ATAMET 1000 MG FİLM KAPLI TABLET

Endikasyon Bilgisi :

Metformin hidroklorür (antidiyabetik) etken maddesini ihtiva eden ATAMET 1000 MG FİLM KAPLI TABLET, tek başına diyet ve egzersizin kan şekeri düzeyini kontrol etmede yetersiz kaldığı bilhassa kilosu fazla olan tip 2 diyabetli hastaları (insülinden bağımsız diyabet olarak bilinen, bir tür şeker hastalığı) tedavi etmek için kullanılmaktadır. 10 yaşından büyük çocuklar ve gençlerde insülin ile beraber ya da tek başına; erişkinlerde insülin veya oral antidiyabetik ilaçlarla beraber kullanılır.
—Pankreasın salgıladığı insülin, dolaşıma verilen bir hormon olup vücudun  kandaki glikozu (şeker) almasını sağlar. Vücut glikozu enerji üretmek için kullanır veya ileride kullanmak için depolar.Eğer şeker hastalığınız varsa, pankreasınız yeterli insülini üretmiyor veya vücudunuz üretilen insülini düzenli kullanamıyordur. Bu durum kanınızda yüksek düzeyde şeker bulunmasına sebep olmaktadır. ATAMET, kandaki şeker seviyesini normal seviyeye düşürmek için kullanılır. Kandaki şeker oranının yükselmesi böbrek, kalp hastalığı, amputasyon (organ kesilmesi, organ kopması), körlük gibi ciddi sağlık sorunlarını da beraberinde getirir. Kan şekerinde yükselmeyi önlemek, şeker hastalığına bağlı bu  rahatsızlıkların oluşumunu geciktirmek veya engellemek açısından önemlidir.

 

ATAMET 1000 MG FİLM KAPLI TABLET Hakkında Bilinmesi Gereken Hususlar :

 1. ATAMET tek başına hipoglisemiye (kan şekeri düzeyinin çok düşük olması) neden olmaz. Buna karşılık ATAMET’i, şeker hastalığı tedavisinde kullanılan ve hipoglisemiye neden olabilen diğer ilaçlarla (sülfonilüreler, insülin, meglitinidler gibi) birlikte kullanıyorsanız hipoglisemi oluşma riski mevcuttur. Eğer sizde halsizlik, sersemlik, terlemede artış, hızlı kalp atışı, görme bozuklukları veya konsantrasyon bozukluğu gibi hipoglisemi belirtileri oluşursa, bu durumu düzeltmek için şeker içeren yiyecek ve içecekler tüketmek yardımcı olacaktır.
 2. Kardiyak veya respiratuvar yetmezlik, yakın geçmişte miyokart infarktüsü, septisemi, şok gibi doku hipoksisine yol açabilecek akut veya kronik hastalıklarda, laktasyonda, hepatik yetmezlik, alkol intoksikasyonu veya alkolizmde ATAMET kullanımı kontrendikedir
 3. ATAMET’i kullanırken alkollü içecekler almayınız. Alkol özellikle karaciğer problemleriniz varsa ya da beslenme bozukluğu yaşıyorsanız, laktik asidoz riskini arttırabilir. Bu durum alkol içeren ilaçlar için de geçerlidir
 4. ATAMET, özellikle de böbrekleriniz düzenli çalışmıyorsa, laktik asidoz denilen çok seyrek görülen fakat ciddi bir komplikasyona neden olabilir. Laktik asidoz riski, kontrol altında tutulmayan şeker hastalığı, uzun süreli açlık ya da alkol alımıyla da artmaktadır. Laktik asidozun belirtileri kusma, kas kramplarıyla seyreden karın ağrısı, aşırı yorgunluk halinin eşlik ettiği genel olarak kendini iyi hissetmeme durumu ve nefes almada güçlüktür. Eğer bu rahatsızlık sizde oluşursa, acilen hastanede tedavi olmanız gerekebilir, çünkü laktik asidoz komaya ilerleyebilir. ATAMET kullanmayı hemen bırakınız ve derhal bir doktor veya en yakın hastane ile temas kurunuz.
 5. Hamilelik: İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız. Hamileliğiniz süresince, şeker hastalığınızı tedavi etmek için insüline gerek duyarsınız. Hamileyseniz, hamile olma ihtimalinizin olduğunu düşünüyorsanız veya hamile kalmayı planlıyorsanız, ATAMET kullanmadan önce doktorunuzu bilgilendiriniz; bu durumda doktorunuz tedavinizi değiştirebilir. Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
 6. Emzirme :   Emziriyorsanız veya bebeğinizi emzirmeyi planlıyorsanız ATAMET kullanmayınız.
 7. Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı :Bir tür ilaç olan iyotlu kontrast maddelerin kan dolaşımınıza verilmesinin gerektiği X-Ray cihazı veya görüntüleme ile ilgili herhangi bir işleme girecekseniz işlemden önce ve sonra belli bir zaman döneminde ATAMET kullanmayı kesmelisiniz. ATAMET’i aşağıdaki ilaçlarla birlikte kullanıyorsanız kan şekeri testlerinizin daha sık yapılması veya doktorunuzun ATAMET dozunu ayarlaması gerekebilir: İdrar söktürücü ilaçlar (diüretikler), astım tedavisinde kullanılan beta-2-agonistleri (salbutamol veya terbutalin gibi), şiddetli cilt iltihabı veya astım tedavisinde kullanılan kortikosteroidler, diyabet tedavisinde kullanılan diğer ilaçlar,  anjiyotensin dönüştürücü enzim inhibitörleri (yüksek kan basıncı veya kalp yetmezliği
  gibi kalp ve damar hastalıklarının tedavisinde kullanılan ilaçlar). Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınızsa lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

 

ATAMET 1000 MG FİLM KAPLI TABLET’ in Kullanım Şekli :

 1. ATAMET’i hekiminiz nasıl reçete ettiyse o şekilde kullanmanız faydalı olur.  Tedavi süresince mutlaka hekiminizin direktiflerine tamamıyla uyunuz. Yanlış kullanım ve talimat dışı uygulamalar hastalığınız üzerinde zararlı etkiler oluşturur. Hekim tarafından belirlenen doz miktarını ve süreyi dikkate almalısınız.
 2. Hekiminiz farklı bir tavsiyede bulunmadıkça erişkinlerde standart başlangıç dozu günde
  iki veya üç kez 500 mg veya 850 mg ATAMET’tir. Alınabilecek en fazla doz günlük dozu üçe bölünmüş doz şeklinde 3000 mg’dır. İnsülin de kullanıyorsanız, hekiminiz ATAMET’e nasıl başlamanız gerektiğini size
  anlatacaktır.
 3. İzleme: Hekiminiz kan glikoz düzeylerinizi düzenli olarak takip edecek ve kan glikoz düzeyinize göre
  ATAMET’in dozunu belirleyecektir. Tedaviniz süresince hekiminiz en az yılda bir kez böbreklerinizin nasıl çalıştığını kontrol etmek isteyecektir. Eğer böbrekleriniz normal çalışmıyorsa doktorunuz böbreklerinizi daha sık kontrol etmek isteyebilir.
 4. Uygulama yolu ve metodu: ATAMET, yemekler ile birlikte veya yemeklerden sonra alınabilir. ATAMET’i yemeklerle birlikte veya yemekten sonra almanız bu ilacın sindirim sisteminizi etkileyen yan etkilerinin
  oluşmasını önler. Tabletleri çiğnemeyiniz veya ezmeyiniz. ATAMET tableti yeterli miktarda su ile yutunuz.
 5. Günde bir doz ATAMET alıyorsanız, sabah alınız (kahvaltıda).
 6. Günde iki bölünmüş doz ATAMET alıyorsanız, sabah (kahvaltıda) ve akşam (akşam yemeğinde) alınız.
 7. Günde üç bölünmüş doz ATAMET alıyorsanız, sabah (kahvaltıda), öğleyin (öğle yemeğinde) ve akşam (akşam yemeğinde) alınız.
 8. Çocuklarda kullanımı: ATAMET’in 10 yaş ve üzeri çocuklarda ve ergenlerde standart başlangıç dozu günde bir kez 500 mg veya 850 mg’dır. Alınabilecek en fazla doz, iki veya üçe bölünmüş doz şeklinde 2000 mg’dır.
  10 ve 12 yaş arası çocukların tedavisi, bu yaş grubunda yeterli deneyim olmadığından sadece
  doktorunuzun özel önerisi üzerine tavsiye edilir.
 9.  İzleme: Çocuk ve ergenlerde kullanılması gereken ATAMET dozunu kan şekeri düzeyinize göre doktorunuz belirleyecektir. Düzenli olarak doktorunuzla görüşünüz.
 10. Yaşlılarda kullanımı: Yaşlanmayla birlikte böbreklerinizin fonksiyonları bozulabilir. Doktorunuz kullanmanız gereken ATAMET dozunu böbrek fonksiyonlarınıza göre ayarlayacaktır. Düzenli olarak doktorunuzla görüşünüz.
 11. İzleme: Doktorunuz kullanmanız gereken ATAMET dozunu kan şekeri düzeyinize göre belirleyecektir.
  Düzenli olarak doktorunuzla görüşünüz. Doktorunuz en az yılda bir kez böbreklerinizin nasıl çalıştığını kontrol etmek isteyecektir.

 

ATAMET 1000 MG FİLM KAPLI TABLET’ in Yan Etkileri :

 1. ATAMET kullanırken nefes almada güçlük, şiddetli karın ağrısı , kurdeşen, yüzde , dudaklarda , dilde ve boğazda şişlik gibi alerjiyi işaret eden bir durumda hiç vakit kaybetmeden hekiminizi haberdar ediniz.
 2. Kan şekerinde düşme ATAMET’in çok yaygın görülen yan etkisidir. Kan şekerinin düşmesine neden olabilecek başka bir ilaçla birlikte alırsanız, kan şekeri düzeyinizin düşük olması riski daha yüksektir. Kan şekeri düzeyi düşükse, görülebilecek belirtiler arasında şunlar bulunur: Titreme, terleme, çok endişeli olma veya kafa karışıklığı duygusu, kalp atışlarının hızlı olması,  aşırı açlık hissi, baş ağrısı. Hekiminiz size düşük kan şekeri düzeylerini nasıl tedavi edeceğinizi ve yukarıdaki belirtilerden herhangi birini hissettiğinizde ne yapacağınızı anlatacaktır. Eğer kan şekerinizin düştüğünü gösteren bir belirtiniz varsa, bir parça şeker yiyiniz, şeker miktarı yüksek küçük bir şey atıştırınız veya meyve suyu içiniz. Mümkünse kan şekerinizi ölçünüz ve dinleniniz.

 

İlaç Etken Maddesi: Metformin hidroklorür
Yardımcı maddeler: Kollidon CL (Krospovidon tip A), prejelatinize mısır nişastası, povidon K-30, povidon K-90, magnezyum stearat, saf su, polivinil alkol, talk, polietilen glikol, titanyum dioksit.

İlaç Marka İsmi: ATAMET 1000 MG FİLM KAPLI TABLET

ATAMET 850 MG FİLM KAPLI TABLET
ATAMET 500 MG FİLM KAPLI TABLET

 

Yorum Yap