ALLERSET Oral Damla

Endikasyon Bilgisi:

İlacın etken maddesi Setirizin dihidroklorür‘ dür. ALLERSET 10 mg Oral Damla, vücutta doğal bir kimyasal olan histaminin yol açtığı ödem, kızarıklık, sıcaklık, kaşıntı, gözlerde sulanma, burun akıntısı gibi alerjik belirtilerin tedavisinde etkili antihistaminik bir ilaçtır. ALLERSET, deride kızarıklık, şişlik ve kaşıntı gibi belirtileri içeren kurdeşen ve nedeni belli olmayan kronik kurdeşenin tedavisi ile boğaz, burun ve gözlerde  kaşıntı, hapşırma, gözlerde sulanma, burun tıkanıklığı veya burun akıntısı gibi belirtileri içeren mevsimlere bağlı alerjik nezlenin (saman nezlesi) tedavisinde kullanılmaktadır.  Kullanımı 2 yaş ve üzeri çocuklar ve yetişkinler içindir.

 

ALLERSET 10 mg Oral Damla Hakkında Bilinmesi Gereken Hususlar :

 1. İlacın etken maddesine karşı bir alerjiniz varsa bu ilacı kullanmanız önerilmez.
 2. ALLERSET, vücutta kızarıklık, kaşıntı, ödem, gözlerde sulanma, burun akıntısı gibi belirtilere yol açan histamin adlı kimyasalın etkilerini yavaşlatır.
 3. Ciddi böbrek yetmezliğiniz varsa; bu ilacı kullanmayınız.
 4. Eğer böbrek yetmezliğiniz veya idrara çıkma problemleriniz varsa ya da epilepsi (sara) hastasıysanız, nöbet geçirme riskiniz varsa; kullanmadan önce doktorunuza durumunuz hakkında bilgi veriniz.
 5. Yakın zamanda alerji testi yaptıracaksanız, ALLERSET test sonuçlarını etkiliyebileceğinden, test yaptırmadan bir kaç gün önce kullanmaya devam edip etmeyeceğinizi doktorunuza danışınız.
 6. Eğer düzenli olarak kullandığınız uyku verme ihtimali olan ilaçlardan (soğuk algınlığı, ağrı kesiciler, alerji veya depresyon ilaçları gibi) kullanıyorsanız, ALLERSET‘ i kullanmadan önce doktorunuza söyleyiniz. Bu ilaçlarla birlikte kullanmak uyku halini daha da artırabilir.
 7. İlacı düzenli kullanmanıza rağmen belirtilerinizde bir iyileşme görülmez, hatta daha da şiddetlenirse acilen doktorunuzla görüşmelisiniz.
 8. Tedaviniz sırasında alkol almaktan kaçınınız. Alkol kullanımı ilacın olası yan etkilerini daha da arttırır.
 9. •2 yaşından küçük bebeklerde kullanmayınız.
 10. Hamilelik ve emzirme dönemlerinde doktorunuza danışmadan kullanmayınız. Hamilelik döneminde çok gerekli olmadıkça kullanılmamalıdır. Emzirme döneminde anne sütüne geçer ve emzirilen bebeğe zarar verebilir.

 

ALLERSET 10 mg Oral Damla’ nın Kullanım Şekli :

 1. Doktorunuz bu ilacı nasıl reçete ettiyse o şekilde kullanmanız gerekmektedir. Tedavi süresince mutlaka doktorunuzun direktiflerine uyunuz. Yanlış kullanım ve talimat dışı uygulamalar hastalığın seyrini olumsuz etkiler, sağlığınıza zarar verir.
 2. ALLERSET‘ i doktorunuzun önerdiği dozda bir miktar su olan bardağa veya kaşığa damlatıp, içiniz. Tercihen yemeklerle birlikte veya ayrı olarak alabilirsiniz.
 3. •2 ila 6 yaş arası çocuklarda günlük önerilen doz: Günde 1 kez 5 damla veya günde 2 defa (12 saat ara ile)  5 er damla;
 4. •6 ila 12 yaş arası çocuklarda günlük önerilen doz: Günde 1 kez 10 damla veya günde 2  defa (12 saat ara ile)  10 ar damla;
 5. •12 yaş ve üzeri çocuklarda ve yetişkinlerde günlük önerilen doz: Günde 1 defa 10 veya 20  damla önerilir.

 

İlacın Olası Yan Etkileri :

 1. Karın ağrısı, nefes almada güçlük, kurdeşen, yüzde, dudaklarda, dilde ve boğazda şişlik gibi bir durumda acilen doktorunuza başvurunuz.
 2. Uyuklama hali, halsizlik, sersemlik hissi, baş ağrısı, farenjit, nezle, ağız kuruluğu, mide bulantısı, karın ağrısı, ishal yaygın görülen yan etkilerdir.

 

İlaç Etken Maddesi:  Setirizin dihidroklorür
İlaç Marka İsmi: ALLERSET 10 mg  Oral Damla

ALLERSET ORAL DAMLA 10 MG/ML (ilaç prospektüsü, nedir ne için kullanılır, nasıl kullanılır, kullanmadan önce dikkat edilmesi hususlar, yan etkileri)

• Etkin madde: Setirizin dihidroklorür Oral Damla’nın her bir ml’si 10 mg setirizin dihidroklorür içermektedir.
• Yardımcı maddeler: Gliserin, propilen glikol, sodyum sakkarin, metil paraben (E218), propil paraben (E216), sodyum asetat, asetik asit ve deiyonize su                                                                                                                                   Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.
• Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.
• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.
• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde bu ilacı kullandığınızı doktorunuza söyleyiniz.
• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.
Bu Kullanma Talimatında:
1. ALLERSET nedir ve ne için kullanılır?
2. ALLERSET’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
3. ALLERSET nasıl kullanılır?
4. Olası yan etkiler nelerdir?
5. ALLERSET’in saklanması
Başlıkları yer almaktadır.
1. ALLERSET nedir ve ne için kullanılır?
ALLERSET, 20 ml’lik bal rengi şişelerde, plastik damlalığı ile birlikte sunulur. Berrak çözelti görünümündedir.ALLERSET alerjik nezle, müzmin nedeni bilinmeyen kurdeşen ve kaşıntıların tedavisinde kullanılan bir ilaçtır.ALLERSET oral damla;2 yaş ve üstü bebekler, çocuklarda ve erişkinlerde;
• Alerjik nezlenin burun ve göz ile ilgili belirtilerinin tedavisinde, kronik idiyopatik ürtikerin (müzmin nedeni bilinmeyen kurdeşen) ve kaşıntının belirtilerinin tedavisinde kullanılır.
2. ALLERSET’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
ALLERSET’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ
• ALLERSET’in etkin maddesine veya yardımcı maddelerden herhangi birine,hidroksizine veya piperazin türevlerine karşı aşırı duyarlılık öykünüz varsa,
• Ağır böbrek yetmezliğiniz (kreatinin klerensinizin (böbrek fonksiyonlarını izlemek için kullanılan bir madde olan kreatininin böbrekler aracılığıyla kandan temizlenmesi) 10 ml/dk’nın altında olduğu böbrek yetmezliği) var ise bu ilacı kullanmayınız.
*ALLERSET’i aşağıdaki durumlarda DiKKATLi KULLANINIZ
• ALLERSET’i alkolle birlikte alıyorsanız dikkatli olunuz.
• idrara çıkma problemleriniz varsa (omurilik problemleri ya da prostat veya mesane problemleri) doktorunuza danışınız.
• Alerji testi yaptırmanız gerekiyorsa, testten birkaç gün önce ALLERSET ile tedaviyi kesip kesmeyeceğinizi doktorunuza danışınız. ALLERSET alerji testinin sonuçlarını etkileyebilir.
Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.
*ALLERSET ’in yiyecek ve içecek ile kullanılması
ALLERSET’i aç veya tok karnına alabilirsiniz.
*Hamilelik
• ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
• Setirizin dihidroklorürün hamile kadınlarda kullanımına ilişkin mevcut klinik veri çok azdır. Hayvan çalışmaları zararlı bir etki göstermemiş olsa da setirizin dihidroklorürün hamilelik boyunca ancak mutlak gerekli olduğunda ve dikkatle kullanılması önerilir.
• Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza
danışınız.
*Emzirme
Bebeğinizi emziriyorsanız ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.ALLERSET’in içeriğindeki etkin madde (setirizin) anne sütüne geçtiğinden emziren annelerin ALLERSET’i kullanması önerilmez.
*Araç ve makine kullanımı
Önerilen 10 mg dozda setirizin dihidroklorür araç kullanma becerisi, uykuya dalma ve simule montaj hattı (ilacın uyuşukluk/uyku hali etkisini ölçmede kullanılan, gerçek iş ortamındaki performansı temsil eden, bilgisayarla yapılan ve uyku halindeki tüm değişkenlere hassas ölçüm testi) verimliliğine klinikte anlamlı etki göstermemiştir.Araç kullanmayı planlayan, potansiyel olarak tehlikeli işlerde çalışan ve makine kullanan hastalar, önerilen dozu aşmamalı ve ilaca verdikleri yanıtı dikkate almalıdırlar. Bu tip duyarlı hastalarda, ALLERSET’in alkol veya diğer santral sinir sistemi depresanları (baskılayıcıları)
ile eşzamanlı kullanımı, uyanıklıkta azalmaya ve performans bozukluğuna yol açabilir.
*ALLERSET’in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler;
ALLERSET Oral Damla alerjik reaksiyonlara (muhtemelen gecikmiş) sebebiyet verebilir.
*Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı
ALLERSET’in diğer ilaçlarla, bilinen, klinikte anlamlı bir etkileşimi yoktur.Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.
3. ALLERSET nasıl kullanılır?
*Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:
-2-6 yaş arası çocuklarda: Günde 1 kez 2.5 mg (5 damla) uygulanır. Bu yaş grubunda günlük doz 5 mg’a yükseltilebilir ve günde 1 kez 5 mg (10 damla) veya günde iki kez (12 saatte bir) 2.5 mg (5 damla) verilebilir.
-6-12 yaş arası çocuklarda: Semptomların şiddetine göre günde 1 kez 5 mg (10 damla) veya 10 mg (20 damla) uygulanır veya günlük doz ikiye bölünerek de uygulanabilir.
-12 yaş ve üstü çocuklarda ve erişkinlerde: Semptomların şiddetine göre günde 1 kez 5mg (10 damla) veya 10 mg (20 damla) uygulanır.
Uygulama yolu ve metodu:
ALLERSET oral damla ağızdan kullanım içindir.
Değişik yaş grupları
*Yaşlılarda kullanımı: Böbrek işlevi normalse dozun azaltılmasına gerek yoktur.
*Özel kullanım durumları
*Böbrek/Karaciğer yetmezliği:
*Böbrek yetmezliği ve karaciğer yetmezliğiniz var ise doz böbrek yetmezliğinin şiddetine göre doktorunuz tarafından ayarlanır.
Böbrek yetmezliği olan çocuklarda doz, böbrek fonksiyonu (işlevi) ve vücut ağırlığı göz önüne alınarak, doktor tarafından bireysel olarak ayarlanmalıdır.Sadece karaciğer yetmezliği olan hastalar normal reçetelenen dozu alabilirler. Hem böbrek hem de karaciğer yetmezliği olan hastalarda doz ayarlanması önerilir.Eğer ALLERSET’in etkisinin çok güçlü ya da zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise
doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                *Kullanmanız gerekenden daha fazla ALLERSET kullandıysanız;                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ALLERSET’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.
*ALLERSET’i kullanmayı unutursanız;
Doktorunuzun size verdiği talimatlara uygun olarak ilacı almaya devam ediniz.Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.
*ALLERSET ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler;
ALLERSET ile tedavinin süresi klinik belirtilere ve bireysel olarak hastalığın seyrine bağlıdır.
4. Olası yan etkiler nelerdir?
Tüm ilaçlar gibi, ALLERSET’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.
Aşağıdakilerden biri olursa ALLERSET’i kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:
*Trombositopeni [kanda trombosit (kan pıhtılaşmasını sağlayan hücreler) sayısının azalması]
*Anafilaktik şok (ani aşırı duyarlılık tepkisi)
*Aşırı duyarlılık
*Konfüzyon (zihin karışıklığı)
*Halüsinasyon (varsanı, gerçekte olmayan şeyleri görmek/ duymak)
*Konvülsiyonlar (istem dışı kas kasılmaları, nöbet, havale)
*Senkop (baygınlık)
*Titreme
*Akomodasyon bozukluğu (gözde uyum bozukluğu)
*Bulanık görme
*Okülojirasyon (göz küresinin istem dışı, herhangi bir yönde hareketi)
*Taşikardi (dakikadaki kalp atım sayısının -nabzın- normalin üstüne çıkması)
*Karaciğer fonksiyon anormalliği (transaminaz, alkalen fosfataz, gamma-GT ve bilirubin artışı)
*Anjiyonörotik ödem (eller, ayaklar, bilekler, yüz, dudakların şişmesi ya da özellikle ağız veya boğazın yutmayı veya nefes almayı zorlaştıracak şekilde şişmelerinde)
Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin ALLERSET ’e karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.
Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz
*Halsizlik
*Sersemlik hissi
*Baş ağrısı
*Ağız kuruluğu
*Mide bulantısı,
*Somnolans (uyuklama hali)
*Rinit (nezle)
*Farenjit (yutak iltihabı)
*Diyare (ishal)
*Agresyon (saldırganlık hali)
*Ajitasyon (aşırı huzursuzluk hali)
*Unutkanlık
*Hafıza bozukluğu
*Uykusuzluk
*Tik
*Tat alma bozukluğu
*Diskinezi (istemli hareket etmede güçlük)
*Parestezi (geçici his yokluğu, uyuşma/karıncalanma)
*Kaşıntı
*Döküntü
*Ürtiker (kurdeşen)
*Sabit ilaç erüpsiyonu (döküntü)
*Disüri (ağrılı işeme)
*Enürez (idrar kaçırma)
*Asteni (yorgunluk)
**Kırıklık
*Kilo artışı
*Karın ağrısı
*Depresyon
*Ödem
*Distoni (kasların istem dışı oluşan seğirmeleri, spazmları ya da hareketleri)
*İştah artışı
*İntihar düşüncesi
*Denge bozukluğundan kaynaklanan baş dönmesi (vertigo)
*İdrar yapamama, işeme zorluğu
-Bunlar ALLERSET’in hafif yan etkileridir.Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.
Yan etkilerin raporlanması
Kullanma talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “Đlaç Yan Etki Bildirimi” ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)’ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.
5. ALLERSET’in saklanması
ALLERSET’i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.25°C’nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.Ambalajındaki son kullanma tarihinden sonra ALLERSET’i kullanmayınız.

Bir Yorum Yazın