Betanorm Tablet

Endikasyon Bilgisi :

İlacın etken maddesi Gliklazid’ dir. Betanorm 80 mg Tablet, insüline bağımlı olmayan (diyabet Tip 2) hastaların kandaki şeker seviyesini kontrol altına almaya yardımcı olan bir diyabet (şeker hastalığı) ilacıdır. Kan şekeri seviyesini azaltır. Kan şekeri seviyesinin tek başına, diyet, kilo kaybı ve egzersizle kontrol altına alınamadığı tip 2 diyabet (insüline bağımlı olmayan diyabet) hastalarını tedavi için kullanır. Diyet ve egzersiz ile birlikte kullanılmalıdır. Doktorunuz uygun gördüğünde ağızdan alınan diğer diyabet ilaçları ile birlikte de kullanılabilir.

Betanorm 80 mg Tablet Hakkında Bilinmesi Gereken Hususlar :

 1. İlacın etken maddesine karşı bir alerjiniz varsa bu ilacı kullanmanız önerilmez.
 2. İnsüline bağımlı olmayan (diyabet Tip 2) hastaların kandaki şeker seviyesini kontrol altına almaya yardımcı olan bir diyabet (şeker hastalığı) ilacıdır.
 3. Eğer tip 1 diyabetiniz varsa  veya şiddetli  karaciğer ya da böbrek rahatsızlığınız varsa, bebek emziriyorsanız veya mantar enfeksiyonu için ilaç kullanıyorsanız bu ilacı kullanmadan önce doktorunuza söyleyiniz. İlacın kullanımı sizin için uygun değildir.
 4. Glikoz-6-fosfat dehidrogenaz enzim (G6PD) eksikliği hastalığınız varsa bu ilacı kullanmadan önce doktorunuza danışınız.
 5. Diyabetik koma öncesi ya da koma durumlarında  bu ilacı kullanmayınız.
 6. Alkol kullanma, çok fazla egzersiz yapma, aşırı stres ve öğün atlama gibi durumlar kan şekerinizin normalin altına düşmesine yol açar. Bundan dolayı günlük yaşamınızda bunlara  dikkat etmeniz gerekmektedir.
 7. Bu ilaç, diyet, egzersiz ve kilo kontrolünü içeren  tedavi şeklinin yalnızca bir parçasıdır. Diyet, egzersiz ve kilo kontrolüne sıkı şekilde uymalısınız.
 8. İlacınızı düzenli bir şekilde atlamadan kullanmalısınız. İlacınız tamamen bitmeden doktorunuza tekrar  reçete ettirmelisiniz.
 9. Karaciğer hastalığınız , böbrek hastalığınız, tiroid hastalığı, ciddi bir enfeksiyon, hastalık veya yaralanma, ameliyat olma durumu var ise bu ilacı kullanmadan önce doktorunuza bildiriniz.
 10. Kan şekeri seviyesinin düştüğünün belirtileri olan açlık, baş ağrısı, bilinç bulanıklığı, aşırı hassaslık, uyuşukluk hali, güçsüzlük, halsizlik, baş dönmesi, titremeler, terleme, hızlı kalp atışları, nöbet (istem dışı kasılmalar), bayılma veya koma durumları için yanınızda daima şeker ya da şeker içeren bir yiyecek veya içecek bulundurmalısınız.
 11. Çocuklarda ve ergenlik dönemindeki gençlerde kullanılması önerilmemektedir.
 12. Hamileyseniz ya da hamile kalmayı planlıyorsanız veya emziriyorsanız bu ilacı kullanmayınız. Eğer ilacın kullanımı sırasında hamile kalırsanız derhal doktorunuza durumu bildirmeli ve ilacın kullanımını durdurmalısınız. Gebeliği önlemek için etkili bir doğum kontrol yöntemi kullanınız.

Betanorm 80 mg Tablet’in Kullanım Şekli :

 1. Doktorunuz bu ilacı nasıl reçete ettiyse o şekilde kullanmanız gerekmektedir. Tedavi süresince lütfen doktorunuzun direktiflerine uyunuz.
 2. İlacın her dozunu bir bardak dolusu su ile birlikte alınız, ardından mutlaka yemek yemelisiniz.

 

İlacın Olası Yan Etkileri :

 1. Karın ağrısı , nefes almada güçlük, kurdeşen, yüzde , dudaklarda , dilde ve boğazda şişlik gibi bir durumda doktorunuzu bilgilendiriniz.
 2. Anemi (kansizlık), hepatit, trombositopeni ve kan şekerinin normal seviyenin altında olması (hipoglisemi)   durumlarından herhangi birine sahip iseniz ilacın alımını durdurup,  tıbbi yardım için acilen doktorunuza başvurunuz.

İlaç Etken Maddesi:  Gliklazid

İlaç Marka İsmi:   Betanorm 80 mg Tablet

Betanorm Tablet İlaç prospektüsü


FORMÜLÜ:

Beher tablet 80 mg Gliclazide içerir.

FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ:

Gliclazide; sülfonilüre grubu hipoglisemik bir maddedir. Gliclazide, glisemiyi normal hale getirirken, diabetli hastaların vasküler komplikasyonlarının ortak noktası olan mikrotrombozla da mücadele eder.

Gliclazide, günün 24 saatinde devamlı bir glisemi stabilitesi sağlar. Açlıktaki glisemiyi normal hale getirir ve post-prandial veya reaksiyonel hiperglisemi yükselmelerini önler.

Gliclazide’in mikrotrombozlara karşı etkisi 3 şekilde görülür:

* Kandaki trombositlerin birleşmesini ve aktivitesini azaltır.
* İnce kan damarlarının cidarlarına anormal derecede fibrin toplanmasını önler.
* Adrenalinin vazo-konstrüksiyon etkisine engel olur.

Gliclazide gastrointestinal kanaldan hızla absorbe olur. Plazma yarı ömrü 10-12 saattir. Gliclazide’in büyük miktarı karaciğerde metabolize olur. Metabolitlerin bariz bir hipoglisemik etkisi yoktur. Metabolitleri ve bir miktarda gliclazide idrar yoluyla atılır.

ENDİKASYONLARI:

İnsülin bağımlı olmayan olgunluk çağı diabetinde endikedir.

KONTRENDİKASYONLARI:

Gençlerde ve çocuklarda görülen diabetler, beslenme eksikliği ile görüler ağır diabet vakaları, ketoasidoz, prekoma veya koma durumları sadece BETANORM ile tedavi edilemez, başka tedbirler ve insülinle glisemik dengenin tekrar elde edilmesi gereklidir.

BETANORM, sülfonilüre bileşiklerine aşırı duyarlılık, ciddi enfeksiyon, üremi, ciddi karaciğer, böbrek, tiroid ve endokrin hastalarında kontrendikedir.

UYARILAR / ÖNLEMLER:

BETANORM, insülin tedavisi gören hastalarda, insülin tedavisiyle birlikte kullanılabilir, fakat bu gibi vakalarda devamlı tıbbi gözlem ve laboratuar kontrolu gereklidir.

* Laboratuar kontrolü sıklaştırmak şartı ile BETANORM, antikoagülen tedavi ile birlikte verilebilir.
* Böbrek yetmezliğinde, dozaj azaltmak veya oral tedaviyi tamamen durdurmak gerekebilir.

Hamilelerde kullanımı önerilmez. Süt veren annelerde, gliclazide’in anne sütüne geçip geçmediği belirlenmemiştir. Yinede diğer sülfonilüre grublarının anne sütüne geçtiği belirlendiği için gliclazide de süt veren annelerde kullanılmamalıdır.

YAN ETKİLER / ADVERS ETKİLER:

İlaca bağlı olarak cilt reaksiyonları, baş ağrısı ve mide barsak şikayetleri gibi yan etkilerin görüldüğü bildirilmiştir. Alkol alındıktan sonra nefret veya tiksinti gibi bir etki gözlenmemiştir.

Gliclazide tedavisi esnasında karaciğer enzimlerinde yükselme görülmesi seyrek değildir. Nadiren karaciğer yetmezliği, hepatit ve sarılık bildirilmiştir. Anemi, trombositopeni, lökopeni ve granülositopeni gözlemlenmiştir ama bunların gliclazide tedavisine bağlı olduğu direkt olarak atfedilemez.

BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.

İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ:

Antibakteriyel sülfonamidler, fenilbutazon, salisilatlar, probenecid, dikumarol, MAO inhibitörleri ve propranolol gibi kardio-selektif olmayan betablokerlerle birlikte kullanımında BETANORM’un hipoglisemik etkisi artacağından böyle durumlarda doz ayarlaması yapılmalıdır.

Kortikosteroid, oral kontraseptif, tiazid diüretikler, fenotiazin deriveri, tiroid
hormonları ve laksatifler ise gliclazide etkisini azaltabilirler.

KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU:

Gliclazide dozu; hastanın kliniğine göre, hiperglisemi normal sınırlara ininceye kadar tedricen arttırılmalıdır.

Genellikle önerilen başlangıç dozu 40-80 mg (1/2-1 tablet) dır. Günlük maksimum gliclazide dozu ise 320 mg dır. Günlük toplam dozun ikiye alınarak kullanılması önerilmekle birlikte, 160 mg’a (2tablet) kadar olan dozlar bir kerede alınabilir.

DOZ AŞIMI VE TEDAVİSİ:

Doz aşımında beklediğimiz semptom hipoglisemidir. Hipoglisemi hayatı tehdit eden acil bir durumdur. Hasta acilen hastaneye kaldırılmalıdır. Tedavisinde öncelikle mide lavajı yapılmalıdır. Daha sonra ise, gliclazide vücuttan elimine olana kadar, kan şekerinin normal sınırlarda tutulması için medikal tedavi uygulanır.

SAKLAMA KOŞULU :

30o C’nın altındaki oda sıcaklığında saklanmalıdır.

Çocukların ulaşamayacağı yerlerde ve ambalajında saklanmalıdır.

TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ VE AMBALAJ İÇERİĞİ:

Herbiri 80mg Gliclazide içeren çentikli 20, 60 ve 100 tabletlik blister ambalajlarda

Hekime danışmadan kullanılmamalıdır.

Reçete ile satılır.

RUHSAT TARİH VE NO.: 21/8/1992 – 161/57

RUHSAT SAHİBİ VE İMAL YERİ :

Ali Raif İlaç San.A.Ş.

İkitelli Organize Sanayi Bölgesi

Haseyad II.Kısım No:228 34670 İkitelli – İstanbul

Tel 0212 549 25 42

 

Bir Yorum Yazın