ARAMİD 100 mg Film Tablet

Leflunomid adlı etken maddeyi içinde bulunduran ARAMİD 100 mg Film Tablet, sırasıyla; Antineoplastik ve İmmünomodüler Ajanlar, İmmünosüpresanlar,  Selektif immünosüpresanlar ve leflunomid şeklinde sınıflandırılmış olup, L04AA13 ATC koduyla İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumundaki ruhsatlı ilaçlar arasında yer alır. Eczaneden normal reçeteyle temin edebileceğiniz ARAMID, KOÇAK FARMA İLAÇ VE KİMYA SANAYİ firmasının ürünüdür .

ARAMİD için kısa bilgilendirme ve prospektüs belgeleri (Endikeleri, ARAMİD ne ilacıdır; ARAMİD’e başlamadan önce uyulması gerekenler, ARAMİD dozajı; kullanımının emziren veya hamile olanlarda uygun olup olmadığı; etkileşme, sakıncaları; faydaları, saklama koşulları; ARAMİD tablet kullanım şekli; yan etkileri, istenmeyen-yan etkilerde yapılacaklar ve tavsiyeler gibi ARAMİD Film Tablet ile ilgili bilinmesi gereken hususlar)

ARAMİD 100 mg Film Tablet’e ait kullanım talimatı (ilaç prospektüsü)

ARAMİD 100 mg Film Tablet'e ait kullanım talimatı (ilaç prospektüsü)

ARAMİD 100 mg Film Tablet’in kısa ürün bilgisi

ARAMİD 100 mg Film Tablet'in kısa ürün bilgisi

ARAMİD tabletin etken maddesi Leflunomid; psöriyatik ve romatoid artritte; immünosüpresan

başlangıç 3 gün süresince günde 100 mg lık 1’er tablet;  devam 10 mg-20 mg

ARAMİD hamilelikte X kategorisinde; gebe veya emzirenlerde kullanılmaz.

Kontrendikeleri: Teriflunomid ve leflunomid alerjisi, 18 yaş altı, böbrek veya karaciğer yetmezliği, kanda düşük protein seviyesi, ağır derecede enfeksiyon varlığı, kemik iliği hastalığı, ciddi immün yetmezlik durumlarında

Etkileşim :Kolestiramin, hidroksiklorokin, teriflunomid,siprofloksasin, sülfasalazin, azatiyoprin, tizanidin, D-penisilamin, klorokin, pravastatin, rosiglitazon, rosuvastatin, repaglinid, pioglitazon, nateglinid, furosemid, teriflunomid, Varfarin, indometazin, Duloksetin, ketoprofen, sefaklor, paklitaksel, tizanidin, levonorgestrel, etinilöstradiol, alosetron, topotekan, doksorubisin, benzilpenisilin

ARAMİD alırken, şiddetli karın ağrısı, nefes almada zorluk, kurdeşen, yüzde, dudaklarda, dilde ve boğazda şişlik gibi bir durumda hekiminizi bilgilendiriniz.

Yan etki: Tendon iltihabı, yorgunluk, periferik nöropati, iştahsızlık, saç dökülmesi, ciltte kuruluk, kaşıntı, döküntü, kaşıntı, yüksek karaciğer enzimleri,  ağızda pamukçuk, ülser, mide bulantısı, baş ağrısı, ishal, deride karıncalanma, uyuşma, sersemleme,

ARAMID de dahil hekimle görüşmeden rastgele ilaç almaktan sakınınız. Hekiminiz ARAMID ‘i nasıl reçete ettiyse o şekilde kullanmanız gerekmektedir. Yanlış kullanım ve talimat dışı uygulamalar hastalığın seyrini olumsuz yönde  etkiler. ARAMID ‘i size verilen dozlardan daha fazla kullanmayınız. Tedavi sürecinde lütfen hekiminizin direktiflerine uyunuz. ARAMID tablet ile tedaviniz yalnızca hekiminizin  kararıyla değiştirilmeli veya son verilmelidir.

Yorum Yap