ASEKET THİO 25 mg/8 mg Film Kaplı Tablet

Deksketoprofen(25 mg), tiyokolşikosid (8 mg) etken maddesini içinde bulunduran ASEKET-THİO Film Kaplı Tablet, sırasıyla; Kas-İskelet Sistemi, Antienflamatuar ve Antiromatikler, Antienflamatuar ve Antiromatikler (nonsteroid), Propiyonik asit türevleri ve deksketoprofen + tiyokolşikozid şeklinde sınıflandırılmış olup, M03BX55 ATC koduyla İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumundaki ruhsatlı ilaçlar arasında yer alır. Eczaneden normal reçeteyle temin edebileceğiniz ASEKET-THİO, BERKO İLAÇ VE KİMYA SANAYİ firmasının ürünüdür.

ASEKET-THİO için kısa bilgi ve prospektüs belgeleri (Endikeleri, ASEKET-THİO ne ilacıdır; ilaca başlamadan önce uyulması gerekenler, ASEKET-THİO dozajı; kullanımının emziren veya hamile olanlarda uygun olup olmadığı; etkileşme, sakıncaları; faydaları, saklama koşulları; ASEKET-THİO kullanım şekli; ASEKET-THİO’nun yan etkileri, istenmeyen-yan etkilerde yapılacaklar ve tavsiyeler gibi ASEKET-THİO ile ilgili bilinmesi gereken hususlar)

ASEKET THİO 25 mg/8 mg Film Kaplı Tablet Kullanma Talimatı (ilaç prospektüsü)

ASEKET THİO 25 mg-8 mg Film Kaplı Tablet Kullanma Talimatı (ilaç prospektüsü)

ASEKET THİO 25 mg/8 mg Film Kaplı Tablet  Kısa Ürün Bilgisi

ASEKET THİO 25 mg-8 mg Film Kaplı Tablet Kısa Ürün Bilgisi

İlacın etken maddesi Deksketoprofen ile tiyokolşikosid; kireçlenme, yumuşak doku romatizması, burkulma, incinme ve ezilmeye bağlı iltihap ve ağrıda, cerrahi operasyon sonrası ağrılarda, ağrı ile birlikte seyreden kas kasılmalarında; antiinflamatuvar, santral etkili kas gevşetici

Doz: 2×1

Hamilelikte X kategorisindedir, emzirenler kullanmamalıdırlar.

Yan etki: alerji hassasiyeti, dispepsi, bulantı, diyare, karın ağrısı,

ASEKET-THİO 25 mg/8 mg Film Kaplı Tablet de dahil hekimle görüşmeden rastgele ilaç almaktan sakınınız. Hekiminiz nasıl reçete ettiyse o şekilde kullanmanız gerekmektedir. Yanlış kullanım ve talimat dışı uygulamalar hastalığın seyrini olumsuz yönde  etkiler. Tedavi sürecinde lütfen hekiminizin direktiflerine uyunuz. ASEKET-THİO’yu size verilen dozlardan daha fazla kullanmanız rahatsızlığınızda daha çabuk bir iyileşme sağlamaz.

Yorum Yap