)
  • Dispepsi (hazımsızlık)
  • İshal
  • Rektal bozukluk (dışkılama bozukluğu)
  • Yorgunluk
  • Anormal laboratuvar testi
  • Asteni (aşırı ölçüde güçten düşme)
  • Ateş
  • Grip-nezle benzeri sendrom
  • Bitkinlik
  • Migren
  • Palpitasyon (kalp çarpıntısı)
  • Yüzeysel flebit (bacaktaki toplardamarların iltihabı)
  • Hipertansiyon (tansiyon yüksekliği)
  • Hiperkolesterolemi (kolesterol yüksekliği)
  • Purpura (cilt altı kanama)
  • Eklem ağrısı
  • Kas krampları
  • Dispne (nefes darlığı)
  • Rinit (burun mukozası iltihabı)
  • Anksiyete (endişe, kaygı)
  • Uykusuzluk
  • Apati (çevre ile anormal derecede ilgisizlik)
  • Emosyonel labilite (duygu değişimi)
  • Konsantrasyon bozukluğu
  • Parestezi (uyuşma, karıncalanma)
  • Libido (cinsel istek) değişikliği
  • Öfori (ruhsal uyarılma hali)
  • Tremor (irade dışı titreme)
  • Ajitasyon (tutarsız aşırı davranış)
  • Akne
  • Alopesi (saç dökülmesi)
  • Deride kuruluk
  • Benign meme neoplazmı (iyi huylu meme tümörü)
  • Memede büyüme
  • Memede hassasiyet artışı
  • Tırnak bozuklukları
  • Deride nodül (deride anormal doku büyümesi)
  • Hirsutizm (kıllanma)
  • İdrar sıklığında/aciliyetinde artış
  • Benign endometrial neoplazmı (iyi huylu rahim tümörü)
  • Endometrial hiperplazi (rahim iç zarı kalınlaşması)
  • Üriner inkontinans (idrar kaçırma)
  • Sistit (mesane iltihabı)
  • İdrarda renk değişikliği
  • Hematüri (idrarda kan görülmesi)
  • Uterus (rahim) bozuklukları
  • Abnormal (normal olmayan) görme
  • Göz kuruluğu. Bunlar  CLIMARA’nın  yaygın olmayan yan etkileridir.
 7. Karın ağrısı veya şişkinlik
  • Deri veya gözlerde sararma(sarılık)
  • İltihabi deri döküntüleri,
  • Memede ağrı
  • Fibroidler (rahim duvarında veya ona yapışık olarak gelişen iyi huylu bir tümörler) Bunlar CLIMARA’nın sıklığı bilinmeyen yan etkileridir.
 8. • Beyne ya da beynin bir bölümüne yeterli oksijen gitmemesi
  • Karın ağrısı, şişkinlik, deri veya gözlerde sararma (sarılık)
  • Kontakt dermatit (bir tür deri hastalığı)
  • Fibroidler (iyi huylu rahim uru)  Bunlar sağlık mesleği mensupları tarafından kaydedilen ek yan etkilerdir.
 9. Aşağıdaki yan etkiler diğer HRT’lerle bildirilmiştir:
  • Safra kesesi hastalığı
  • Deriyle ilgili çeşitli bozukluklar:
  • “Gebelik maskesi” olarak bilinen, özellikle yüz veya boyunda oluşan renk
  değişikliği (kloazma)
  • Ağrılı kırmızımsı cilt bezeleri (eritema nodozum)
  • Hedef tahtası şeklinde kırmızılık veya yaralarla döküntü (eritema multiforme)
  Herediter anjiyoödemi (eller, ayaklar, yüz, solunum yolu geçitleri gibi vücudun çeşitli
  kısımlarında şişlik) olan kadınlarda CLIMARA’daki estradiol hormonu herediter
  anjiyoödem belirtilerini başlatabilir veya kötüleştirebilir.
  Bazı çalışmalarda yumurtalık kanseri HRT (yalnızca östrojen veya kombine östrojen- progestin HRT) kullanmış kadınlarda biraz daha sık gözlemlenmiştir. Risk uzun süreli kullanım (birkaç yıl) ile daha ilişkili olabilir.

 

İlaç Etken Maddesi: Estradiol hemihidrat
İlaç Marka İsmi: CLIMARA PATCH 12.5 cm2 3.9 mg 1×4 flaster
Sırasıyla; Ürogenital sistem ve cinsiyet hormonları, Genital sistem modülatörleri, Estrogenler, Natürel ve semisentetik estrogenler , estrodiol olarak sınıflandırılmış şekilde, G03CA03 ATC koduyla İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumundaki ruhsatlı ilaçlar arasında yer alır. Eczaneden normal reçeteyle alabileceğiniz CLIMARA 3.9 mg/12.5 cm2 transdermal flaster ithal bir ilaç olup, ruhsatı Bayer Türk Kimya San. Ltd. Şti.’ne aittir. CLIMARA 3.9 mg/12.5 cm2 kullanma talimatı(ilaç prospektüsü) ve CLIMARA 3.9 mg/12.5 cm2 transdermal flaster’e ait kısa ürün bilgisi (ne ilacıdır; ilaca başlamadan önce bilinmesi gerekenler; kullanımının emziren veya hamile olanlarda uygun olup olmadığı;  ilaç etkileşimi, kontrendikeleri; saklama koşulları; uygulama biçimi; dozaj bilgileri; istenmeyen (yan) etkilerde yapılacaklar ve tavsiyeler)
İlaç ruhsat sahibi: Bayer Türk Kimya San. Ltd. Şti.
Adres :Fatih Sultan Mehmet Mah. Balkan Cad. No: 53
34770 Ümraniye/İstanbul
Tel: (0216) 528 36 00-Faks: (0216) 645 39 50

CLIMARA 3.9 mg/12.5 cm2 kullanma talimatı (ilaç prospektüsü)

CLIMARA 3.9 mg-12.5 cm2 kullanma talimatı (ilaç prospektüsü)

CLIMARA 3.9 mg/12.5 cm2 kısa ürün bilgisi

CLIMARA 3.9 mg-12.5 cm2 kısa ürün bilgisi

 

Yorum Yap