BACTRIM Süspansiyon (şurup)

Endikasyon Bilgisi :

İlacın Etken Maddesi Sülfametoksazol (200 mg), Trimetoprim (40 mg)”dir. BACTRIM  Süspansiyon, vücuttaki bakterilerle savaşarak , farklı türdeki bakteriyel enfeksiyonları  tedavi edici bir antibiyotiktir. BACTRIM Süspansiyon, çocuklarda ve yetişkinlerde,  Toksoplazmozis ( kedi dışkısında ve az pişmiş ette bulunan bir parazitin sebep olduğu enfeksiyon) tedavisinde ve abseye sebep olan bakteriyel enfeksiyonlar,  Pnemocytis carinii kaynaklı zatürre, uzun süreli bronşitin kötüleşmesi, turist diyaresi, malta humması, kemik iltihabı, tifo, paratifo ateşi, kolera, kulak enfeksiyonları ve idrar yolu enfeksiyonlarının tedavisinde kullanılmaktadır.

Bactrim Süspansiyon Hakkında Bilinmesi Gereken Hususlar:

 1. İlacın etken maddesine karşı bir alerjiniz varsa bu ilacı kullanmanız önerilmez.
 2. BACTRIM Süspansiyon, vücuttaki bakterilerle savaşarak , farklı türdeki bakteriyel enfeksiyonları  tedavi edici bir antibiyotiktir.
 3. BACTRIM Süspansiyon, soğuk algınlığı veya grip gibi virüslerin yol açtığı enfeksiyonları tedavi etmemektedir.
 4. Eğer ciddi karaciğer bozukluğunuz, sarılık veya porfiri hastalığınız varsa; hamileyseniz veya bebek emziriyorsanız ya da folik asit eksikliğine bağlı anemi hastalığınız varsa; BACTRIM Süspansiyon‘u  kullanmayınız.
 5. Eğer karaciğer rahatsızlığı, böbrek rahatsızlığı , G6PD enzimi eksikliği,  AIDS, kötü ve yetersiz beslenme, astım veya ciddi alerjiler ya da folik asit eksikliğiniz varsa; BACTRIM Süspansinon‘u  kullanmadan önce doktorunuza durumunuzu anlatınız. İlacı güvenli bir şekilde kullanabilmeniz için doz ayarlamalarına ve spesifik testlere ihtiyaç duyabilirsiniz.
 6. BACTRIM Süspansiyon‘u kullanırken  kendinizi iyi hissetseniz bile doktorunuzun önerdiği sürece kullanmanız gerekiyor. Enfeksiyon tamamen temizlenmeden de rahatsızlıklarınızda  iyileşmeler görülebilir.
 7. Antibiyotik ilaçların kullanımı ishale sebep olabilir.  Eğer sulu ve kanlı ishaliniz var ise acilen  doktorunuza başvurunuz. Bu durum yeni bir enfeksiyonun belirtisi olabilir. Doktorunuz söylemedikçe ishali durdurmak için herhangi bir ilaç kullanmayınız.
 8. Yaşlı yetişkinlerde, BACTRIM Süspansiyon‘un yan etkilerine mazur kalma olasılığı daha fazladır.
 9. İlacın kullanım sırasında  güneş ışınlarına ve yapay UV ışınlarına maruz kalmaktan kaçınınız. BACTRIM Süspansiyon,   cildinizi güneş ışınlarına karşı daha hassas hale getirebilir ve güneş yanıklarına sebep olabilir. Dışarı çıkmanız halinde koruyucu giysiler giyiniz.
 10. Gebelik ve emzirme dönemlerinde doktorunuza danışmadan kullanmayınız.

 

Bactrim Süspansiyon’un kullanım Şekli:

 1. Doktorunuz bu ilacı nasıl reçete ettiyse o şekilde kullanmanız gerekmektedir. Tedavi süresince lütfen doktorunuzun direktiflerine uyunuz.
 2. Şişeyi her kullanımdan önce hafifçe çalkalayınız. İlacı doğru dozda aldığınızdan emin olmak için  ölçekli kaşık ile alınız. Yemek kaşığı kullanmayınız.
 3. 6 ila 12 yaş arası çocuklarda günlük önerilen doz: Sabah ve akşamları olmak üzere (12 saat ara ile) 2 şer ölçek;
 4. 6 ay ila 5 yaş arası çocuklara günlük önerilen doz: Sabah ve akşamları olmak üzere (12 saat ara ile) 1 er ölçek;
 5. 6 hafta ila 5 ay arası bebeklere günlük önerilen doz: Sabah ve akşamları olmak üzere (12 saat ara ile) yarımşar ölçektir.

 

İlacın Olası Yan Etkileri :

 1. Karın ağrısı , nefes almada güçlük, kurdeşen, yüzde , dudaklarda , dilde ve boğazda şişlik gibi bir durumda doktorunuzu bilgilendiriniz.
 2. Kalp ritminde hızlılık, ağızda veya vajinada iltihap, bulantı, baş ağrısı, ishal ve deride kaşıntı yaygın görülen yan etkilerdir.

 

İlaç Etken Maddesi: Sülfametoksazol, Trimetoprim
İlaç Marka İsmi: BACTRIM 200/40 mg Süspansiyon
BACTRIM 200/40 mg, sırasıyla; Antienfektifler, Antibakteriyeller (Sistemik). Sülfonamidler ve Trimethoprim, Sülfonamid ve Trimethoprim kombinasyonları ve trimetoprim + sulfametoksazol şeklinde sınıflandırılmış olup, J01EE01 ATC koduyla İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumundaki ruhsatlı ilaçlar arasında yer alır. Eczaneden normal reçeteyle temin edebileceğiniz BACTRİM Süspansiyon, DEVA HOLDİNG firmasının ürünüdür.

BACTRIM 200/40 mg Süspansiyon’a ait kullanım talimatı (ilaç prospektüsü)


BACTRİM süspansiyon bileşimi: 5 ml (bir ölçek) süspansiyonda trimetoprim (40 mg) ve sülfametoksazol (200 mg) olmak üzere iki etken madde bulunur. Yardımcı maddeleri ise; sodyum karboksimetil selüloz ve mikrokristal selüloz (Dispersiyon haline getirilebilir selüloz), propilen glikol, sorbitol (%70- kristallenmeyen), saf su, metil paraben, polisorbat 80, muz aroması, propil paraben ve vanilya aroması bileşenlerinden oluşur. BACTRİM Süspansiyon, 100 mL’lik cam şişe içerisinde kullanım için sunulmuştur.
1. BACTRİM Süspansiyon nedir ve ne için kullanılır?
Trimetoprim ve sülfametoksazol  etken maddelerini ihtiva eder. BACTRİM Süspansiyon, bakterileri öldürerek etki eden antibakteriyel bir ilaç çeşididir.
BACTRİM Süspansiyon:
 Pneumocystis jiroveci (P.carinii)’nin neden olduğu akciğer enfeksiyonlarını tedavi etmek
veya önlemek için
 Toksoplazmozis’i (az pişmiş et veya kedi dışkısı ile geçer) tedavi etmek veya önlemek için
 Nokardiozis’i (apselere neden olan bakteriyel enfeksiyon) tedavi etmek için
 Akut komplikasyonsuz üriner sistem enfeksiyonlarını (örn. sistit) tedavi etmek için
 Orta kulak iltihabını (akut otitis media) tedavi etmek için
 Uzun süreli bronşitin (bronş iltihabı) kötüleşmesini tedavi etmek için kullanılır.
2. BACTRİM Süspansiyon’u kullanmadan önce dikkat edilmesi gereken hususlar
Aşağıdaki durumlarda BACTRİM’i kullanmamalısınız.
 Trimetoprim, sülfametoksazol, sülfonamidler veya yardımcı maddelerden herhangi birisine
karşı alerjiniz (aşırı duyarlılığınız) varsa
 Sülfonamid türü ilaçlara alerjiniz varsa. Bu tip ilaçlar sülfonilüreler (gliklazid ve
glibenklamid) veya tiyazid diüretikleri (bendroflumetiazid gibi idrar söktürücüler) olabilir.
 Ciddi karaciğer hasarı ya da sarılık varsa
 Ciddi karaciğer bozukluğu veya porfiri (genetik bir hastalık) varsa
 Ciddi böbrek hastalığı varsa
 BACTRİM, 6 haftadan küçük yenidoğan veya prematüre (erken doğum) bebeklere
Pneumocystis jiroveci (P.carinii) enfeksiyonunun önlenmesi veya tedavisi haricinde
verilmemelidir. Bu durumda bebek en az 4 haftalık olmalıdır.
 İlaca bağlı trombositopeni (kan pulcuğu sayısında azalma) geçirdiyseniz.
Aşağıdaki durumlarda BACTRİM Süspansiyon’u dikkatli kullanınız.
 Ciddi alerjik reaksiyonlar veya bronşiyal astım öykünüz varsa
 BACTRİM kullanımında yaşamı tehdit etme potansiyeline sahip deri döküntüleri (StevensJohnson sendromu, toksik epidermal nekroliz) bildirilmiştir. Bunlar başlangıçta gövdede
kırmızı nokta veya sıklıkla ortası sıvı dolu kabarcıklı (blister) halka şeklinde görülebilir.
 İlave olarak ağızda, boğazda, burunda ve genital bölgede yaralarla gözde kızarıklık ve şişme
(konjonktivit) gibi belirtileri de takip etmek gerekmektedir.
 Yaşamı tehdit etme potansiyeline sahip deri döküntülerine genellikle grip benzeri belirtiler
eşlik eder. Döküntü cildin genelinde kabarcıklar oluşması ve soyulmasına kadar
ilerleyebilir.
 Ciddi deri reaksiyonlarının oluşma riski tedavinin ilk haftalarında en yüksektir.
 Sizde veya çocuğunuzda döküntü veya bu cilt belirtileri oluşursa, BACTRİM kullanmayı
bırakın, bir doktordan acil olarak yardım isteyin ve bu ilacı kullandığınızı belirtin.
 Glikoz 6-fosfat dehidrojenaz (G6PD) enzim eksikliğiniz varsa. Sarılığa veya kırmızı kan
hücrelerinin spontan (kendiliğinden) yıkımına neden olabilir.
 Fenilketonüri adı verilen bir protein bozukluğunuz varsa
 A grubu beta-hemolitik streptokok (bakteriyel bir enfeksiyon) pozitifse
 Folik asit eksikliğiniz varsa
 Porfiri adı verilen, deri ve sinir sistemini etkileyen bir hastalığınız varsa
 Beslenme bozukluğunuz varsa
 Yaşlı iseniz (daha fazla yan etki oluşabileceği için)
 Böbrek hastalığınız varsa
 Kırmızı kan hücre sayısının azalması (anemi), beyaz kan hücre sayısının azalması
(lökopeni) veya kanama ve morarmaya neden olabilen kan pulcuklarının sayısının
azalması (trombositopeni) gibi ciddi bir kan hastalığınız varsa. BACTRİM kullanımına
bağlı trombositopeni görülebilir, bu durum tedavinin durdurulması sonrası genellikle bir
hafta içerisinde düzelir.
 Hekiminiz tarafından kanınızda çok fazla potasyum bulunduğu söylendiyse
Hamilelik dönemi
BACTRİM süspansiyon, hamilelik sırasında hekime danışmadan kullanılmamalıdır.
Emzirme dönemi
BACTRİM Süspansiyon, anne sütüne geçer. Annenin veya bebeğin
hiperbilirübinemisinin (kandaki bilirübin düzeyinin yükselmesi) olduğu veya
hiperbilirübinemi gelişme riskinin bulunduğu gebeliğin geç döneminde ve emzirme
sırasında kullanılmamalıdır.
BACTRİM’in araç ve makine kullanımı üzerine etkisi araştırılmamıştır.
BACTRİM’in içeriğinde bulunan metil paraben, propil paraben, alerjik reaksiyonlara (muhtemelen gecikmiş)
sebebiyet verebilir.
BACTRİM sorbitol içerir. Eğer daha önceden bazı şekerlere karşı tolerans bozukluğunuz olduğunu biliyorsanız;  bu ilacı almadan önce hekiminizle irtibata geçiniz.
BACTRİM Süspansiyon’un diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı
Halihazırda başka ilaçlarla tedavi görüyorsanız ya da yakın zamanda başka bir ilaç kullandıysanız; reçetesiz satılan ilaçlar dahil olmak üzere  bunları hekiminize bildirmelisiniz.
Özellikle:
 İdrar söktürücüler (diüretikler)
 Kanınızdaki potasyum miktarını artırabilecek ilaçlar (örn. idrar söktürücüler, prednizolon
gibi steroidler veya digoksin)
 Amantidin (parkinsonizm veya bazı viral enfeksiyonları tedavi etmek için).
 Prokainamid, amiodaron, dofetilid (bazı kalp hastalıklarını tedavi etmek için)
 Rifampisin, dapson, metamin gibi antibiyotikler
 Varfarin gibi kanınızın pıhtılaşmasını önleyen antikoagülanlar
 Lamivudin, zidovudin, zalsitabin gibi antiviraller (virüslere karşı kullanılan ilaçlar)
 Siklosporin (transplantasyondan sonra rejeksiyonu önlemek için)
 Metotreksat, azatioprin, merkaptopurin gibi sitotoksik ilaçlar (bazı kanserleri, ciddi
psoriyazisi veya ciddi romatoid artriti tedavi etmek için)
 Digoksin (kalp hastalıklarını tedavi etmek için)
 Fenitoin (epilepsiyi tedavi etmek için)
 Primetamin (sıtmayı tedavi etmek için)
 Potasyum aminobenzoat (sklerodermayı, Peyronie hastalığını tedavi etmek için)
 Sülfonilüreler (glibenklamid, glipizid veya tolbutamid) ve repaglinid (diyabeti tedavi
etmek için)
 Folinik asit (folik asit eksikliğinde veya megaloblastik anemi adı verilen bir tür anemi
çeşidinin tedavisinde)
 Gebelikten korunmak için Oral kontraseptifler
3. BACTRİM Süspansiyon nasıl kullanılır?
12 yaş altı çocuk hastalarda tavsiye edilen olağan doz miktarı:
6 ila 12 yaş aralığı Sabah ve akşam 2 ölçek
6 ay ila 5 yaş aralığı Sabah ve akşam 1 ölçek
6 haftalık ila 5 ay aralığı Sabah ve akşam 1/2 ölçek
Pneumocystis jiroveci (P.carinii) tedavisi: İlaç dozu kişinin vücut ağırlığına bağlı olarak ayarlanır. Normal doz
her gün kilogram başına 20 mg trimetoprim ve 100 mg sülfametoksazoldür (birkaç küçük
doza bölünerek verilmesi gerekir).
BACTRİM Süspansiyon’u bir miktar yiyecek veya içecek
ile almak sindirim sistemi şikayetlerine maruz kalmanızı önleyebilir.
Böbrek işlevleri normal çalışan yaşlı hastalarda; BACTRİM’in yetişkin için tavsiye edilen dozları kullanılabilir.
Özel kullanım durumları
Böbrek/Karaciğer yetmezliği:
BACTRİM Süspansiyon’un böbrek veya  karaciğer yetmezliği bulunan kişilerde hekim gözetiminde
dikkatlice kullanılması tavsiye edilmektedir.
Eğer BACTRİM’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise
doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.
Kullanmanız gerekenden daha fazla BACTRİM kullandıysanız:
Siz (veya etrafınızdakilerden birisi) aynı anda fazla miktarda doz aldığınızı düşünüyorsanız, en yakın
sağlık kuruluşunun acil bölümü ile iletişim kurunuz veya hemen hekiminizi arayınız. BACTRİM Süspansiyon için aşırı doz kullanılmasına bağlı ortaya çıkan belirtiler şunlardır: baş dönmesi, kafa karışıklığı, uyuklama,  mide bulantısı, kusma, deri döküntüsü, idrar yapma zorluğu, baş ağrısı, düzensiz hareketler, yüzün şişmesi ve güç kayb
BACTRİM’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile
konuşunuz.
BACTRİM’i almayı unutursanız: unuttuğunuzu fark eder etmez bu dozu alın ve sonraki dozu
her zamanki saatte alınız.
Şayet, unutulduktan sonra, sonraki dozun saati yaklaşmışsa, o zaman unuttuğunuz dozu
atlayınız.
BACTRİM ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler:
Kendinizi daha iyi hissetseniz bile BACTRİM almayı bırakmamalısınız. BACTRİM’i hekiminizin
size söylediği süre boyunca kullanmaya devam ediniz. Aksi takdirde problem geri dönebilir.
4. BACTRİM Süspansiyon’un Olası yan etkileri
Diğer ilaçlar gibi BACTRİM Süspansiyonun içinde bulunan bileşenlere hassasiyeti olan kişilerde yan etkiler yaşanabilir.
Yan etki olarak görülme olasılığı çok nadir olan alerjik reaksiyonlar ile karşılaşmanız halinde BACTRİM kullanmayı kesip, hemen hekiminizi bilgilendirmelisiniz. Ağızda, boğaz veya gırtlak bölgesinde kırmızı ve acılı veya yutkunmayı zorlaştıran şişme,  bayılma, göğüs ağrısı, yüzde, dilde  ve dudaklarda şişlik, nefes alıp vermede zorluk veya ciltte kırmızı döküntü; alerjik reaksiyon belirtilerindendir.

BACTRİM kullanımına bağlı görülen diğer yan etkiler:
Çok yaygın yan etkiler (10 hastanın en az 1’inde görülebilir) görülen yan etkiler:
 Anormal kalp atışına (çarpıntıya) sebebiyet verecek şekilde kandaki potasyum düzeylerinde yükselme
Yaygın yan etkiler (10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir)
 Baş ağrısı, ishal, mide bulantısı, kaşınma
 Bir mantarın sebep olduğu pamukçuk veya kandida diye adlandırılan, ağızda veya vajina
bölgesinde görülen bir çeşit iltihaplanma
Yaygın olmayan yan etkiler (100 hastanın birinden az, fakat 1.000 hastanın birinden fazla görülebilir)
 Kusma
Çok seyrek yan etkiler (1.000 hastanın birinden az, fakat 10.000 hastanın birinden fazla görülebilir) g
 Yüksek ateş veya tekrarlayan iltihaplar
 Ani baş dönmesi veya nefes almada güçlük
 Yaşamı tehdit etme potansiyeline sahip deri döküntüleri (Stevens-Johnson sendromu,
toksik epidermal nekroliz) bildirilmiştir
 Ciltte pullanmayla kendini gösteren bir hastalık (sistemik lupus eritematozus)
 Ağızda yara, uçuk veya dilde ağrı veya yara
 Deride yumru ve kurdeşen (deride kabarık, beyaz veya kırmızı renkli, kaşıntılı lekeler)
 Ciltte, ağzın içinde, burunda, vajinada veya anal bölgede kabarcıklar
 Gözde yanma ve kızarıklığa sebep olan iltihaplanma
 Dışarıdayken kızarıklık veya güneş yanığı görüntüsü oluşması (bulutlu bir hava varken
bile)
 Kandaki sodyum değerlerinde azalma
 Kan testlerinde değişiklik
 Güçsüz, yorgun hissetme veya dikkat dağınıklığı, solgun cilt (kansızlık)
 Kalple ilgili problemler
 Sarılık (cildin ve gözün beyaz kısmının sararması). Sarılık, beklenmedik kanama veya
morarma ile eş zamanlı görülebilir.
 Uzun süreli antibiyotik kullanımına bağlı kanlı ishalle seyreden barsak iltihabı
(psödomembranöz kolit)
 Göğüs bölgesi, kaslar veya eklem yerlerinde ağrı ve kaslarda güçsüzlük hissi
 Eklem iltihabı (artrit)
 İdrarda bazı sorunlar. İdrar yapmada güçlük. Normalden fazla veya az miktarda idrar
yapma. İdrarda bulanıklık veya kan görülmesi.
 Böbrek sorunları, hareketleri kontrol etmede zorlanma, halüsinasyonlar, nöbet, depresyon, iştah kaybı, hipoglisemi (kan şekerinde düşme),
 Yüksek ateşin eşlik ettiği ani baş ağrısı veya boyunda sertlik
 Ani pankreas iltihabı (akut pankreatit)
 Kulakta çınlama veya başka alışıldık olmayan sesler duyma
 Ellerde ve ayaklarda karıncalanma veya uyuşma
 Normal olmayan görüntüler görme (halüsinasyon)
 HIV hastalarında kas ağrısı ve/veya kaslarda güçsüzlük
 Kararsız veya sersem hissetme
 İlaç ateşi
5. BACTRİM Süspansiyon, kuru ve ışık görmeyen,  25 dereceden düşük ortamlarda, çocukların erişemeyeceği yerde saklanmalıdır.
BACTRİM Süspansiyon’un kutusunda belirtilen son kullanma tarihine bakınız ve eğer tarihi geçmişse kullanmayınız. Son kullanma tarihi ile uyumlu olarak kullanmaya dikkat etmelisiniz.
BACTRİM Süspansiyon ruhsatı Deva Holding A.Şti.’ne aittir. Üretimini de aynı şirket yapar.

BACTRIM 200/40 mg Süspansiyon’un kısa ürün bilgilendirmesi

BACTRIM 200-40 mg Süspansiyon'un kısa ürün bilgilendirmesi

1 Yorum

 1. narin 17 Aralık 2019

Yorum Yap