BEMIKS Ampul

Endikasyon Bilgisi :

İlacın Etken Maddesi Vitamin B1, Vitamin B2, Vitamin B6, D-Pantenol, Niasinamid’dir. BEMIKS Ampul,  içeriğindeki vitaminlerin ağız yoluyla alınması mümkün olmayan hastalarda, vitamin eksikliğinin önlenmesi ve yerine konması için kullanılır. Beslenme bozukluklarına bağlı vitamin yetersizliği durumlarında ve normal beslenmenin desteklenmesi amacıyla;  ameliyat sonrası uzun nekahat dönemlerindeki hastalarda beslenme gereksinimlerinin karşılanmasında,  vücut ve zihnin çabuk yorulması, unutkanlık, sinirlilik, kol ve bacaklarda titreme gibi genel şikayetleri olan hastalardaki vitamin gereksinimlerinde; zona, sinir ağrısı, sinir iltihabı, şeker hastalarında görülen sinir hasarı rahatsızlıkları, kalp kası bozukluğu, radyasyon hastalığı ve ateşli romatizma hastalıklarında görülen B vitamini eksikliğinin önlenmesi ve giderilmesinde kullanılmaktadır, ayrıca alkolizm sırasında görülen uzun süreli zehirlenmelerde tedaviye yardımcı olarak da kullanılır.

 

BEMIKS Ampul Hakkında Bilinmesi Gereken Hususlar:

  1. İlacın etken maddesine karşı bir alerjiniz varsa bu ilacı kullanmanız önerilmez.
  2. BEMIKS Ampul, ağız yoluyla ilaç alması mümkün olmayan hastalarda B grubu vitamini eksikliğinde kullanılmaktadır.
  3. •3 yaşından küçük çocuklarda kullanılmaz.
  4. İlacı kullandığınız sürece idrarınızın rengi koyu sarı olabilir. Bu gayet normal bir durumdur ve ilacı kullanmaya devam edebilirsiniz. B2  vitamini idrarı sarıya boyar.
  5. Hamilelik ve emzirme dönemlerinde doktorunuza danışmadan kullanmayınız.

BEMIKS Ampul’ün kullanım Şekli:

  1. Doktorunuz bu ilacı nasıl reçete ettiyse o şekilde kullanmanız gerekmektedir. Tedavi süresince mutlaka doktorunuzun direktiflerine uyunuz. Yanlış kullanım ve talimat dışı uygulamalar hastalığın seyrini olumsuz yönde etkiler, sağlığınıza zarar verir.
  2. Kas içine (intramüsküler) ya da bir sıvı içine eklenerek damar içine yavaş biçimde (infüzyon) uygulanır.

İlacın Olası Yan Etkileri :

  1. Karın ağrısı, nefes almada güçlük, kurdeşen, yüzde, dudaklarda, dilde ve boğazda şişlik gibi bir durumda acilen doktorunuza başvurunuz.
  2. İlacın kullanımına bağlı olarak yaygın görülen herhangi bir yan etki bildirilmemiştir.

İlaç Etken Maddesi: Vitamin B1, Vitamin B2, Vitamin B6, D-Pantenol, Niasinamid
İlaç Marka İsmi: BEMIKS Ampul

BEMIKS Ampul (ilaç prospektüsü, nedir ne için kullanılır, nasıl kullanılır, kullanmadan önce dikkat edilmesi hususlar, yan etkileri)

BEMİKS kompoze ampul
Kas içine (intramüsküler) ya da bir sıvı içine eklenerek damar içine yavaş biçimde (infüzyon) uygulanır.
• Etkin madde: Her 2 ml’lik ampulde 25 mg tiamin (B1), 2 mg riboflavin (B2), 5 mg piridoksin (B6), 50 mg niasinamid ve D-pantenol
• Yardımcı maddeler: Sodyum klorür, sodyum fosfat, sitrik asit monohidrat, polisorbat 80, metilparaben, propilparaben, enjeksiyonluk su .Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.
• Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.
• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.
• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.
• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.
Bu Kullanma Talimatında:
1. BEMİKS nedir ve ne için kullanılır?
2. BEMİKS’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
3. BEMİKS nasıl kullanılır?
4. Olası yan etkiler nelerdir?
5. BEMİKS’in saklanması Başlıkları yer almaktadır.
1. BEMİKS nedir ve ne için kullanılır?
BEMİKS, 2 ml’lik ampulde 25 mg tiamin (B1), 2 mg riboflavin (B2), 5 mg piridoksin (B6), 50 mg niasinamid ve D-pantenol içerir. Sarı renkli berrak çözelti amber renkli cam ampulde kullanıma sunulmuştur. BEMİKS, içerdiği vitaminlerin ağız yolu ile kullanımının uygun olmadığı durumlarda
eksikliğinin önlenmesi ve yerine konması amacıyla kullanılır. B vitamini eksikliğinde dilde, ağızda ya da dudaklarda şişme, sinirlerde ağrı, gerginlik ya da işlev kaybına yol açabilen şişlik, gözde görmeyi etkileyebilecek şekilde yeni kan damarları oluşması, vitamin B1 (tiamin) eksikliğinde görülen beriberi hastalığındaki kalp rahatsızlıkları ve nikotinamid eksikliğinde görülen pellagra hastalığına bağlı deri bozuklukları ortaya çıkabilir.
2. BEMİKS ‘i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
BEMİKS ’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ
Eğer;
• BEMİKS içindeki herhangi bir maddeye karşı alerjiniz varsa
BEMİKS’i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ
• Hamile iseniz
• Emziriyorsanız.
• B2 vitamini idrarın koyu sarı renk almasına neden olabilir.
BEMİKS ‘in yiyecek ve içecek ile kullanılması
Veri bulunmamaktadır.
Hamilelik
İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız. Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
Emzirme
İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız. BEMİKS, anne sütüne geçmektedir. B6 vitamini annede süt oluşumunu bozabilmektedir.
Eğer bebeğinizi emziriyorsanız BEMİKS kullanmadan önce doktorunuz ile görüşmelisiniz. Emzirme döneminde kullanıldığında bebek için risk minimaldir.
Araç ve makine kullanımı
Araç ve makine kullanımına etkisi konusunda veri bulunmamaktadır.
BEMİKS’in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler Bu tıbbi ürün her tablette 1 mmol (23 mg)’dan daha az sodyum içerir; yani esasında “sodyum içermez”.
Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı
Parkinson hastalığı tedavisinde kullanılan levodopa adındaki ilacı kullanıyorsanız BEMİKS bu ilacın etkisini azaltabilir.
Doğum kontrol hapları piridoksin (B6) gereksinimini artırabilir. B6 vitamini, idrarda yapılan bir test olan Erlich reaktifi ile ürobilinojen tayininde yanlış sonuç verebilir.
Piridoksin (B6) sara nöbetlerinin kontrol edilmesinde kullanılan fenitoinin kandaki düzeyini düşürür. Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.
3. BEMİKS nasıl kullanılır?
Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:
Yetişkinler (yaşlılar dahil) ve 3 yaşından büyük çocuklar: Günde 1-2 ampul.
Uygulama yolu ve metodu:
Kas içine (intramüsküler) ya da bir sıvı içine eklenerek damar içine yavaş biçimde (infüzyon) uygulanır.
İlacı daima doktorunuzun söylediği gibi kullanınız.
BEMİKS kompoze ampul, %5 Dekstroz, %10 Dekstroz, %20 Dekstroz, %10 Fruktoz, %5 Dekstroz + %0.2 NaCl, %5 Dekstroz + %0.9 NaCl, 1/6 M Sodyum laktat ve Laktatlı Ringer çözeltilerine eklenerek infüzyon halinde uygulanabilir. Geçimsizlik olasılığı nedeniyle yukarıda belirtilen çözeltiler dışındaki ilaç ve çözeltilerle karıştırılmamalıdır. Damar içine uygulama, şiddetli alerjik reaksiyon (anafilaksi) riskine karşı, yalnızca hastaneye
yatırılan hastalara uygulanmalı ve uygulama sırasında çözelti ışıktan korunmalıdır.
Değişik yaş grupları:
Çocuklarda kullanımı:
3 yaşından küçük çocuklarda kullanılması önerilmez.
Yaşlılarda kullanımı:
Yetişkinlerdeki doz kullanılır.
Özel kullanım durumları:
Böbrek/karaciğer yetmezliği:
Veri bulunmamaktadır.
Eğer BEMİKS’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz. Kullanmanız gerekenden daha fazla BEMİKS kullandıysanız BEMİKS’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız, bir doktor veya eczacı ile konuşunuz. BEMİKS’i kullanmayı unutursanız ,Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız. BEMİKS ile tedavi sonlandırıldığında ki oluşabilecek etkiler Herhangi bir olumsuz etki beklenmez.
4. Olası yan etkiler nelerdir?
Tüm ilaçlar gibi BEMİKS’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.
Yan etkilerin tahmin edilen görülme sıklıkları:
− Çok yaygın: 10 hastanın en az birinde görülebilir.
− Yaygın: 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.
− Yaygın olmayan: 100 hastanın birinden az, fakat 1.000 hastanın birinden fazla görülebilir.
− Seyrek: 1.000 hastanın birinden az görülebilir fakat 10.000 hastanın birinden fazla görülebilir.
− Çok seyrek: 10.000 hastanın birinden az görülebilir.
− Bilinmiyor: Eldeki verilerden hareketle sıklık derecesi tahmin edilemiyor
Bilinmiyor:
-Alerjik deri döküntüsü, ağız ve burunda yaralar (mukozal ülserasyonlar)
– Sıcaklık hissi
Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.
Yan etkilerin raporlanması
Kullanma talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda, hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi” ikonunu tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)’ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.
5. BEMİKS’in saklanması
BEMİKS’i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız. 25°C’nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız. Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız. Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra BEMİKS’i kullanmayınız.

1 Yorum

  1. seher 16 Temmuz 2017

seher için bir cevap yazın Cevabı iptal et