BILAXTEN 20 mg Tablet

Endikasyon Bilgisi:

İlacın etken maddesi Bilastin‘ dir. BILAXTEN 20 mg Tablet, vücutta doğal bir kimyasal olan histaminin yol açtığı ödem, kızarıklık, sıcaklık, kaşıntı, gözlerde sulanma, burun akıntısı gibi alerjik belirtilerin tedavisinde etkili antihistaminik bir ilaçtır. BILAXTEN, deride kızarıklık, şişlik ve kaşıntı gibi belirtileri içeren kurdeşen ve nedeni belli olmayan kronik kurdeşenin tedavisi ile boğaz, burun ve gözlerde  kaşıntı, hapşırma, gözlerde sulanma, burun tıkanıklığı veya burun akıntısı gibi belirtileri içeren mevsimlere bağlı alerjik nezlenin (saman nezlesi) tedavisinde kullanılmaktadır. Kullanımı 12 yaş ve üzeri çocuklar ve yetişkinler içindir.

 

BILAXTEN 20 mg Tablet Hakkında Bilinmesi Gereken Hususlar :

 1. İlacın etken maddesine karşı bir alerjiniz varsa bu ilacı kullanmanız önerilmez.
 2. BILAXTEN, vücutta kızarıklık, kaşıntı, ödem, gözlerde sulanma, burun akıntısı gibi belirtilere yol açan histamin adlı kimyasalın etkilerini yavaşlatır.
 3. Eğer herhangi bir ilaca alerjiniz varsa veya orta şiddette veya şiddetli böbrek fonksiyon bozukluğunuz varsa bu ilacı kullanmadan önce doktorunuza durumunuzu söyleyiniz.
 4. Eritromisin, Rifampisin (antibiyotik), Diltiazem (anjina tedavisinde kullanılır), Ketokonazol (bir mantar ilacı),  Siklosporin (bağışıklık sisteminizin aktivitesini azaltarak organ reddini engellemek veya sedef hastalığı, atopik dermatit ya da romatoid artrit gibi otoimmün veya alerjik bozukluklarda hastalığın aktivitesini azaltmak
  amacıyla kullanılır) ve Ritonavir (AIDS tedavisinde kullanılır) isimli ilaçlardan herhangi birini şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandıysanız doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.
 5. İlacı düzenli kullanmanıza rağmen belirtilerinizde bir iyileşme görülmez, hatta daha da şiddetlenirse acilen doktorunuzla görüşmelisiniz.
 6. •12 yaşından küçük çocuklarda kullanılması önerilmemektedir.
 7. Hamilelik ve emzirme dönemlerinde doktorunuza danışmadan kullanmayınız.

 

BILAXTEN 20 mg Tablet’ in Kullanım Şekli :

 1. Doktorunuz bu ilacı nasıl reçete ettiyse o şekilde kullanmanız gerekmektedir. Tedavi süresince mutlaka doktorunuzun direktiflerine uyunuz. Yanlış kullanım ve talimat dışı uygulamalar hastalığın seyrini olumsuz etkiler, sağlığınıza zarar verir.
 2. İlacın her dozunu bir bardak dolusu su ile birlikte aç karnına alınız. Örneğin sabah kahvaltıdan 1 saat önce alınmalıdır. İlacı aldıktan sonraki bir saat boyunca hiç bir şey yemeyiniz.
 3. •12 yaş ve üstü çocuklarda ve yetişkinlerde günlük önerilen doz: Günde 1 defa 1 tablet önerilir.

 

İlacın Olası Yan Etkileri :

 1. Karın ağrısı, nefes almada güçlük, kurdeşen, yüzde, dudaklarda, dilde ve boğazda şişlik gibi bir durumda acilen doktorunuza başvurunuz.
 2. Baş ağrısı ve sersemlik yaygın görülen yan etkilerdir.

.

İlaç Etken Maddesi:  Bilastin
İlaç Marka İsmi: BILAXTEN 20 mg Tablet

BILAXTEN 20 mg Tablet (ilaç prospektüsü, nedir ne için kullanılır, nasıl kullanılır, kullanmadan önce dikkat edilmesi hususlar, yan etkileri)

BILAXTEN 20 mg tablet ağızdan alrnrr.
Etkİn madde: Her bir film kaplı tablet 20 mg bilastin içerir.
Yardımcı maddeler: Mikrokristalin selüloz, sodyum nişasta kolloidal silikon dioksit anhidr, magnezyum stearat. glikolat,
Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha Sonra tekrar okumaya ihtiyaç
duyabilirsiniz.Eğer ilave sorunlarınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.Bu ilaç kişisel olorak sizin için reçete edilmiştir, başkAlarına vermeyiniz.Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz. Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.
Bu Kullanma Talimatında:
1. BILAXTEN nedir ve ne için kullanılır?
2. BILAXTEN kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
3. BILAXTEN nasıl kullanılır?
4. Olası yan etkiler nelerdir?
5. BILAXTEN’in saklanması
Başlıkları yer almaktadır.
1. BILAXTEN nedir ve ne için kullanılır?
BILAXTEN, antihistaminik bir etkin madde olan bilastin içerir ve beyaz, oval, bikonveks ve çentikli tablet şeklindedir. l0,20,30,40,50 tabletlik blister ambalajlarda tedarik edilmektedir. BILAXTEN, saman nezlesi (hapşırma, kaşıntı, burun akıntısı ve tıkanıklığı ile gözlerde kızarma ve sulanma) ve alerjik rinitin diğer formlarının tedavisinde kullanılır. Ayrıca kaşıntılı deri döküntülerinin (kurdeşen veya ürtiker) tedavisinde de kullanılabilir.
2. BILAXTEN kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
BILAXTEN’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ
Eğer;
BILAXTEN veya içeriğindeki maddelerden herhangi birine karşı alerjiniz (aşırı duyarlılığınız) Varsa.BILAXTEN’ i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ
Eğer;
Orta şiddette veya şiddetli böbrek yetmezliğiniz varsa ve başka ilaçlar kullanıyorsanız (aşağıdaki kısma bakınız).
12 yaşından küçük çocuklarda kullanılması uygun değildir.Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfendoktorunuza danışınız.
BILAXTEN’in yiyecek ve içecek ile kullanılması
BILAXTEN’in etkisinin azalmasına neden olacağından ötürü, yiyecekler veya greyfurt suyu veya diğer meyve suları ile birlikte alınmamalıdır. Bunu engellemek için:
o tableti kullandıktan sonra yiyecek Veya meyve suyu tüketmek için bir saat bekleyebilir veya, yiyecek ya da meyve suyu tükettiyseniz, iki saat bekledikten sonra tableti kullanınız.
Önerilen dozda (l tablet) kullanılan BILAXTEN, alkolün neden olduğu sersemlik hissini arttırmaktadır
Hamilelik
İlacı kullanmadan önce doktorunuza ya da eczacınıza danışınız.BILAXTEN’in hamile kadınlarda kullanımıyla ilgili klinik veri bulunmamaktadır veya sınırlı miktarda klinik veri bulunmaktadır.
Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
Emzirme
İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza  danışınız.Bilastinin insanlarda anne sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir. Hayvanlarda bilastinin anne sütüne geçmesiyle ilgili çalışmalar yapılmamıştır.
Araç ve makine kullanımı
BILAXTEN’in araç kullanma üzerindeki etkisinin ortaya konması amacıyla yapılan bir çalışmada 20 mg BILAXTEN tedavisinin araç kullanma performansını etkilemediği ortaya konmuştur. Bununla birlikte, çok nadiren bazı insanlarda sersemlik hissi gelişmekte bu durum araç Veya makine kullanma yeteneklerini etkileyebilmektedir.
BILAXTEN’in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler
Bu tıbbi ürün her 1 tabletinde l mmol (23 mg)’dan daha az sodyum ihtiva eder; yani esasında “sodyum içermez”.
Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı
Özellikle, aşağıdaki ilaçlardan herhangi birini kullanmaktaysanız, lütfen doktorunuzla görüşünüz:
*Ketokonazol (bir mantar ilacı)
*Eritromisin (bir antibiyotik)
*Di|tiazem (anjina tedavisinde kullanılır)
*Siklosporin (bağışıklık sisteminizin aktivitesini aza|tarak organ reddini engellemek veya sedef hastalığı, atopik dermatit ya da romatoid artrit gibiotoimmün Veya alerjik bozukluklarda hastalığın aktivitesini azaltmak amacıyla kullanılır)
*Ritonavir (AIDS tedavisinde kullanılır)
*Rifampisin (bir antibiyotik)
Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandıysanız lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.
3. BILAXTEN nasıl kullanılır?
Uygun kullanım ve doz / uygulama sıklığı için talimatlar:
Tedavinizin süresi konusunda, hastalığınızın tipini ve BILAXTEN’i kullanmanız gereken süreyi doktorunuz belirleyecektir.
Uygulama yolu ve metodu:
12 yaş ve üstü ergenler ile yaşlılar dahil yetişkinler günde bir tablet alınmalıdır.Tablet aç karnına, örneğin sabahları kahvaltıdan önce, alınmalıdır.BILAXTEN aldıktan l saat sonrasına kadar yemek yenmemelidir.Tablet bir bardak suyla yutulmalıdır.Tablet üzerindeki çentikli çizgi tabletin iki eşit parçaya bölünmesi amacıyla yapılmamıştır. Tabletin yutulmasını kolaylaştırma amacıyla kırılması için
kullanılabilir.
Değişik yaş grupları:
*Çocuklarda kullanımı:
Bilastinin 12 yaşından küçük çocuklardaki güvenlilik ve etkililiği henüz belirlenmemiştir.
*Yaşlılarda kullanımı:
Yaşlı hastalarda herhangi bir dozaj ayarlaması gerekmemektedir. 65 yaş üzerindeki hastalarla ilgili yeterli deneyim bulunmamaktadır.
*Özel kullanım durumları
Böbrek/Karaciğer yetmezliği:
Böbrek yetmezliği izlenen hastalarda herhangi bir dozaj ayarlaması gerekmemektedir.Karaciğer yetmezliği olan hastalarla ilgili klinik deneyim bulunmamaktadır.
Eğer BILAXTEN’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.
Kullanmanız gerekenden daha fazla BILAXTEN kullandıysanız
BILAXTEN’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.
BILAXTEN’i kullanmayı unutursanız
Unutulan dozları dengelemek İçin çift doz almayınız.Eğer bir BILAXTEN dozunu unutursanız bir sonraki dozu normal olarak almalısınız.Bu ürünün kullanımına ilişkin ilave sorularınız varsa doktorunuz ya da
eczacınıza sorunuz.
4.Olası yan etkiler nelerdir?
Tüm ilaçlar için olduğu gibi BILAXTEN de içeriğindeki herhangi bir maddeye karşı aşırı duyarlı olan bireylerde yan etkiye yol açabilir.olası yan etkiler aşağıdaki gibidir:
*Yaygın: 100 kişiden 1 ila 10’unu etkiler.
-Baş ağrısı
-Sersemlik
*Yaygın olmayan: 1.000 kişiden 1 ila 10’unu etkiler.
*Anormal EKG sonuçları
*Karaciğerin çalışmasıyla ilgili değişiklik gösteren kan testleri
*Baş dönmesi
*Karın ağrısı
*Yorgunluk
*İştah artışı
*Düzensiz kalp atışı
*Kilo artışı
*Bulantı (mide bulantısı hissi)
*Anksiyete
*Burunda kuruluk veya rahatsızlık
*Göbekte ağrı
*ishal
*Gastrit (mide duvarının iltihabı)
*Vertigo (baş dönmesi veya sersemlik)
*Güçsüz hissetme
*Susama
*Dispne (nefes almada zorluk)
*Ağız kuruluğu
*Hazımsızlık
*Kaşıntı
*Uçuk (oral herpes)
*Ateş
*Tinnitus (kulak çınlaması)
*Uyuma zorluğu
*Böbreğin çalışmasıyla ilgili değişiklik gösteren kan testleri
*Kan yağlarında artış
Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.
Yan etkilerin raporlanması
Kullanma talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda, hekiminiz, eczacln|Z veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi” ikonuna tıklayarak yada 0 800 3l4 00 08 numaralı yan etki bildirim haffını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)’ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.
5. BILAXTEN’in saklanması
BILAXTEN’i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.25 oC’nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız. Işıktan koruyunuz.Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.
Dış kutusu Ve blisteri üzerinde basılı bulunan son kullanma tarihinden sonra BILAXTEN’i kullanmayınız. Son kullanma tarihi o ayın son gününü gösterir.İlaçlar atık su veya eve ait çöplerle birlikte atılmamalıdır. Gerekli olmayan ilaçların nasıl atılacağını eczacınıza sorunuz. Bu önlemler çevreyi korumaya katkıda bulunacaktır.

Bir Yorum Yazın