CELGYN 200 mg 30 Kapsül

Endikasyon Bilgisi :

Selekoksib etken maddeli  CELGYN 200 mg 30 Kapsül, vücutta doğal olarak üretilen, özellikle romatizmal hastalıklarda daha da çok üretilen yangı ve ağrının ortaya çıkmasında önemli rolü olan prostaglandin denilen kimyasalların üretimini yavaşlatıcı etkiye sahiptir. İlacın bu etkisi vücuttaki yangıyı ve ağrı hissini rahatlatır.  CELGYN, romatoid artrite (eklemlerde ısı artışı, sertlik, ağrı, şişlik ve hareket yeteneğinin kaybolması gibi belirtilerle kendini gösteren, başlangıçta el parmakları gibi küçük eklemlerde başlayan, yavaş yavaş ilerleyerek diğer eklem bölgelerine yayılan, aynı zamanda eğer tedavi edilmezse vücuttaki tüm doku ve damar, böbrekler, akciğer, kalp gibi iç organlarda da  iltihabik olgular meydana getirebilen yangılı, sürekli, bir otoimmün rahatsızlıktır); ankilozan spondilite (omurlarla kaburgalar arasındaki eklemler ve omurga ile leğen kemiği arasındaki eklemlerin katılaşması neticesinde hareket kısıtlılığına, ağrıya sebep olan, bilhassa erkeklerde daha çok rastlanılan romatizmal bir rahatsızlık) ve Osteoartrite (el parmağı, dizler ya da kalça kemiklerinin kıkırdağında incelme ve tahribat sonucu kemiklerde tutulma, şekil bozukluğu, şişlik ve ağrıyla belirgin bir eklem rahatsızlığı) bağlı ağrılarda; kas-iskelet sisteminde ani gelişen ağrılarda kullanılmaktadır. Başkaca adet dönemi ağrısı, diş ağrısı ve diş çekimi de dahil herhangi bir operasyon akabinde görülen yangı varlığında ve ağrılarda da kullanılabilir.

 

CELGYN 200 mg 30 Kapsül Hakkında Bilinmesi Gereken Hususlar :

•İlacın etken maddesine karşı bir alerji hassasiyetiniz var ise; kullanmanız önerilmez.
•Eğer, geçirmiş olduğunuz mide ülseri ve mide kanaması gibi sindirim sistemindeki organlarınızdan herhangi birinde kanama, yara var ise, karaciğerinizde veya böbreklerinizde ciddi fonksiyon yetersizliği, kalp krizi veya felç öykünüz, yüksek tansiyon, kalpte konjestif yetersizlik, kanda pıhtılaşma bozukluğu, kontrol altına alınmamış düzensiz nöbetler ya da kalple ilgili bir operasyon geçmişiniz var ise, tütün kullanmak, burnunuzda polip, nefesinizde daralma gibi solunum sistemi ile ilgili bir rahatsızlığınız var ise; CELGYN kapsül‘ ün hekime sorulmadan kullanılması güvenli olmayabilir.
•Dıştan alınan darbeye bağlı olmadan cildinizde benek benek morartılar görüldüğünde, ilacı kullanmayı kesip acilen hekiminizle görüşünüz.
•Kanda pıhtılaşmayı tetikleyebileceği ihtimali sebebiyle kalp ve kan damarlarında dolaşım sorunları olan veya bu hastalıklara maruz kalmaya yatkın olanlarda bu ilacın kullanılması başta kalp krizi ve felç olmak üzere insan hayatını tehdit eden kalp ve dolaşımla ilgili olumsuzluklarda artışa neden olabilmektedir.  CELGYN kapsül‘ ün hekimin önerdiği dozdan ve süreden daha çok alınması neticesinde bu olumsuz etkiler daha da artar.
CELGYN alırken, vücutta şişlik,  titreme, ateş, üşüme,  ciltte mor lekeler, kolay kanama, halsizlik, kas zayıflığı, denge kaybı, nefes alıp vermede zorluk, şiddetli baş ağrısı, ciltte veya gözlerde sararma, iştahsızlık veya ani kilo artışı,  ışığa hassasiyet, irade dışı kasılma, sinirlilik, çarpıntılı kalp atımları, normalden az idrar yapma ya da hiç yapamama, koyu  renkli idrar durumlarından biri veya birkaçı  görüldüğünde hemen ilacın alımını kesip, hekiminize durumu bildirmelisiniz.
•CELGYN kapsül‘ ü aldıktan sonra derinizde kızarıklıklar ve şiddetli kaşınma başlarsa;  ilacın kullanılması durdurulmalıdır.
•CELGYN kapsül‘ ün normal doz haricinde ekstra kullanılması sindirim organlarında kanama veya delinme gibi tehlikeleri doğurabilir. Bu sebeple, hekiminizin önerdiği dozu dikkate almanız çok önemlidir. Siyah, kanlı ya da katranımsı dışkı ve kanlı öksürük ya da kahve telvesi görünümünde kusma gibi kanama varlığı işaretlerinden biri görüldüğünde acilen bir sağlık kuruluşuna müracaat ediniz.
Hiçbir trombotik risk faktörü bulunmayan, bu açıdan sağlıklı olan bireylerde CELGYN verildiğinde hastalar olası vasküler yan etkiler yönünden uyarılmalıdır.
Aktif trombozu olmayan ancak kalıtsal ya da kazanılmış trombotik risk faktörleri bulunan hastalarda CELGYN reçete edildiğinde koruyucu dozda antiagregan tedavi (düşük doz asetil salisilik asit) gastro intestinal sistem yan etkileri de dikkate alınmak kaydıyla eklenmeli ve trombotik vaskülopati yönünden hastalar yakınen takip edilmelidir.
Aktif trombozu bulunan (angina pektoris, miyokard enfarktüsü, son bir yıl içinde koroner by-pass öyküsü, strok, transiyel iskemik atak, kontrolsüz hipertansiyon, trombozla birlikte konjestif kalp yetmezliği gibi) hastalarda CELGYN kullanılmamalıdır.
•Eğer hamile iseniz veya hamile olmayı tasarlıyorsanız öncelikle hekime danışmadan bu ilaç kullanılmamalıdır. CELGYN kapsül hamilelikte kullanıldığında doğumsal kusurlara sebebiyet verebilir. Eğer tedavi sırasında gebelik söz konusu olursa hemen hekiminize söyleyiniz. Ayrıca bu ilacı kullandığınız sürece bebeğinizi emzirmeyiniz. Anne sütü aracılığıyla emzirilen bebeğe zarar verme olasılığı çok yüksektir.

CELGYN 200 mg 30 Kapsül’ ün Kullanım Şekli :

  1. Hekiminiz bu ilacı nasıl reçete ettiyse o şekilde kullanmanız gerekmektedir. Tedaviniz süresince lütfen hekiminizin direktiflerine uyunuz. CELGYN, yanlış veya size önerilenden  fazla kullanıldığı takdirde hastalığınızda  bir iyileşme sağlanmaz, aksine sağlığınıza ciddi zararlar verebilir. CELGYN alımı, yalnızca hekiminizin  kararıyla değiştirilmeli veya son verilmelidir.
  2. günde 1-2 defa 100-200 mg
  3. İlacınızın her bir dozunu bir bardak dolusu su ile beraber yutunuz.  CELGYN yemek öncesi, sonrası ya da öğün aralarında kullanılabilir.

CELGYN 200 mg 30 Kapsül’ün Olası Yan Etkileri

CELGYN kapsül kullanırken şiddetli karın ağrısı, nefes almada zorluk, kurdeşen, yüzde, dudaklarda, dilde ve boğazda şişlik gibi bir durumla karşılaştığınızda acilen hekiminize başvurunuz.

CELGYN yan etkileri : peptik ülser, anjina, hipertansiyon, karaciğerde fonksiyon bozukluğu, ödem, idrar tutukluğu, kas gerginliği, soluk alıp vermede zorluk, hasta hissetme, uykusuzluk.

İlaç Etken Maddesi: Selekoksib
İlaç Marka İsmi:  CELGYN 200 mg 30 Kapsül
CELGYN, sırasıyla; Kas İskelet Sistemi, Antienflamatuar ve Antiromatikler, Antienflamatuar ve Antiromatikler (nonsteroid), Coksibler ve selekoksib  şeklinde sınıflandırılmış olup, M01AH01 ATC koduyla İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumundaki ruhsatlı ilaçlar arasında yer alır. Eczaneden normal reçeteyle temin edebileceğiniz CELGYN, WORLD MEDICINE İLAÇ SANAYİ firmasının ürünüdür .

CELGYN 200 mg 30 Kapsül’e ait kullanım talimatı (ilaç prospektüsü)

K6nC6TaoD7781x

FARMASÖTİK FORM :Kapsül.
Beyaz ya da beyazımsı toz içeren beyaz beyazımsı opak / beyaz beyazımsı opak renkli kapsül

FARMASÖTİK ÖZELLİKLER
Yardımcı maddelerin listesi
Laktoz monohidrat (inek sütü kaynaklı)
Sodyum lauril sülfat (E487)
Kroskarmeloz sodyum (E468)
Povidon
Magnezyum stearat
Titanyum dioksit (E171)
Jelatin (sığır kaynaklı

FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER
Farmakoterapötik grup: Steroid olmayan anti-inflamatuvar ve antiromatizmal ilaçlar;
NSAİ ilaçlar, Koksibler
ATC Kodu : M01AH01

KLİNİK ÖZELLİKLER
Endikasyonları
CELGYN kapsül, osteoartrit, romatoid artrit ve ankilozan spondilitin belirti ve bulgularının tedavisi ile akut kas iskelet sistemi ağrıları, post operatif ağrı ve dismenore tedavisinde endikedir.
Kontrendikasyonlar
 CELGYN, selekoksibe veya yardımcı maddelere karşı bilinen aşırı duyarlılığı olan hastalarda
 CELGYN, sülfonamidlere karşı aşırı duyarlılık reaksiyonları göstermiş olan hastalarda
 Daha önce NSAİİ tedavisi ile ilişkili gastrointestinal kanama veya perforasyon öyküsü olan hastalarda
 Aktif peptik ülserasyon veya Gİ kanaması olan hastalarda
 CELGYN, daha önce asetilsalisilik asit (aspirin) ya da COX-2 spesifik inhibitörler dahil diğer non-steroid antiinflamatuvar (NSAİ) ilaçları aldıktan sonra astım, akut rinit, nazal polip, anjiyonörotik ödem, ürtiker ya da diğer alerjik tipte reaksiyonlar görülen hastalarda kontrendikedir. Bu hastalarda, NSAİ ilaçlara karşı şiddetli, nadiren fatal, anafilaktoid reaksiyonlar görüldüğü bildirilmiştir.
 Gebelik döneminde, emziren annelerde ve etkin bir kontraseptif yöntemi kullanmayan, çocuk doğurma potansiyeli olan kadınlarda kontrendikedir. Çalışılan iki hayvan türünde selekoksibin malformasyona sebep olduğu görülmüştür. Gebelik dönemindeki risk potansiyeli bilinmemekle birlikte, dışlanamaz.
 Emzirme döneminde kullanımı
 Şiddetli karaciğer yetmezliği (serum albumin< 25 g/l veya Child-Pugh skoru ≥10) olan hastalarda
 Şiddetli böbrek yetmezliği olan hastalarda (kreatinin klerensi <30 ml/dk olan hastalar)
 İnflamatuvar bağırsak hastalığı olan hastalarda
 Konjestif kalp yetmezliği olan hastalarda (NYHA II-IV)
 Koroner arter by-pass greft operasyonu geçirenlerde ameliyat öncesi ve sonrası ağrı kesici olarak kullanılması
 Bilinen iskemik kalp hastalığı, periferik arter hastalığı ve/veya serebrovasküler hastalığı olanlarda
kontrendikedir.
Uygulama şekli: Ağızdan alınır. CELGYN Kapsül yemeklerle veya tek başına alınabilir. Kapsülü yutma güçlüğü çeken hastalar için kapsül içeriği elma püresi, pirinç unu çorbası, yoğurt veya püre haline getirilmiş muzun içine
eklenebilir. Bunu yapmak için kapsül içeriği bir çay kaşığı soğuk ya da oda sıcaklığında elma püresi, pirinç unu çorbası, yoğurt veya püre haline getirilmiş muzun içine dikkatli bir şekilde boşaltılıp 240 ml su ile hemen alınmalıdır. Kapsül içeriği katılmış püre haline getirilmiş muz buzdolabında saklanmamalı ve hemen tüketilmelidir. Kapsül içeriği katılmış elma püresi, pirinç unu çorbası, yoğurt 6 saat boyunca buzdolabında (2-8 oC) stabildir.
Pozoloji / uygulama sıklığı ve süresi:
CELGYN kullanımı ile ortaya çıkabilecek olan kardiyovasküler (KV) risk, doz ve kullanım süresiyle birlikte artabileceği için, mümkün olan en düşük etkili doz, yine mümkün olan en kısa süre ile uygulanmalıdır. Özellikle osteoartriti olan hastalarda, hastanın iyileşme ihtiyacı ve tedaviye yanıtı periyodik olarak yeniden değerlendirilmelidir. Bütün endikasyonlar için önerilen maksimum günlük doz 400 mg’dır.
Osteoartrit: Önerilen günlük doz, tek doz ya da ikiye bölünmüş olarak uygulanan 200 mg’dır.
İyileşmenin yetersiz olduğu bazı hastalarda, dozun günde iki kez 200 mg’a çıkarılması etkinliği arttırabilir. Doz artışından iki hafta sonra terapötik faydada bir artış görülmemesi durumunda, diğer tedavi seçenekleri değerlendirilmelidir.
Romatoid Artrit: Önerilen günlük başlangıç dozu, ikiye bölünmüş olarak uygulanan 200 mg’dır. Gerekirse doz daha sonra günde iki kez 200 mg’a artırılabilir. Doz artışından iki hafta sonra terapötik faydada bir artış görülmemesi durumunda, diğer tedavi seçenekleri değerlendirilmelidir.
Ankilozan Spondilit: Önerilen günlük doz, tek doz ya da ikiye bölünmüş olarak uygulanan 200 mg’dır. İyileşmenin yetersiz olduğu bazı hastalarda, günde bir kez 400mg ya da 2x200mg etkinliği artırabilir. Doz artışından iki hafta sonra terapötik faydada bir artış görülmemesi durumunda, diğer tedavi seçenekleri değerlendirilmelidir.
Günde iki kere uygulanan 400mg’lık dozlara kadar güvenlilik gösterilmiştir.
Akut kas iskelet sistemi ve post operatif ağrılar: İlk gün gerekli olduğu durumlarda başlangıçta 400 mg devamında ilave 200 mg ile başlanması önerilir. Devam eden günlerde gerekli ise günde 2 kere 200 mg’dır.
Dismenore: İlk gün gerekli olduğu durumlarda başlangıçta 400 mg devamında ise ilave 200 mg ile başlanması önerilir. Devam eden günlerde gerekli ise günde 2 kere 200 mg’dır.

Yorum Yap