ARISTU 1 mg Tablet

ARİSTU için kısa bilgi ve prospektüs belgeleri (Endikeleri, ARİSTU ne ilacıdır; ilaca başlamadan önce uyulması gerekenler, ARİSTU dozajı; kullanımının emziren veya hamile olanlarda uygun olup olmadığı; etkileşme, sakıncaları; faydaları, saklama koşulları; ARİSTU kullanım şekli; ARİSTU yan etkisi, istenmeyen-yan etkilerde yapılacaklar ve tavsiyeler gibi ARİSTU 1 mg Tablet’e ait bilinmesi gereken hususları kapsar.)

ARİSTU 1 mg Tablet kullanma talimatı (ilaç prospektüsü)

ARİSTU 1 mg Tablet kullanma talimatı (ilaç prospektüsü)

ARİSTU 1 mg Tablet kısa ürün bilgisi

ARİSTU 1 mg Tablet kısa ürün bilgisi

Endikasyon bilgisi: ARİSTU 1 mg Film Kaplı Tablet’in içinde bulunan anastrozol adlı etken maddesi, postmenopozal erken dönem hormon reseptör pozitif meme kanseri tedavisinde; non-steroidal aromataz inhibitörü

günlük 1×1 mg

Anastrozol Kontrendikeleri: ilaca aşırı hassasiyet, karaciğer ve böbreklerde yetmezlik, östrojen ya da tamoksifen ile beraber kullanım, emzirme, gebelik.
Anastrozol, hamilelikte X kategorisindedir ve emzirenler hekimle görüşmeden bu ilacı kullanmamalıdırlar.

Anastrozol yan etkisi: Somnolans, baş ağrısı, kusma, bulantı, diyare, döküntü, miyalji, saç dökülmesi, vajinal kanama ya da kuruluk, asteni

ARİSTU 1 mg Tablet sırasıyla; Antineoplastik ve İmmünomodülatör Ajanlar, Hormonal Tedavi, Hormon Antagonistleri, Enzim  inhibitörleri
ve anastrozol şeklinde sınıflandırılmış olup, L02BG03ATC koduyla İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumundaki ruhsatlı ilaçlar arasında yer alır. Eczaneden normal reçeteyle temin edebileceğiniz ARİSTU, ONKO İLAÇ SANAYİ firmasının ürünüdür.
ARİSTU da dahil hekimle görüşmeden rastgele ilaç almaktan sakınınız. Hekiminiz ARİSTU’yu nasıl reçete ettiyse o şekilde kullanmanız gerekmektedir. Yanlış kullanım ve talimat dışı uygulamalar hastalığın seyrini olumsuz yönde  etkiler. Tedavi sürecinde lütfen hekiminizin direktiflerine uyunuz. ARİSTU’yu size verilen dozlardan daha fazla kullanmanız rahatsızlığınızda daha çabuk bir iyileşme sağlamaz. ARİSTU  ilaç ile tedaviniz yalnızca hekiminizin  kararıyla değiştirilmeli veya son verilmelidir.

Yorum Yap