ARIMIDEX 1 mg Film Tablet

ARIMIDEX için kısa bilgi ve prospektüs belgeleri (Endikeleri, ARIMIDEX ne ilacıdır; ilaca başlamadan önce uyulması gerekenler, ARIMIDEX dozajı; kullanımının emziren veya hamile olanlarda uygun olup olmadığı; etkileşme, sakıncaları; faydaları, saklama koşulları; ARIMIDEX kullanım şekli; ARIMIDEX 1 mg yan etkisi, istenmeyen-yan etkilerde yapılacaklar ve tavsiyeler gibi ARIMIDEX 1 mg Film Tablet’ e ait bilinmesi gereken hususları kapsar.)

ARIMIDEX 1 mg Film Tablet’e ait kullanım talimatı (ilaç prospektüsü)

Aktif madde :anastrozol (1 mg); yardımcı maddeler ise; Laktoz monohidrat (sığır sütünden elde edilmektedir), sodyum nişasta glikolat, magnezyum stearat, makrogol 300, hipromelloz, titanyum dioksit ve povidon bileşenlerinden oluşmaktadır.
1. ARİMİDEX nedir, ne için kullanılır?
ARİMİDEX, beyaz, yuvarlak, bikonveks film kaplı tabletlerdir. Bir yüzünde logo diğer yüzünde ise 1
basılıdır. 28 tablet içeren ambalajda sunulmaktadır.
ARİMİDEX Film Tablet’in etkin maddesi anastrozol’dur. Menopoz sonrası kadınlarda meme kanserinin tedavisinde kullanılır.
Aromataz inhibitörleri olarak adlandırılan ilaç grubuna dahildir. ARİMİDEX vücutta
bulunan bir enzim olan aromatazın etkilerini engeller. Aromataz enzimi menapoza girmiş olan
kadınlarda böbrek üstü bezinden östrojen adlı kadınlık hormonunun üretilmesini
sağlamaktadır. Bu kadınlık hormonları meme kanseri üzerinde uyarıcı etki göstermektedir.
Bu ilaç, aromataz enziminin etkisini engelleyerek menopoz sonrasındaki kadınlık
hormonu üretimini azaltır.

2. ARİMİDEX’ i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
ARİMİDEX’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ
 Menopoza girmemişseniz,
 Hamileyseniz veya bebeğinizi emziriyorsanız,
 Ciddi böbrek bozukluğu olan hastalarda (kreatinin klirensi 20 30 ml/dak.’dan daha az)

 Orta derecede veya ciddi karaciğer yetmezliğiniz varsa,
 Etkin madde anastrozol veya ARİMİDEX’in içeriğinde bulunan yardımcı maddelerden
herhangi birine karşı alerjiniz varsa,
ARİMİDEX’i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ
İlacınızı almadan önce, aşağıdaki durumlardan herhangi birisi söz konusu ise doktorunuza
veya eczacınıza bildiriniz :
 Menopoza girdiğinizden emin değilseniz, menopoza girmiş olduğunuzu laboratuvar
testleri ile kesinleştiriniz,
 Tamoksifen (kanser tedavisinde kullanılan bir ilaç) veya östrojen (kadınlık hormoneu
tedavisinde kullanılan bir ilaç) içeren ilaç alıyorsanız,
 Karaciğer veya böbrek probleminiz varsa,
 ARİMİDEX, kadınlık hormonu olan östrojenin seviyelerini düşürdüğünden, kemik
kalsiyumun azalmasına (kemik erimesine) neden olabilir. Bu durum da kemiklerde kırık
riskini arttırabilir. Daha önce kemiklerinizle ilgili bir sorun yaşadıysanız doktorunuzu
bilgilendiriniz.
Yiyecek ve içeceklerle etkileşimi: ARİMİDEX yiyeceklerden etkilenmez.
Hamilelik ve emzirme
Hamileyseniz ya da bebeğinizi emziriyor iseniz ARİMİDEX kullanmayınız.
Araç ve makine kullanımı
ARİMİDEX’in araç ve makine kullanma yeteneğini etkilemesi beklenmez. Ancak bazı
hastalar kendilerini bazen güçsüz veya uykulu hissedebilirler. Böyle bir durum olursa
doktorunuza bildiriniz.
ARİMİDEX’ Film Tablet’ in içeriğinde sodyum vardır. Bu durum, kontrollü sodyum diyetinde olan hastalar için göz ardı edilmemelidir.
ARİMİDEX bir tür şeker olan laktoz içerir. Eğer doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı
intoleransınız (dayanıksız) olduğu söylenmişse, bu ilacı almadan önce doktorunuza danışınız.
Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı
ARİMİDEX aşağıdaki ilaçlarla birlikte kullanılmamalıdır:
 Tamoksifen gibi göğüs kanserini tedavi etmek için kullanılan ilaç kullanıyorsanız,

 Östrojen (kadınlık hormonu) içeren ilaç kullanıyorsanız,
LHRH analogları olarak bilinen ilaçlardan gonadorelin, buserelin, goserelin, leuprorelin ve
triptorelin gibi ilaçlardan kullanıyorsanız doktorunuza bildirin. Bu ilaçlar, göğüs kanseri,
kadın hastalıkları ve kısırlık tedavisinde kullanılırlar.
Eğer reçeteli veya reçetesiz herhangi bir ilacı veya bitkisel ürünü şu anda kullanıyorsanız
veya son zamanlarda kullandınız ise doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi
veriniz.
3. ARİMİDEX Film Tablet nasıl kullanılır?
ARİMİDEX’i kullanırken her zaman doktorunuzun talimatlarına kesin olarak uyunuz. Emin
olmadığınızda doktorunuza veya eczacınıza sorunuz.
Yetişkinlerde (yaşlılar da dahil) önerilen doz günde 1 defa 1 tablettir.
Uygulama yolu ve metodu
 ARİMİDEX tablet sadece ağızdan kullanım içindir.
 Tabletlerinizi bütün olarak, bir miktar suyla yutunuz.
 İlacınızı hergün aynı saatlerde almaya çalışınız.
 ARİMİDEX’i yemekten önce, yemekle beraber veya yemekten sonra almanız önemli
değildir.
 Doktorunuz size söylemeden, kendinizi iyi hissetseniz bile tabletlerinizi almayı
bırakmayınız.
Değişik yaş grupları:
ARİMİDEX çocuklarda ve ergenlerde kullanılmaz.
Yaşlılarda doz değişikliği önerilmez. Yetişkinlerde kullanılan dozda kullanılır.
Özel kullanım durumları :
Ciddi böbrek yetmezliği ya da orta şiddette veya ciddi derecede karaciğer yetmezliği durumlarında; kullanılmamalıdır.
Eğer bu ilacın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise
doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.
Kullanmanız gerekenden daha fazla ARİMİDEX kullandıysanız: acilen bir doktor veya
eczacı ile görüşmelisiniz.
ARİMİDEX almayı unuttuğunuzda, unuttuğunuz tableti, hatırlar hatırlamaz hemen alınız ancak bir sonraki doz ile arasında en az
12 saat olmalıdır. Eğer bir sonraki dozla arada 12 saatten az zaman varsa kaçırdığınız dozu almayınız. Bir sonraki dozu zamanında alarak tedavinize devam ediniz.
ARİMİDEX ile tedaviyi hekiminiz önermedikçe kesmeyiniz.
4. ARİMİDEX’in olası yan etkileri:
Çok yaygın yan etkiler (10 hastanın en az birinde görülebilir.)
 Kas ve eklemlerde ağrı ve sertlik,
 Eklem iltihabı (artrit),
 Halsizlik, güçsüzlük
 Kemik yoğunluğu kaybı (osteoporoz)
 Baş ağrısı,
 Sıcak basması,
 Bulantı,
 Deri döküntüsü,
Yaygın yan etkiler (10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.)
 Deride gıdıklanma, karıncalanma veya uyuşma, tat almada kayıp
 Kemik ağrısı,
 İshal,
 Kusma,
 Karaciğer enzimlerinde (alkalen fosfotaz, alanin aminotransferaz ve aspartat
 İştahsızlık,
 Kolesterolün yükselmesi,
 Uykululuk hali ya da uykulu hissetme,
 Karpal tünel sendromu (elin bazı bölgelerinde karıncalanma, ağrı, soğukluk ve
güçsüzlük)
aminotranferaz) değişiklik,
 Vajinal kuruluk,
 Vajinal kanama (genellikle tedavinin ilk birkaç haftasında),
 Kas ağrısı,
 Saç incelmesi (saç dökülmesi)
 Alerjik reaksiyonlar
Yaygın olmayan yan etkiler (100 hastanın birinden az, fakat 1000 hastanın birinden fazla görülebilir.)
 Sarılık,
 Ürtiker gibi deri döküntüsü,
 Karaciğer enzimlerinde (gamma-Glutamil transferaz) artış,
 Bilirubin seviyesinde artış,
 Parmaktaki bağ dokusunun kalınlaşması sonucu parmakta şekil ve kullanım bozukluğu
 Kandaki kalsiyum seviyesinde artış. Eğer bulantı, kusma varsa ve susuzluk
hissederseniz doktorunuzu hemen bilgilendirmelisiniz çünkü size bazı kan testleri
yapması gerekebilir.
Seyrek yan etkiler (1000 hastanın birinden az görülebilir.)
 Deride kızarıklık ve morluğa neden olan küçük kan damarlarının iltihaplanması. Çok
seyrek olarak, Henoch-Schönlein purpurası olarak bilinen eklem, karın ve böbrek
ağrısı oluşabilir.
 Eritema multiforma denen genelde kendiliğinden geçen el, yüz ve ayakta dantele benzer
kızarıklık,
 Ciddi alerjik reaksiyonlar, kılcal damarlarda iltihabın neden olduğu deri alerjisi
Sıklığı bilinmeyen yan etkiler (Eldeki veriler ile belirlenemeyecek kadar az hastada görülebilir. )
 Yüz, dudaklar, dil ve/veya boğazın şişmesi, nefes almada güçlük, yutmada güçlük gibi
alerjik reaksiyonlar (Anjiyoödem)
 İltihaplı yara veya su toplaması şeklinde deride doku bozuklukları olarak görülen
ve Stevens-Johnson sendromu denen çok ciddi deri reaksiyonları
Kemikler üzerine etkiler
ARİMİDEX, vucüdunuzdaki östrojen hormonunun miktarını azaltır. Bu da, kemiklerin
mineral içeriğini azaltabilir. Kemikleriniz daha az güçlü ve kolay kırılabilir olabilir.
Doktorunuz, menapoza giren kadınların kemik sağlığının yönetilmesi ile ilgili tedavi
kılavuzları doğrultusunda, bu riski yönetecektir. Doktorunuz ile riskler ve tedavi seçenekleri
hakkında görüşünüz.
5. ARİMİDEX Film Tablet‘in saklanması
ARİMİDEX’i 30°C altındaki oda sıcaklığında, ambalajında ve çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerdesaklayınız.
Ruhsat Sahibi :AstraZeneca İlaç San.ve Tic. Ltd. Şti
Büyükdere Cad. Yapı Kredi Plaza B Blok Kat 3-4
LEVENT – İSTANBUL Üretici Firma: AstraZeneca PLC-İngiltere için AstraZeneca Pharmaceuticals Inc ABD

ARIMIDEX 1 mg Film Tablet kısa ürün bilgisi

ARIMIDEX 1 mg Film Tablet kısa ürün bilgisi

Endikasyon bilgisi: ARIMIDEX 1 mg film tablet’in içinde bulunan anastrozol adlı etken madde, postmenopozal erken dönem hormon reseptör pozitif meme kanseri tedavisinde; non-steroidal aromataz inhibitörü

günlük 1×1 mg

ARIMIDEX Kontrendikeleri: ilaca aşırı hassasiyet, karaciğer ve böbreklerde yetmezlik, östrojen ya da tamoksifen ile beraber kullanım, emzirme, gebelik.
ARIMIDEX , hamilelikte X kategorisindedir ve emzirenler hekimle görüşmeden bu ilacı kullanmamalıdırlar.

ARIMIDEX yan etkisi: Somnolans, baş ağrısı, kusma, bulantı, diyare, döküntü, miyalji, saç dökülmesi, vajinal kanama ya da kuruluk, asteni

ARIMIDEX Film Tablet sırasıyla; Antineoplastik ve İmmünomodülatör Ajanlar, Hormonal Tedavi, Hormon Antagonistleri, Enzim  inhibitörleri ve anastrozol şeklinde sınıflandırılmış olup, L02BG03ATC koduyla İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumundaki ruhsatlı ilaçlar arasında yer alır. Eczaneden normal reçeteyle temin edebileceğiniz ARIMIDEX, ASTRAZENECA İLAÇ SANAYİ firmasının ürünüdür.
ARIMIDEX de dahil hekimle görüşmeden rastgele ilaç almaktan sakınınız. Hekiminiz ARIMIDEX ‘i nasıl reçete ettiyse o şekilde kullanmanız gerekmektedir. Yanlış kullanım ve talimat dışı uygulamalar hastalığın seyrini olumsuz yönde  etkiler. Tedavi sürecinde lütfen hekiminizin direktiflerine uyunuz. ARIMIDEX ‘i size verilen dozlardan daha fazla kullanmanız rahatsızlığınızda daha çabuk bir iyileşme sağlamaz. ARIMIDEX ilaç ile tedaviniz yalnızca hekiminizin  kararıyla değiştirilmeli veya son verilmelidir.

1 Yorum

  1. Hatice 17 Haziran 2021

Yorum Yap