ARMISETIN 125 mg Şurup

İlaç Hakkında Bilinmesi Gereken Hususlar :

 

  1. İlaç Marka İsmi: ARMISETIN 125 mg Şurup
  2. Endikasyon Bilgisi: Kloramfenikol adlı etken maddeyi içinde bulundurur. ARMISETIN şurup, tifo, paratifo, beyin apsesi, salmonella menenjiti, bakteriyemi, Riketsiyözda; bakteriostatik etkiye sahip, Protein sentezini inhibe edici, antibiyotik olarak
  3. ARMISETIN DOZAJI: erişkinler 50 mg/kg/gün; bebek ve küçük çocuklar 25 mg/kg/gün  (4 eşit doza bölerek kullanılır)
  4. ARMISETIN şurup kontrendikeleri: aşırı duyarlılık.  karaciğer yetmezliği, kan diskrazisi
  5. ARMISETIN 125 mg, hamilelikte C kategorisindedir ve emzirenlerde kullanılmaz.
  6. ARMISETIN 125 mg Etkileşimi:  Kumarinler, fenitoin, klorpropamid veya tolbutamid.
  7. ARMISETIN 125 mg yan etkisi: Anafilaksi, mide bulantısı, glottis, diyare, optik nörit, periferik nörit, apastik anemi, stomatit,
  8. ARMISETIN şurup da dahil olmak üzere hekimle görüşmeden rastgele ilaç almaktan sakınınız. Hekiminiz bu ilacı nasıl reçete ettiyse o şekilde kullanmanız gerekmektedir. Tedavi sürecinde lütfen hekiminizin direktiflerine uyunuz. ARMISETIN ilaç ile tedaviniz yalnızca hekiminizin  kararıyla değiştirilmeli veya son verilmelidir.
  9. GEMYSETİN Şurup sırasıyla, Antienfektifler, Sistemik Kullanılan Antibakteriyeller, Amfenikoller ve kloramfenikol Levojir olarak sınıflandırılmış şekilde, J01BA01 ATC koduyla İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumundaki ruhsatlı ilaçlar arasında bulunur. Eczaneden normal reçeteyle alabileceğiniz ARMISETIN Şurup’un üretimini GÜNSA,GÜNEY ilaç ve hammaddeler sanayi yapar, ruhsatı da aynı şirkete aittir. ARMISETIN Şurup için kısa bilgi ve prospektüs pdf belgeleri (ne ilacıdır; ilaca başlamadan önce bilinmesi gerekenler; kullanımının emziren veya hamile olanlarda uygun olup olmadığı;  ilaç etkileşimi, sakıncaları; saklama koşulları; uygulama biçimi; dozaj bilgileri; istenmeyen-yan etkilerde yapılacaklar ve tavsiyeler) eklenecek.

 

125 mg ARMISETIN Şurup kullanma talimatı (ilaç prospektüsü)

125 mg ARMISETIN Şurup kısa ürün bilgisi

Yorum Yap