ABSTRAL 100 mcg dilaltı tablet

Endikasyon Bilgisi :

ABSTRAL 100 mcg dilaltı tablet, ağızdan dilaltına uygulanır. Yutulmaz. İlacın etken maddesi: 100 mikrogram fentanil‘dir (157 mikrogram fentanil sitrat olarak). Fentanil, opioidler adı verilen güçlü ağrı kesici grubun üyesidir.  ABSTRAL, ağız içinde dilaltından hızla emilecek şekilde hazırlanmıştır. 1 karton kutuda, blister içinde 10 dilaltı tablet bulunur. Dilaltı tabletler beyaz ve yuvarlak şekildedir. ABSTRAL, inatçı kanser ağrıları için düzenli olarak güçlü ağrı kesici ilaçlar (opioidler) kullanan yetişkin hastalarda, baş edilemeyen şiddetli ağrının tedavisi için kullanılır. Emin değilseniz, hekiminize görüşünüz. Baş edilemeyen şiddetli ağrı, kullandığınız opioid ağrı kesici ilacınızı almış olmanıza rağmen aniden ortaya çıkan ağrıdır.

 

ABSTRAL 100 mcg dilaltı tablet Hakkında Bilinmesi Gereken Hususlar :

 1. Fentanile veya bu ilacın bileşenlerinden herhangi birine  karşı aşırı duyarlı (alerjik) iseniz.
 2. Ciddi solunum problemleriniz varsa
 3.  Eğer inatçı ağrınızı kontrol altına almak için en az bir haftadan beri, her gün düzenli bir şekilde, reçetelenmiş bir opioid ilacı (örn., kodein, fentanil, hidromorfon, morfin, oksikodon, petidin) muntazam olarak kullanmıyorsanız. Eğer bu ilaçları şimdiye kadar kullanmadıysanız, solunumun tehlikeli şekilde yavaşlama ve/veya yüzeyel hale gelme, hatta durma riski artabileceği için ABSTRAL kullanmamalısınız.
 4. Eğer baş edilemeyen şiddetli ağrı dışında kısa süreli ağrılardan şikayetiniz varsa.
 5. Hekiminiz size ilacınızı yazmadan önce dikkat edilmesi gereken durumlar olduğu için, aşağıdakilerden herhangi biri olmuş ise ABSTRAL ilacı kullanmadan önce hekiminize veya eczacınıza söyleyiniz:
 6. Başınıza darbe almışsanız, ABSTRAL bu darbenin etkilerini gizleyebilir.
 7. Şayet ağır solunum problemleriniz varsa (KOAH-Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı; havayollarını daraltıp, solunumu güçleştiren bir akciğer hastalığı), ilaç daha ileri solunum baskılanması veya yetmezliğine yol açabilir.
 8. Myastenia gravis (kas zayıflığı ile ortaya çıkan bir durum) hastası iseniz.
 9. Kalbiniz ile ilgili bir probleminiz varsa, özellikle kalp atım hızınız yavaşsa ya da kalp ritminizde bozukluk var  ise, tansiyonunuz düşükse.
 10. Hipovoleminiz (dolaşımdaki sıvı miktarının normalin altında olması) var ise.
 11. Karaciğer veya böbrek hastalığınız varsa, hekiminiz dozunuzu daha dikkatli olarak ayarlayacaktır.
 12. Beyininizde tümör veya kafa içi basınç artışınız var ise (ağır baş ağrısı, bulantı/kusma ve bulanık görmeye sebep olan beyinde basıncın artması).
 13. Ağız yarası veya mukozit ( ağız içinde şişme ve kızarıklık) varsa.
 14. Sitalopram, bupropiyon gibi antidepresan ya da risperidon, ketiapin, klozapin gibi antipsikotik ilaçları alıyorsanız lütfen ‘Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı” bölümüne bakınız.
 15. Eğer opioid kullanımına bağlı olarak böbrek üstü bezi (adrenal) yetmezliği veya seks hormonları (androjen) eksikliği yaşamışsanız.

ABSTRAL kullanırken, eğer;

 1. Herhangi bir cerrahi operasyon  geçirecekseniz,
 2. Hekimin reçete ettiği ilacınızın daha yüksek dozuna yanıt vermeyen ağrıya karşı artan hassasiyetle (hiperaljezi) veya ağrıyla karşılaşırsanız,
 3. Takip eden belirtilerden biriyle karşılaşırsanız: adrenal bezlerin yeterli hormon üretmediği durum olan adrenal yetmezlik olarak da isimlendirilen, potansiyel olarak yaşamı tehdit eden bir durumun işareti olabilecek midenizde bulanma, kusma, iştah azalması, yorgunluk, halsizlik, baş dönmesi ve düşük tansiyon, hekiminize veya diş doktorunuza ABSTRAL kullandığınızı muhakkak bildiriniz.

Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse hekiminizle bu konuları görüşmelisiniz.

ABSTRAL’in yiyecek ve içecek ile kullanılması

 1. ABSTRAL yemekten sonra  veya öğün aralarında alınabilir. Ancak ilaç dilinizin altında tamamıyla erimeden herhangi bir şey yemek ve içmekten kaçınınız.
 2. ABSTRAL’ın yatıştırıcı etkisi alkolle dahada güçlenebilir ve böylece daha uykulu hissetmenize sebep olabilir. Bundan dolayı alkollü içeceklerin ABSTRAL ile beraber alınması öngörülmez.
 3. ABSTRAL’ın yan etkilerini artırabileceği için, ABSTRAL ile tedavi sırasında greyfurt suyu içmemeniz tavsiye edilir.

Emzirme ve hamilelik döneminde iseniz,

 1. Hekiminiz tarafından aksi tavsiye edilmedikçe, hamilelik döneminde ABSTRAL kullanmamalısınız
  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen eczacınıza veya hekiminize sorunuz.
 2. Emzirme döneminde iseniz, bu ilacı hekime sormadan almayınız. Fentanil anne sütüne geçer ve anne sütü alan çocuklarda yan etkilere sebebiyet verebilir. Eğer emziriyor iseniz, ABSTRAL kullanmayınız. Son ABSTRAL dozundan sonra en az 5 gün sonraya kadar emzirmeye başlamamalısınız.

Araç ve makine kullanımı

 1. ABSTRAL, araba ve makine kullanmak gibi potansiyel olarak tehlikeli olan işlerin yapılmasında akıl ve/veya fiziksel yeteneğinizi zayıflatabilir. ABSTRAL aldığınızda başınızın döndüğünü, uykulu olduğunuzu veya bulanık gördüğünüzü hissederseniz, araç ve makine kullanmaktan sakınınız. Bu ilacın kendinizde nasıl etki bırakacağını bilene kadar ABSTRAL ilacı kullanırken araç kullanmamalısınız. ABSTRAL kullandığınızda güvenli sürüş yeteneğiniz etkileniyorsa, araç kullanımı suç olabilir.

Diğer ilaçlarla etkileşimi : Bazı ilaçlar ABSTRAL’ın etkisini artırabilir veya azaltabilir. Bu nedenle eğer aşağıdaki ilaçlarla beraber ABSTRAL’ı kullanırsanız, tedavinin dozunu değiştirirseniz veya tedaviyi bırakırsanız hekime bildiriniz. Hekim tarafından  ABSTRAL dozajının ayarlanmasına ihtiyaç duyulabilir.

 1. Mantar enfeksiyonlarını tedavi etmek için kullanılan ketokonazol ve itrakonazol gibi bazı antifungal ilaçlar.
 2. Enfeksiyonların tedavisinde kullanılan eritromisin gibi makrolid grubu
  antibiyotikler.
 3. Virüslerin neden olduğu enfeksiyonların tedavisinde kullanılan ve proteazinhibitörleri adı verilen ritonavir gibi bazı antiviral ilaçlar.
 4. Bakteriyel enfeksiyonların tedavisinde kullanılan ilaçlar; rifampin veya rifabutin.
 5. Nöbetlerin/krizlerin tedavisinde kullanılan ilaçlar; karbamazepin, fenitoin veya fenobarbital.
 6. Sarı kantaron (Hypericum perforatum) içeren bitkisel ilaçlar
 7.  Alkol içeren ilaçlar.
 8. Moklobemid gibi şiddetli depresyon ve selejilin gibi Parkinson hastalığının tedavisinde kullanılan monoamin oksidaz (MAO) inhibitörleri. Bu tip ilaçları son 14 gün içinde kullanmış iseniz, hekiminizi haberdar ediniz.
 9. Buprenorfin, nalbufin ve pentazosin gibi bazı güçlü ağrı kesiciler (ağrının tedavisinde kullanılan ilaçlar). Bu ilaçları kullanırken kesilme sendromunun belirtilerini [bulantı, kusma, ishal, anksiyete (endişe), üşüme, titreme ve terleme] gösterebilirsiniz.

ABSTRAL sizi uykulu hissettiren aşağıdaki ilaçların etkisini artırabilir:

 1. Diğer güçlü ağrı kesici ilaçlar (ağrı ve öksürük için kullanılan kodein gibi opioidtipi ilaçlar), Propofol, etomidat gibi ameliyat sırasında sizi uyutmak için kullanılan genel anestezikler,  Süksametonyum, veküronyum gibi kas gevşeticiler, Lorezepam, midazolam gibi uyku ilaçları, Sitalopram, bupropiyon gibi depresyon tedavisinde kullanılan ilaçlar, Difenhidramin, klorfeniramin gibi alerji tedavisinde kullanılan ilaçlar, Hidroksizin, alprazolam, klordiazepoksit gibi anksiyete (endişe) ve risperidon, ketiapin, klozapin gibi psikoz (düşünce ve duyunun ağır oranda bozulduğu zihinsel hastalık) tedavisinde kullanılan ilaçlar, Yüksek kan basıncının tedavisinde kullanılan klonidin gibi ilaçlar.
 2. Bazı depresyon ya da psikoz tedavisinde kullanılan ilaçları alıyorsanız yan etki riski artmaktadır. ABSTRAL bu ilaçlarla etkileşime girebilir ve zihinsel durum değişiklikleri [örn., ajitasyon (huzursuzluk), halüsinasyonlar (gerçek olmayan şeyleri görme ya da işitme), koma] ve 38°C’nin üzerinde vücut sıcaklığı, kalp hızında artış,
  düzensiz kan basıncı ve reflekslerin artışı, kas sertliği, koordinasyon eksikliği ve/veya mide-bağırsağa ilişkin belirtiler (örn., bulantı, kusma, ishal) gibi başka etkiler yaşayabilirsiniz. Hekiminiz ABSTRAL’in sizin için uygun olup olmadığını söyleyecektir.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandıysanız, bu hususta hekiminizle konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla ABSTRAL kullandıysanız:

 1. Ağzınızda tablet kalmış ise çıkarınız.
 2. Bakımınızdan sorumlu kişiye veya yakınınızdaki diğer bir kişiye ne olduğunu anlatınız.
 3. Siz veya bakımınızdan sorumlu kişi hekiminize, eczacınıza veya hastanenize acilen bilgi vermeli ve ne yapmanız gerektiğini sormalıdır. Hekimi beklerken, hastayı konuşarak veya arada sırada sarsarak uyanık
  tutunuz.

Aşırı doz belirtileri şunlardır: Aşırı uykulu olma hali. yavaş, yüzeysel nefes alma
Eğer bu belirtiler görülür ise, acil tıbbi yardım alınız. Hasta dışında bir başkası kazayla ABSTRAL alırsa, acil tıbbi yardım alınız. ABSTRAL’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız, bir hekim veya eczacı ile konuşunuz.

ABSTRAL ile tedavi sonlandırıldığındaki oluşabilecek etkiler :
ABSTRAL tedavisini baş edilemeyen şiddetli ağrınız artık yoksa hemen kesmelisiniz. Ancak, inatçı kanser ağrılarınızın tedavisi için düzenli olarak kullandığınız güçlü ağrı kesici ilaçları hekiminizin önerdiği şekilde almaya devam etmelisiniz. ABSTRAL ile tedaviyi sonlandırdığınızda, ABSTRAL’ın olası yan etkilerine benzer kesilme
belirtileri yaşayabilirsiniz. Eğer kesilme belirtileri yaşarsanız ya da ağrınızın kesilmesi ile ilgili endişeleriniz varsa, hekiminizle görüşünüz. Hekiminiz kesilme belirtilerini azaltacak ya da ortadan kaldıracak bir ilaca ihtiyacınız olup olmadığını değerlendirecektir.

 

ABSTRAL 100 mcg dilaltı tablet’ in Kullanım Şekli :

 1. Hekiminiz ABSTRAL ilacı nasıl reçete ettiyse o şekilde kullanmanız gerekmektedir. Tedavi süresince mutlaka hekimin direktiflerine dikkatle uymanız önemlidir. Yanlış kullanım ve hekim tavsiyesi dışında uygulama yapılması hastalığın gidişatını olumsuz şekilde etkiler, dolayısıyla sağlığınıza zararı olur.
 2. ABSTRAL’ı ilk defa kullanmadan önce hekiminiz size, baş edilemeyen şiddetli ağrınızın etkili bir şekilde tedavi edilmesi için ABSTRAL’ı nasıl kullanmanız gerektiğini açıklayacaktır. Her zaman hekiminizin size tam olarak söylediği şekilde kullanınız. Ciddi sağlık riski oluşturabileceği için, başka bir kişi, özellikle çocuklara verilmemelidir. ABSTRAL çocuklar için öldürücü olabilecek dozda etkin madde içerdiği için hastalar ve bakıcıları, çocukların ilacı göremeyeceği, erişemeyeceği yerlere ve ambalajına koymaları konusunda eğitilmelidir.
 3. ABSTRAL, baş edilemeyen şiddetli ağrı atağının tedavisinde kullanmış olabileceğiniz diğer ilaçlardan farklı bir ilaçtır. ABSTRAL dozunu her zaman hekiminizin önerdiği şekilde almalısınız. bu doz, baş edilemeyen şiddetli ağrı için aldığınız diğer ilaçların dozlarından farklı bir doz olabilir.
 4. ABSTRAL, dilaltına konularak kullanılır, bu da fentanilin ağızdan emilmesine olanak sağlamak için, tabletin hızla çözündüğü yer olan dilaltına yerleştirilmesi gerektiği anlamına gelmektedir. İlaç bir kere çözündükten sonra fentanil, ağrı giderici olarak kısa sürede etki etmeye başlar. Baş edilemeyen şiddetli bir ağrı atağı olduğunda, hekiminiz tarafından önerilen dozu aşağıdaki şekilde alınız:
 5. Ağzınız kuru ise, bir yudum su alarak ağzınızı nemlendiriniz. Aldığınız bu suyu tükürünüz veya yutunuz. Tabletleri kullanmadan hemen önce blister ambalajından aşağıdaki şekilde çıkarınız: Blister karelerinden birini noktalı çizgiler/delikler boyunca yırtarak ambalajdan ayırınız (diğer blister kareleri bir arada kalmalıdır).
 6. Folyonun okun bulunduğu kenarını soyarak tableti yavaşça çıkarınız. Dilaltı tabletleri folyonun tepesinden itmeye çalışmayınız; bunu yaptığınız takdirde tabletler zarar görür. Tableti dilinizin altında olabilecek en gerideki noktaya yerleştiriniz ve tamamen erimesini bekleyiniz. ABSTRAL, dilinizin altında hızla çözünecek ve ağrının giderilmesi için kendiliğinden emilecektir. Bu nedenle, tableti emmemeniz, çiğnememeniz veya yutmamanız önemlidir. Tablet dilinizin altında tamamen erimeden herhangi bir şey yememeli ve içmemelisiniz.
 7. Başlangıç tedavisi- En uygun dozun bulunması ABSTRAL’ın etkili olabilmesi için, baş edilemeyen şiddetli ağrınızın tedavi edilmesinde en etkili dozun belirlenmesi gereklidir. ABSTRAL’ın birkaç farklı dozu
  mevcuttur. En uygun dozun belirlenmesinden önce birden fazla baş edilemeyen
  şiddetli ağrı atağında farklı ABSTRAL dozlarının denenmesi gerekebilir. Hekiminiz size bu konuda yardımcı olacak ve kullanmak için en uygun olan dozu bulmanızı sağlayacaktır. Eğer bir dozdan sonra yeterli ağrı kesici etki oluşmazsa, hekiminiz sizden baş edilemeyen şiddetli ağrı atağının tedavisi için ekstra bir doz almanızı isteyebilir. Aşırı doza neden olabileceği için, hekiminiz size söylemeden ikinci bir doz almayınız. Bazen hekiminiz tek seferde birden fazla tabletten oluşan doz almanız gerektiğini söyleyecektir. Bunu yalnızca hekiminiz söylemiş ise yapınız. Baş edilemeyen şiddetli ağrınızın bir sonraki döneminin ABSTRAL ile tedavisi için, son aldığınız dozdan sonra en az 2 saat bekleyiniz.
 8. Sürdürme tedavisi- En uygun dozu bulduğunuzda hekiminiz ve siz, baş edilemeyen şiddetli ağrınızı kontrol etmek için ABSTRAL dozunu bulduğunuzda, bu dozu günde 4 defadan fazla almamalısınız. 1 ABSTRAL dozu, birden fazla tabletten oluşabilir. Baş edilemeyen şiddetli ağrınızın bir sonraki döneminin ABSTRAL ile tedavisi için, son aldığınız dozdan sonra en az 2 saat bekleyiniz. Kullandığınız ABSTRAL dozunun baş edilemeyen şiddetli ağrınızı yeterince kontrol etmediğini düşünüyorsanız, hekiminize söyleyiniz, dozunuzun ayarlanması gerekebilir. hekiminiz söylemediği sürece ABSTRAL dozunuzu değiştirmeyiniz.

Çocuklarda kullanımı: Güvenlilik ve etkililik ile ilgili veriler mevcut olmadığından, 18 yaşından küçük hastalarda kullanılmamalıdır.
Yaşlılarda kullanımı: Yaşlı hastalar genç hastalara göre ilaca karşı daha duyarlı olabilir. hekiminiz doz ayarını dikkatle yapmalı ve ilacın zararlı belirtilerine karşı sizi dikkatle izlemelidir.
• Özel kullanım durumları:
Karaciğer veya böbrek yetmezliği: Karaciğer veya böbrek hastalığınız var ise, hekiminiz ilacın dozunu daha dikkatli olarak ayarlayacaktır.
Eğer ABSTRAL’ın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz varsa hekiminiz veya eczacınızla görüşmelisiniz.

ABSTRAL 100 mcg dilaltı tablet Yan Etkileri :

Tüm ilaçlar gibi, ABSTRAL’ın içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir. Aşağıdakilerden biri olursa, ABSTRAL’ı kullanmayı durdurunuz ve acilen size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

 1. Beklenmeyen bir şekilde ve çok fazla uykulu hissetmeye başlamak, yavaş veya yüzeysel nefes almaya başlamak.
  Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, kullanmanız gerekenden daha fazla ABSTRAL kullanmışsınız demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek
  olabilir.
 2. Bulantı ilacın çok yaygın görülen yan etkisidir.
 3. Yaygın yan etkiler : baş dönmesi, baş ağrısı, aşırı uyku hali, nefessizlik / nefes daralması, ağız içinde iltihap, kusma, kabızlık, ağız kuruluğu, aşırı terleme, yorgunluk.
 4. Yaygın olmayan yan etkiler : alerjik reaksiyon, titreme, rahatsız veya bulanık görme, hızlı veya yavaş kalp atımı, düşük kan basıncı, hafıza kaybı, depresyon, şüpheli düşünceler / bir neden olmaksızın korkma hissi, kafası karışık hissetmek, mekan veya zaman kavramları ile ilgili zihin karışıklığı, huzursuz / mutsuz/ rahatsız hissetmek, olağan dışı mutlu/sağlıklı hissetmek, duygu dalgalanmaları,  sürekli tok hissetme, karın ağrısı, hazımsızlık, ağız ülserleri, dilde problemler, ağız veya boğazda ağrı, boğazda sıkışma hissi, dudak veya diş eti ülserleri, iştahsızlık, koku/tat alma hissinin kaybı veya değişimi, uyku güçlüğü veya uyku düzeninin bozulması, dikkat bozukluğu /dikkatin kolay dağılması, enerji azlığı / zayıflık / güçsüzlük, deride kusurlu oluşumlar, döküntü, kaşıntı, gece terlemeleri, dokunmaya karşı hassasiyetin azalması, kolayca morarma, eklem ağrısı veya sertlik, kaslarda sertlik,

İlaç kesilme belirtileri (aşağıdaki yan etkilerin ortaya çıkmasıyla kendini gösterebilir: bulantı, kusma, ishal, endişe hali, üşüme, titreme ve terleme), sehven kullanıma bağlı doz aşımı, erkeklerde sertleşme güçlüğü veya sertleşmenin devam etmemesi, genel olarak iyi hissetmeme.

 

İlaç Etken Maddesi: Fentanil
Yardımcı maddeler: Mannitol (E 421), silisifiye mikrokristal selüloz, kroskarmelloz sodyum ve magnezyum stearat.
İlaç Marka İsmi:
ABSTRAL 100 mcg dilaltı tablet
ABSTRAL 200 mcg dilaltı tablet
ABSTRAL 400 mcg dilaltı tablet
ABSTRAL 800 mcg dilaltı tablet

Yorum Yap