kalp-damar hastalıkları ilaçları:

UCAND Tablet

Endikasyon Bilgisi : İlacın etken maddesi  Kandesartan sileksetil’dir. UCAND Tablet, kan damarlarını daraltarak kan basıncının yükselmesine sebep olan ‘‘anjiyotensin II’’ isimli …

PERPRIL Tablet

Endikasyon Bilgisi: İlacın etken maddesi Perindopril terbutilamin’dir. PERPRIL Tablet , kan damarlarını daraltarak tansiyonu yükselten  anjiyotensin II  adlı maddenin üretimini …